Sunčev sistem je nastao pre oko 4,6 milijardi godina od džinovskog molekularnog oblaka.  U središtu oblaka formiralo se Sunce, a u disku oko Sunca, nastale su planete i ostala tela sistema.

ssistem crtez

 

 Sunčev sistem 

Zvezda: 1
Plana: 8
Planeta patuljaka: 5
Meseca: 194
Asteroida: 794.832
Kometa: 4.1111
Starost: 4.6 milijardi godina

Sunčev sistem se sastoji o d Sunca, planeta, planeta patuljaka, satelita i brojnih malih objekata kao što su komete, asteroidi, metooroidi itd.  

Do sada je u Sunčevom sistemu popisano: 194 satelita, 4.111 komete i 794.832 asteroida (podaci prema Minor Planet Center na dan 26. avgust 2019)

99.86% mase Sunčevog sistema nalazi se u Suncu. Masa svih planeta u Sunčevom sistemu iznosi 0,14% ukupne mase sistema.

Ukupna masa svih satelita Sunčevog sistema manja je od 0,1% mase Zemlje.

Postoje četiri terestričke (Terra = Zemlja) planete, sastavljene od stena i metala. Zovemo ih unutrašnjim planetama, jer se nalaze blizu Sunca.

Postoje i četiri spoljašnje planete. One su velike kugle gasa, a zovemo ih jovianskim planetama (Jovus = Jupiter).

Dve Suncu najbliže gasovite planete su Jupiter i Saturn. To su i naveće planete, a sastavljene su uglavnom od vodonika i helijuma.

Dve najdalje planete su gasni giganti Uran i Neptun, a sastavljene su pretežno od leda (voda, amonijak i metan). Zajedničkim imenom zovemo ih ledeni džinovi.

U Sunčevom sistemu postoji još asteroidni pojas (reka asteroida između Marsa i Jupitera), Kajpreov pojas (područje manjih objekata iz Neptuna) i Ortov oblak (hipotetička sfera biliona kometa koje obavijaju ceo Sunčev sistem na njegovim krajnjim granicama.

orbite
Podaci prema Space Facts i Vikipedija....


ČINJENICE 

Dodaj komentar