PlutonPPPluton je planeta patuljak, posle Ceresa, najbliži objekat tog tipa, Suncu. Pluton je i najveća planeta patuljak, mada nije i najmasivnijia. Veću masu od Plutona među planetama patuljcima ima Eris.

Prečnik: 2,372 km
Masa:  (1.303±0.003)×1022kg (0.00218 mase Zemlje i 0.177 Meseca)
Srednje rastojanje od Sunca:  5.906.120.000 km (39.48 AU)
Orbitalni period: 248.0 godina 
Površinska temperatura: -229°C
Broj prirodnih satelita: 5
Otkriven: 18. februara 1930.
Pluton otkrio:  Clyde W. Tombaugh


• Pluton je otkriven 18. februara 1930. godine sa Lovelove opservatorije kod Flagstava u Arizoni.

• Ime je dobio po grčkom bogu podzemlja. To ima je predložila Venetia Burney, tada jedanaestogodišnja devojčica iz Oksforda.

vlicine

• Pluton je od svog otkrića imao status planete, ali na kongresu Međunarodne astronomske unije, održanom u Pragu 206. godine, kada je usvojena definicija planete, taj status mu je promenjen u planetu patuljka (jer ne dominira svojom putanjom).

• Kao planeta (od otkrića, pa do reklasifikacije) Pluton je načinio tri orbite oko Sunca.

Pluton sateliti

• Pluton ima pet satelita. to su Charon (otkriven 1978), Hydra i Nix (2005), Kerberos (2011) i Stix (2012).

• Pluton je najveća planeta patuljak i u prečniku ima 2376 km. Eris je druga sa 2326 km prečnika.

Pluton struktura

• Po svemu sudeći Pluton ima 3 puta više vode nego što je ima u svim okeanima Zemlja. Ali to je smrznuta voda, tj. vodeni led ispod površine. Ostalo u Plutonu je kamenje. Površina Plutona je pokrivena zaleđenim azotom. Na površini Plutona se uočava nekoliko planinskih venaca, tamna i svetla područja i rasuti krateri.

• Pluton je manji od sledećih prirodnih satelita a to su Genimed, Titan, Callisto, Io, Europa, Triton i Mesec. Pluton ima 66% od prečnika Meseca, i 18% njegove mase.

orbite

• Orbita Plutona oko Sunca je naglašeno ekscentrična (razvučena) i pod velikim nagibom – u poređenju sa orbitama planeta. Najdalja tačka na Plutonovoj orbiti od Sunca je 7,3 milijarde kilometara, a najbiža 4,4 milijarde. Plutonova orbita je takva da ga periodično dovodi na manju razdaljinu od Sunca nego što je razdaljina Netuna.

Pluton inklinacija

• Pluton je do sada posetila samo jedna letelica. Bio je to New Horizons koji je lansiran 2006. godine a devet godine kasnije, 14. jula 2015. stigao do Plutona i proleteo pored njega. Izvršio je niz preciznih merenja i snimio obilje fotografija. NH je sada na putu ka Kajperovom pojasu gde će nastaviti svoja istraživanja.

• Plutonovu lokaciju je predvideo Perisval Lovel 1915. Ovo predviđanje se zasnivalo na pogrešno tumačenoj devijaciji putanje Urana i Neptuna (1905).

• Povremeno Pluton ima atmosferu. Kada putujući svojom naglašeno eliptičnom putanjom priđe Suncu njegova površina zaleđenog azota se topi, isparava i tako formira tanku atmosferu  koja lagano napušta planetu patuljka. Sem azota u toj atmosferi se nalaze i metan i ugljendioksid. Ali kada Pluton odjezdi nazad u tamu ta atmosfera se zamrzne i postane opet čvrsto tlo.

 


Komentari

 • Aleksandar Zorkić said More
  Baki wrote:
  ...Možda će nove činjenice naterati...
  5 sati ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  S obzirom kako teško ide sletanje na... 8 sati ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Do spoljne granice Ortovog oblaka ima... 13 sati ranije
 • Goran Stanković said More
  Greška u tekstu: prečnik Sunčevog... 22 sati ranije
 • Baki said More
  Mnogi astronomi tvrde da JVST ima... 23 sati ranije

Foto...