Fizika

Temperatura

t2

Temperatura karakteriše stepen zagrejanosti tela.

Temperatura je srazmerna srednjoj kinetičkoj energiji haotičnog kretanja molekula gasa.

Radio-talasi

parkesRadiotalase, isto kao i svetlosne, koristimo da bismo "gledali" objekte u kosmosu. Možemo li da "gledamo" i pomoću drugih talasa?

Šta je to posebno u LEO orbiti?

leo3Početkom pedesetih, sa „Sputnjikom“ i programima „Vostok“ i „Mercury“, ljudi su počeli da upoznaju Zemlju i iz treće dimenzije. Sve misije su dospevale u tzv. Nisku orbitu oko Zemlje (LEO). Vremenom, sa programom „Apollo“ i deep-space misijama sa automatskim letilicama (poput misija „Voyager“ i sl.), započeta su putovanja i dalje, ka Mesecu i drugim planetama Sunčevog sistema.

Otkriće atoma

DaltonPre više godina otac i ja smo napisali veliku enciklopediju o nekim velikim prnalascima i otkrićima koja su zasigurno uticala na pravac razvoja naše civilizacije. Knjigu smo podelili u dva toma, a svaki od njih na poglavlja posvećena kosmosu, fizici, matematici, hemiji, elektrotehnici, istoriji Zemlje, geografiji, antropologiji, nekim interesantnim pronalascima, itd. Pošto smo se sami finansirali našli smo sredstva za štampanje samo prvog dela knjige i ona se i sad može kupiti na sajtu. Druga knjiga nikad neće ugledati svetlost dana. Zato povremeno na ovaj način prenesem neku priču da ih bar neko pročita i ne ostanu neispričane.