Sunčev sistem

Beograd je sistem

beogradjesistem

Projekt "beograd je sistem." (http://www.beogradjesistem.rs) planira izradu modela Sunčevog sistema precizno skaliranog po veličinama i udaljenjima objekata. Skala modela (1:220 miliona) je birana tako da veličina sistema bude samerljiva sa veličinom Beograda, grada u kome bi model bio lociran, a brzina svetlosti sa brzinom hoda čoveka (oko 5 km/h).

Sunčev sistem

Sunčev sistem čine sva tela i čestice koje su pod uticajem gravitacije Sunca. Sistem je nastao pre oko 5 milijardi godina od rotirajućeg oblaka gasa i prašine. Koncentracijom ovih elemenata nastala je zvezda Sunce, a zatim i odstali čanovi sistema.