Nauka

Kako ka školi budućnosti?

bozicAutorski tekst programskog direktora ISP Nikole Božića za „Prosvetni pregled“. Objavljeno 16. maja 2019.

Škola budućnosti ne treba da pokušava da učenike i studente nauči svemu što sledi, jer to nije moguće. Škola budućnosti treba sve da pripremi da budu samostalni, sposobni da se adaptiraju, da odgovore svim izazovima… Škola budućnosti treba da uči, pre svega, kako se uči.

Neko od ovih učenika…

2019 04 04 17.54.24Ovi učenici to još ne znaju, ali neko od njih će za deset godina najviše predavati fiziku nekim drugim đacima i studentima, učestvovaće u domaćim i stranim projektima, pisaće stručne i naučne radove i raditi u velikim laboratorijama. Sasvim je moguće da će svoju karijeru graditi i u CERN-u.

Broj pi - postignut rekord

cifre

U jedan red klasične Word stranice sa marginama od 2,54 centimetara stane 70 karaktera fonta Verdana veličine 10 pt. Malo je onih koji na pamet znaju toliko cifara broja pi. Već smo pisali da je u jednom kvizu tokom Astronomskog kampa Čedomir Stanković izdeklamovao 34 cifre i po tome je verovatno jedinstven u svom kraju, a verovatno i na državnom nivou. 

Sistem imenovanja velikih brojeva

brojeviU većini zemalja engleskog govornog i kulturnog područja, jedan bilion predstavlja broj 1.000.000.000 ili 109 ili rečima, jednu hiljadu miliona.

U ostalim zemljama reč bilion uglavnom označava 1.000.000.000.000 ili 1012 ili jedan milion miliona. U tim zemljama broj 109 se naziva milijarda.