Nauka

Nauka i pseudonauka (28) Kako lagati uz pomoć statistike

Voja Antoni Da li postoje stvari koje ne postoje

Matematičari dobro znaju kako statističkom obradom, bez falsifikovanja prikupljenih podataka, može da se utiče na konačan rezultat. Najčešći slučaj je ako se traži samo prosečna vrednost za veći broj prikupljenih podataka. Reklo bi se da se ovo lako računa i da je rezultat objektivan, ali u matematici je poznato više načina iskazivanja prosečne vrednosti. 

 

 

Opširnije: Nauka i pseudonauka (28) Kako lagati uz pomoć statistike

Write comment (0 Comments)

Nauka i pseudonauka (27) Gausova kriva

g1

Voja Antoni Da li postoje stvari koje ne postoje

Gausova kriva

Uzmimo u ruku 20 novčića i bacimo ih na sto. Koliko je palo na “glavu”, a koliko na “pismo”? Verovatno je da ima približan broj i jednih i drugih, jer je to najverovatnija mogućnost (“entropija zatvorenog sistema raste”, rekli bi fizičari, koji entropiju izjednačavaju sa količinom nereda). A da li može da se pojavi svih 20 “glava”? Svakako da može, mada to nije mnogo verovatno: možemo da očekujemo da će se to dogoditi u jednom od oko milion slučajeva. 

 

Opširnije: Nauka i pseudonauka (27) Gausova kriva

Write comment (1 Comment)

Nauka i pseudonauka (27) Procena

Football iu 1996 Crop

Voja Antoni Da li postoje stvari koje ne postoje

Od pogrešne procene do verovanja

Često nam je potrebno da procenimo koliko je verovatan neki događaj. Ako, recimo, bacimo novčić, postoji 50% mogućnosti da padne na “glavu” i isto toliko da dobijemo “pismo”. Kolika je verovatnoća da ćemo do kraja dana osetiti zemljotres? Veoma mala, ali svakako veća od nule. A da će tokom sledećeg meseca pasti kiša? Velika, ali ipak manja od 100%. Za neke događaje možemo sa velikom tačnošću da procenimo verovatnoću, ali neke situacije su varljive i lako navedu na pogrešnu procenu. 

 

Opširnije: Nauka i pseudonauka (27) Procena

Write comment (0 Comments)

Komentari

 • boriss said More
  Ma da,ko zna što će bit sa kometom u... 13 sati ranije
 • Ljubomir said More
  -
  - Da, pogled uzivo NE odgovara... 2 dana ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Uveren sam da su sve to obrađene... 2 dana ranije
 • Duca said More
  Zanima me da li pogled uživo odgovara... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Hipoteza o "tamnoj materiji". Čitajući... 2 dana ranije

Foto...