sunce

• Sunce se oko centra Galaksije kreće brzinom od 250 kilometara u sekundi.
• Oko centra Galaksije Sunce obiđe za približno 225.000.000 godina. Ovaj period je poznat i pod imenom galaktička godina.
• Sunce ne leži baš u samoj galaktičkoj ravni. Ono je danas u odnosu na nju pomereno na severnu stranu za oko 8 parseka (oko 26 svetlosnih godina).
• Udaljenost Sunca od centra Galaksije: 28 000 s.g.
• Da iz središta Sunca foton dospe na Zemlju treba mu: milion godina da stigne do površine Sunca i oko 8,5 minuta da stigne do Zemlje.
• Svetlost sa Sunca do Zemlje stigne u proseku za 499,012 sekundi.
• Svega dvomilijarditi deo te energije pogodi Zemlju - i to je dovoljno za održavanje života na našoj planeti.
• Svake sekunde na Suncu se oslobodi energija koja se na Zemlji, prema sadašnjoj potrošnji, utroši za 400.000 godina.
• Svake sekunde, na Suncu se oslobodi energija elektromagnetnog zračenja, koja odgovara energiji eksplozije 100 milijardi nuklearnih bombi od 1 megatona TNT
• Sunce svake sekunde pretvori 700.000.000 tona vodonika u nešto manje od 695.000.000 tona helijuma.
• Svake sekunde Sunce gubi oko 5.000.000 tona svoje mase u vidu energije zračenja.


Komentari  
Astronomski magazin
+1 #2 Astronomski magazin 22-11-2010 19:44
Ta brzina koju pominjete je brzina napuštanja Sunčevog sistema sa Zemlje. Pošto se Zemlja oko Sunca kreće brzinom od oko 30 km/s onda se i sva tela koja se na njoj nalaze kreću tom brzinom. Dakle, ta tela već imaju početnu brzinu na koju treba dodati još 13,8 km/s da bi ona mogla da napuste Sunčev sistem (brzinom od 43,6 km/s).

Znači minimalna brzina potrebna za napuštanje Sunčevog sistema je 43,6 km/s.
Srđan Kockarević
+1 #1 Srđan Kockarević 19-11-2010 14:40
Kako se objašnjava činjenica da je prosečna brzina kretanja zemlje oko Sunca približno 30 km/s, a da je treća kosmička brzina, odnosno minimalna brzina koja je potrebna za napuštanje sunčevog sistema 16,7 km/s.
Dodaj komentar