Saturn

Plovidba nad ledenim planinama Saturnovih prstenova

1

Tvoj brod lebdi nad beskonačnom, prljavobelom ravnicom. Zamišljaš da je ispod tebe površina planete ili satelita, ali bacivši pogled dole i pažljivijim posmatranjem, iluzija nestaje. Jer 'ravnicu' zapravo čine milioni blokova kamenja i leda koji se kreću u haotičnom plesu. Pogledaš desno i vidiš polovinu ogromnog Saturnovog diska. Ispred sebe, viseći na nebu, u daljiini nazireš nekoliko satelita gasovitog diva. Nema sumnje: letiš iznad Saturnovih prstenova.

 

Starost Saturnovih prstenova i unutrašnja struktura druge najveće planete u Sunčevom sistemu

s4

Jedan od velikih rezultata misije 'Cassini' bilo je utvrđivanje da su prelepi Saturnovi prstenovi prolazna struktura. Za otprilike sto miliona godina prsten će nestati, ostavivši za sobom osiromašenu verziju Jupitera s manje blještavih boja. Ali ako su prstenovi 'skorašnji', kako su tačno formirani? Odgovor bi lako dobili da imamo uzorke prstenova te da možemo da izmerimo njihov izotopski sastav, ali budući da nemamo moramo se zadovoljiti indirektnim istraživanjima. Upravo to je radila letilica 'Cassini'tokom poslednje faze misije, poznate kao 'Veliko finale'. Kako? Merenjem mase prstenova.

Na slici: Saturn kroz 100 miliona godina.

¿Šta ako su dinosauri nestali pre nego što su formirani Saturnovi prstenovi?

sp2

Prsteni Saturna jedna su od najpoznatijih karakteristika Sunčevog sistema. Toliko da je teško, ako ne i nemoguće, zamisliti Saturn bez te divne strukture oko njega. Svi pretpostavljamo da njegovo poreklo vuče koren još od formiranja Sunčevog sistema. Ali šta ako su oni relativno novijeg datuma?

Saturnovi prstenovi umiru

2339 rings diagram labels

Ali Saturnovi prstenovi erodiraju i nestaju. Vodeni led u njima polako, u vidu kiše pada u atmosferu planete. Naučnici pokušavaju da procene stopu padanja ove kiše. Koristeći se tehnikom novih modela oni su procenili da prstenovi gube svoj materijal između 400 i skoro 3.000 kilograma – u sekundi. Međutim, masa prstenova je za naš svakodnevni pojam ogromna. Ona iznosi 1.52 x 1019ili 15.000 biliona (ako sam dobro preračunao američki trilion u naš izraz). Po toj računici prstenovi će sasvim ispariti za 300 miliona godina.

Zanimljivosti iz kosmičkih dubina

SaturnGI

Pre završetka poslednje 22. orbite oko Saturna i zaranjanja u njegovu gustu atmosferu prošlog septembra, “Kasini” je poslao na Zemlju toliko podataka da će trebati godine da se na osnovu njih stvori celokupna slika o značaju ove unikatne međuplanetarne misije. Poslednja dva zanimljiva otkrića rečito govore o tome.

Aurora Saturna

 Saturn auroraNASA

Sedam meseci, NASA / ESA svemirski teleskop Habl je posmatrao region severnog pola Saturna i svojim spektrografom u ultraljubičastom svetlu snimio niz slika njegove aurore. Snimci su napravljeni pre i posle Saturnovog ljetnjeg solsticija.

Saturnov prsten

s2

Zbog njih, mnogi Saturna smatraju najlepšom planetom Sunčevog sistema. Ko god ih je posmatrao teleskopom a kamoli video fotografije sa sondi 'Vojadžer'ili 'Kasini', slaže se sa tom konstatacijom.

Koliko je dug dan na Saturnu?

s2

Pitanje izgleda prosto, jer na sajtovima ima takvih podataka koliko hoćeš... Ali problem je što se mnogi od tih brojeva razlikuju! Zašto? Jedan od zadataka misije 'Cassini'bio je baš to – izmeriti dužinu dana na Saturnu. Ali ni danas to ne znamo tačno. Zapravo, mislim da je baš to divno. Često pomislim da je razlog zbog kojeg je kosmička nauka tako pristupačna baš u tome što su pitanja koja naučnici postavljaju sami sebi vrlo laka za razumevanje običnom čoveku. Postoji li život u kosmosu? Zašto je Venera toliko različita od Zemlje? Da živimo na Saturnu, koliko bi nam trajao radni dan?