Fizika

Rupa - za koje vreme vazduh iz Stanice može da izađe u okolni prostor?

DusanMrdja 136Dakle, otkrivena je jedna mala rupa na Stanici koja ispušta vazduh i tako ugrožava život astronauta koji na Stanici žive i rade. Kolika je to opasnost? Za koje vreme vazduh može kroz tu rupu da izađe toliko da se pritisak unutar Stanice smanji za jedan procenat? 

Odgovor na to pitanje daje fizika, a za vas izračunao je prof. dr Dušan Mrđa. 

rupa

 

Džul

JJedna od jedinica u fizici za koju su svi čuli a skoro niko ne zna šta je je džul. Uglavnom se kaže da je to jedinica za energiju i rad, ali tu se često pojavljuje struja, energija molekula, kalorije, temperatura i mnogo toga što je u glavi prosečnog čitalaca izazivalo haos i raspad sistema. Šta je džul i šta su njegova nabildovana deca kilo i megadžul?

Potvrđen gravitacioni crveni pomak

 s2

Na Veoma velikom teleskopu (Very Large Telescope – VLT) na Evropskoj južnoj opservatoriji (ESO) u Čileu, posmatranjem zvezde S2, u jakom gravitacionom polju crne rupe Sagitarius A* otkriven je dokaz Ajnštajnovog predviđanja gravitacionog crvenog pomaka. Ovaj dugo traženi rezultat predstavlja vrhunac kampanje 26 godina posmatranja.

Gravitacioni manevri

g19
Još od vremena Keplera i Njutna astronomi znaju da objekat u gravitacionom polju masivnog centralnog tela sledi klasične trajektorije – elipse, parabole i hiperbole. Međutim, moderni kosmički putevi se često jako razlikuju od klasičnih. A ponekad je, zahvaljujući sofistikovanoj mašti navigatora, moguće pronaći nestandardna rešenja koja omogućavaju sprovođenje naizgled neostvarivih kosmičkih projekata...