Fizika

Koliko fotona je stvoreno do danas u svemiru?

foton

Prošla je možda milijarda godina, možda i nešto manje od nastanka univerzuma kada su stvorene prve zvezde. Od tada, od prvog zraka prve zvezde do danas svemir neprestano proizvodi svetlost. Osnovna čestica svetlosti je foton. Koliko fotona je proizvedeno od prvog zvezdanog zraka pre 13 milijardi godina do danas?

Rupa - za koje vreme vazduh iz Stanice može da izađe u okolni prostor?

DusanMrdja 136Dakle, otkrivena je jedna mala rupa na Stanici koja ispušta vazduh i tako ugrožava život astronauta koji na Stanici žive i rade. Kolika je to opasnost? Za koje vreme vazduh može kroz tu rupu da izađe toliko da se pritisak unutar Stanice smanji za jedan procenat? 

Odgovor na to pitanje daje fizika, a za vas izračunao je prof. dr Dušan Mrđa. 

rupa

 

Džul

JJedna od jedinica u fizici za koju su svi čuli a skoro niko ne zna šta je je džul. Uglavnom se kaže da je to jedinica za energiju i rad, ali tu se često pojavljuje struja, energija molekula, kalorije, temperatura i mnogo toga što je u glavi prosečnog čitalaca izazivalo haos i raspad sistema. Šta je džul i šta su njegova nabildovana deca kilo i megadžul?

Potvrđen gravitacioni crveni pomak

 s2

Na Veoma velikom teleskopu (Very Large Telescope – VLT) na Evropskoj južnoj opservatoriji (ESO) u Čileu, posmatranjem zvezde S2, u jakom gravitacionom polju crne rupe Sagitarius A* otkriven je dokaz Ajnštajnovog predviđanja gravitacionog crvenog pomaka. Ovaj dugo traženi rezultat predstavlja vrhunac kampanje 26 godina posmatranja.

Gravitacioni manevri

g19
Još od vremena Keplera i Njutna astronomi znaju da objekat u gravitacionom polju masivnog centralnog tela sledi klasične trajektorije – elipse, parabole i hiperbole. Međutim, moderni kosmički putevi se često jako razlikuju od klasičnih. A ponekad je, zahvaljujući sofistikovanoj mašti navigatora, moguće pronaći nestandardna rešenja koja omogućavaju sprovođenje naizgled neostvarivih kosmičkih projekata...