sunce

• Sunce se oko centra Galaksije kreće brzinom od 250 kilometara u sekundi.
• Oko centra Galaksije Sunce obiđe za približno 225.000.000 godina. Ovaj period je poznat i pod imenom galaktička godina.
• Sunce ne leži baš u samoj galaktičkoj ravni. Ono je danas u odnosu na nju pomereno na severnu stranu za oko 8 parseka (oko 26 svetlosnih godina).
• Udaljenost Sunca od centra Galaksije: 28 000 s.g.
• Da iz središta Sunca foton dospe na Zemlju treba mu: milion godina da stigne do površine Sunca i oko 8,5 minuta da stigne do Zemlje.
• Svetlost sa Sunca do Zemlje stigne u proseku za 499,012 sekundi.
• Svega dvomilijarditi deo te energije pogodi Zemlju - i to je dovoljno za održavanje života na našoj planeti.
• Svake sekunde na Suncu se oslobodi energija koja se na Zemlji, prema sadašnjoj potrošnji, utroši za 400.000 godina.
• Svake sekunde, na Suncu se oslobodi energija elektromagnetnog zračenja, koja odgovara energiji eksplozije 100 milijardi nuklearnih bombi od 1 megatona TNT
• Sunce svake sekunde pretvori 700.000.000 tona vodonika u nešto manje od 695.000.000 tona helijuma.
• Svake sekunde Sunce gubi oko 5.000.000 tona svoje mase u vidu energije zračenja.


Komentari

 • dragant said More
  6-7 novih zvezda godišnje nije malo.... 22 sati ranije
 • Okavango said More
  Ostaje, znači, literarnim marginama... 2 dana ranije
 • dragant said More
  Sećam se da su ta dva leta, 8 i 10,... 3 dana ranije
 • Jozef said More
  Možda bi spisku Apolo letova trebalo... 3 dana ranije
 • selena said More
  Ah, lepog li pitanja. Imam samo nešto... 3 dana ranije

Foto...