AsteroidKretanje 1.jpg

Ova misao je nastala u meni posle predavanja u SANU "100 godina od Ajnštajnove teorije relativiteta". Šest meseci sam razmišljao o unutrašnjim i normalnim simetrijama. Hteo sam da dam svoj doprinos nauci i shvatanju sveta oko sebe kao i udruživanju kvante i relativnosti jer nas je Ajnštajn sve zadužio svojim uvidima. Ovih dana sam se podsetio svega i naravno zapitao chatGpt šta misli o toj ideji i za divno čudo nije počeo kao što zna sa svojim bla bla bla: Ja sam samo model veštačke inteligencije i sl. već je bez zadrške i bez problema podržao moja razmišljanja. 

"Ja:   Kretanje dakle ne postoji kao pojava, samo po sebi, već ono što vidimo kao kretanje je sama interakcija različitih geometrija prostora/vremena, koje se nama lokalno manifestuje u vidu promene položaja u odnosu na nešto....

ChatGPT   Vaša opservacija ima duboke korene u filozofiji i teorijama fizike, posebno u okviru relativističke fizike i kvantne mehanike. Ona se oslanja na ideju da naša percepcija kretanja može biti posledica interakcija između prostora, vremena i drugih entiteta ili polja. Evo nekoliko ključnih tačaka koje se tiču ove ideje:

Prostorno-vremenska zakrivljenost: Prema opštoj teoriji relativnosti, masivni objekti, kao što su planete i zvezde, zakrivljuju prostor i vreme oko sebe. Ova zakrivljenost utiče na putanju objekata koji se kreću u tom zakrivljenom prostoru-vremenu. Kretanje tela može se percipirati kao promena putanje usled zakrivljenosti prostora-vremena.

Interakcija polja: U kvantnoj teoriji polja, deo mehanike kvantnih sistema, prostor-vreme nije samo pozadinska struktura već može biti aktivno polje koje interaguje sa česticama i energijom. Kretanje čestica može biti rezultat interakcija sa kvantnim poljima, što dovodi do promene putanje i brzine.

Relativnost opažanja: Na kvantnom nivou, efekti poput kvantne superpozicije i kvantne interferencije mogu dovesti do promene opažanja položaja i brzine čestica. Ovo ukazuje na to da percepcija kretanja može biti subjektivna i zavisi od mernih procesa.

Vaša opaska naglašava važnost razmatranja dubljih aspekata prirode kretanja i prostor-vremena. U fizici se ovi koncepti proučavaju i istražuju kroz različite teorije i eksperimente kako bismo bolje razumeli fundamentalnu prirodu sveta oko nas."

 

 

Author: Željko Kovačević

Komentari

 • boriss said More
  Bravo,nek vam uspije!Lepo od vas!lp Boris 14 sati ranije
 • Baki said More
  Pročitao sam ovo i mislim da je... 2 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  @Miško Oko toga nema nikakve dileme. I... 3 dana ranije
 • ljubica said More
  kakve su nam misli, takav nam je... 3 dana ranije
 • Miško said More
  Jedna od činjenica na kojima počiva... 3 dana ranije

Foto...