CME_EIT_C2_2002SOHO
 • Od ukupne mase sunčevog sistema na sunce odlazi 99,8%. Sva ostala tela, planete, sateliti, komete, asteroidi imaju tek 0,2% mase Sunčevog sistema.
 • 74% mase sunca čini vodonik, 24% helijum. Ostalih 2% je sve ostalo: kiseonik, ugljenik, gvožđe, neon, azot...
 • Sunce je prilično sjajno. Od 50 nama najbližih zvezda (do 17 svetlosnih godina daleko) Sunce je četvrto po apsolutnom sjaju.
 • U prečnik Sunca bi moglo da se poređa 109 Zemlji, a u Sunce bi moglo da stane 1,3 miliona Zemlji.
 • Sunce je gasna kugla i pojedina područja na njemu se kreću različitim brzinama. Područje na ekvatoru naprave jednu rotaciju za 25 dana, a na polovima za 36 dana.
 • Površina Sunca ima temperaturu od 6000 Kelvina, hromosfera 100 000 K, a još dalji sloj, korona, čak milion K.  U središtu temperatura je oko 15 miliona K.
 • Sunce se oko centra Galaksije kreće brzinom od 250 kilometara u sekundi.
 • Oko centra Galaksije Sunce obiđe za približno 225.000.000 godina. Ovaj period je poznat i pod imenom galaktička godina.
 • Sunce ne leži baš u samoj galaktičkoj ravni. Ono je danas u odnosu na nju pomereno na severnu stranu za oko 8 parseka (oko 26 svetlosnih godina).
 • Od centra Galaksije Sunce je udaljeno 28 000 s.g.
 • Da iz središta Sunca foton dospe na Zemlju treba mu: milion godina da stigne do površine Sunca i oko 8,5 minuta da stigne do Zemlje.
 • Svetlost sa Sunca do Zemlje stigne u proseku za 499,012 sekundi.
 • Svega dvomilijarditi deo te energije pogodi Zemlju - i to je dovoljno za održavanje života na našoj planeti.
 • Svake sekunde na Suncu se oslobodi energija koja se na Zemlji, prema sadašnjoj potrošnji, utroši za 400.000 godina.
 • Svake sekunde, na Suncu se oslobodi energija elektromagnetnog zračenja, koja odgovara energiji eksplozije 100 milijardi nuklearnih bombi od 1 megatona TNT
 • Sunce svake sekunde pretvori 700.000.000 tona vodonika u nešto manje od 695.000.000 tona helijuma.
 • Svake sekunde Sunce gubi oko 5.000.000 tona svoje mase u vidu energije zračenja.
zalazak

 

10 činjenica o Saturnu

10 (i više) zanimljivih činjenica o Veneri

10 zanimljivih činjenica o Uranu

Naj... u Sunčevom sistemu


Komentari

 • polux11 said More
  Naljutiće se Kinezi što njihove... 21 sati ranije
 • Boris Saksida said More
  Neka vam uspije,baš lepo!!!!!!!lp 1 dan ranije
 • Baki said More
  Dobar izbor. Kakva je budućnost... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Prvo zabeleženo zapažanje T CRB-a... 3 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  Mars je imao aktivno magnetno polje u... 5 dana ranije

Foto...