TV2012-logo

Orbita Venere ima nagib od 3,4° prema orbiti Zemlje, a ekliptiku* preseca u dve tačke (čvorovi) kroz koje Sunce prolazi svake godine početkom juna i decembra meseca. Ukoliko se Venera tada nađe u donjoj konjunkciji onda, za nas Zemljane prelazi preko Sunčevog diska.

Venerin orbitalni period iznosi samo 224,7 dana, ali njen sinodički period (od konjunkcije do konjunkcije) traje 583,9 dana. Međutim, zbog inklinacije (nagiba) Venerine orbite najčešće neće doći do tranzita makar da je ona u donjoj konjunkciji, jer Venera uglavnom prolazi suviše iznad ili ispod ekliptike i ne prelazi preko Sunca. Na crtežu vidimo dve donje konjunkcije Venere. U prvom slučaju (A) do donje konjunkcije je došlo u trenutku kada se Venera nalazi su svom čvoru**. U drugom (B) Venera je takođe u donjoj konjunkciji, ali je daleko od čvora i prolazi iznad Sunca.

* Ekliptika je ravan u kojoj Zemlja obilazi Sunce
** Mesta na kojima putanja, tj. orbita nekog tela prolazi kroz ravan ekliptike zovu se čvorovi. Uzlazni čvor je tačka u kojoj Venera (ili drugo telo) prelazi na severnu stranu ekliptike, a silazni je tačka prelaska tela na južnu stranu.

orbite

projekcija2

Venerini tranziti se sada dešavaju u intervalu od 8 - 105,5 - 8 - 121,5 godina. Znači, ovi tranziti idu u parovima, dva u razmaku od 8 godina, pa onda nastupi period od preko jednog veka. Od otkrića teleskopa (1610) bilo je svega šest njenih tranzita. Sledeći tranzit Venere biće 10/11 decembra 2117. U periodu od 6.000 godina i to od 2.000 pre nove ere do 4.000 naše ere ima ukupno 81 tranzit Venere. I to:

Kod silaznog čvora (jun) 44 ili 54.3 %
Kod ulaznog čvora (decembar) 37 ili 45.7 %

Tranziti Venere 1601-2400

Datum
UT
Separacija*
07. dec 1631
05:19
940"
04. dec 1639
18:25
522"
06. jun  1761
05:19
573"
03. jun  1769
22:25
608"
09. dec  1874
04:05
832"
06. dec  1882
17:06
634"
08. jun  2004
08:19
627"
06. jun  2012
01:28
553"
11. dec  2117
02:48
724"
08. dec  2125
16:01
733"
11. jun  2247
11:30
693"
09. jun  2255
04:36
492"
13. dec  2360
01:40
628"
10. dec  2368
14:43
835"

* Separacija = Udaljenost Venere od centa Sunca

PrbiteVZ

Konjunkcija

Konjunkcija


Tranzit Venere 2012. podaci o vremenima kontakata

Knjiga za najlepši snimak tranzita Venere

Kako se snima tranzit

Koristan program SunCalc!

Tranzit Venere - program

Trazit Venere 2012- najava


MALA ASTRONOMIJA

Šta je to tranzit?


Komentari

 • Miki said More
  Ja bih se malo ubacio, hipoteze o... 5 sati ranije
 • dragant said More
  Pošto smo videli negativnu kritiku... 23 sati ranije
 • Danicic Predrag said More
  Vidimo se dolazim da budem dosadan... 1 dan ranije
 • Siniša said More
  Nije reč o superiornosti, već o... 3 dana ranije
 • Anonymous said More
  hvala :D :D :D
  dobro vece 4 dana ranije

Foto...