herschel observations

Foto: ESA. Pomoću ESA-inog svemirskog teleskopa Heršel,
astronomi su u planetarnoj maglini Heliks otkrili molekule bitne za stvaranje vode.

Milijardama godina u jezgrima zvezda poput Sunca atomi vodonika se u procesu fuzije spajaju u atome helijuma i dalje do atoma gvožđa. Kada se vodonik istroši zvezde postaju nestabilne, šire se i na kraju odbacuju svoje spoljašnje slojeve od kojih nastaju planetarne magline. One sadrže veliki procenat lakših elemenata, kao što su ugljenik, azot, kiseonik. Ogoljeno jezgro zvezde postaje beli patuljak.

Vrući beli patuljak isijava ultraljubičaste i rendgenske zrake. Ovakvo intenzivno zračenje može da razori molekule nastale u ovom procesu ili ograniči njihovo stvaranje u prstenastim pramenovima na periferiji planetarnih maglina.

Astronomi su pomoću ST Heršela otkrili da molekuli OH+, značajni za formiranje vode opstaju u ovako surovom okruženju, a možda i nastaju zahvaljujući njemu. Visoka energija UV I X zraka omogućava hemijske reakcije u kojima nastaju molekuli.

Kompozitna slika Heliks magline snimljena Hablovim teleskopom u optičkom delu spektra i Heršelovim teleskopom na talasnoj dužini od oko 250 mikrometara identifikuje OH+, molekulski jon.

Detaljnije na: ESA

 
SVE JE FIZIKA
Miša Bracić
MisaBracic portret

Maglina Heliks

Maglina Heliks od Blanko i Habl teleskopa


 

 

 


Dodaj komentar