Fizika

Kada je „Oktobarska pruga“ duža – leti ili zimi?

pruga

Čitam u ruskim dečjim novinama pitanje: “Kolika je dužina Oktobarske železničke pruge?” To je stara pruga između Sankt Petersburga, ranijeg Lenjingrada, i Moskve, izgrađena još 1851. godine, čiji se jedan deo danas nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Rusi kažu da je sa kolateralama ukupno dugačka čak 10.378 km. Međutim, ono što mi je privuklo pažnju je odgovor: kaže se da je (do Moskve) prosečno dugačka 640 km, a da je leti čak 300 metara duža nego zimi! Ali ima jedno “ali”. O čemu se radi?

Dve granice Kosmosa

mima690

Ili: KOLIKI JE KOSMOS?

Kada pogledamo u mikrokosmos vidimo svet elementarnih čestica a kada pogledamo u makrokosmos vidimo svet zvezda i galaksija. Granice i jednoga i drugoga sveta su nam za sada toliko nedostupne i nevidljive da ni umom ne možemo da ih sagledamo i pretpostavimo. 

CERN Masterclass 2016

CERN Masterclass 2016U periodu od 11. februara do 23. marta 2015. godine, pod pokroviteljstvom CERN-a i grupe IPPOG (International Particle Physics Outreach Group), održaće se 12. međunarodni program “Masterclasses - Hands on Particle Physics”. U ovom obrazovno-istraživačkom programu će u okviru 200 naučnih institucija aktivno učestvovati oko 10.000 učenika srednjih škola iz 47 zemalja širom sveta.

Q-ugljenik izgurao dijamante na drugo mesto

sl1Pre mnogo vekova, drevni naučnici su pokušavali da savladaju alhemiju, odnosno tajanstvene procese pretvaranja olova u zlato. Vremenom je shvaćeno da su se alhemičari bavili “ćoravim poslom” (iako savremena hemija leži na mnogim otkrićima upravo tih alhemičara), ali savremeni naučnici su uspeli da reše tajnu jedne još neverovatnije transformacije: pretvaranja ugljenika, osnovnog sastojka života na planeti, u dijamante.

Gde su stvari teže?

privlacenjeSila, kojom Zemljina kugla privlači neko telo, opada sa udaljenošću od Zemljine površine. Ako bi teg od 1 kilograma podigli na visinu od recimo 6.400 km, tj. udaljili je od centra Zemaljske kugle za dva njena poluprečnika, sila privlačenja bi opala za 22, tj. 4 puta, i teg bi bio težak 250 grama umesto 1.000. Prema Njutnovom zakonu gravitacije, Zemaljska kugla privlači tela tako kao da je sva njihova težina koncentrisana u samom centru, a sila privlačenja opada obrnuto proporcionalno kvadratu rastojanja. U našem slučaju rastojanje tega od centra Zemlje je udvostručeno, pa je privlačna sila opala za 22, tj. četvorostruko. Udaljivši teg na 12.800 km od Zemljine površine, tj. na trstruku udaljenost od centra Zemlje, privlačna sila bi opala za 32, tj. 9 puta.