Evidencijom malih planeta bavi se Centar za male planete (Minor Planet Center) Međunarodne astronomske unije, a male planete su nebeska tela koja se kreću oko zvezde a nisu isključivo svrstane u komete. To mogu biti planete patuljci, asteroidi, trojanci, kentauri, objekti Kajperovog pojasa i drugi trans-neptunski objekti. U suštini sve nabrojane vrste ovih tela su stene veće od jednog metra (ispod su meteoroidi) čija masa nije dovoljno velika da bi se klasifikovali u planete, a nisu ni komete. Među sobom se razlikuju po svojim putanjama i položaju u Sunčevom sistemu. 

asteroid u napadu

Evo kratkih definicija tipova malih planeta. 

Planete i planete patuljci (Iz članka Zvanična definicija "planete"):

(1)   «Planeta» je nebesko telo koje 
(a) se nalazi u orbiti oko Sunca, 
(b) ima toliku masu da je u stanju da sopstvenom gravitacijom nadvlada dejstvo sila čvrstog tela tako da se nalazi u hidrostatičkoj ravnoteži i poprima (približno) okrugao oblik, i
(c) koje je raščistilo okolinu duž svoje orbite.

(2) «Planeta patuljak» je nebesko telo koje 
(a) se nalazi u orbiti oko Sunca, 
(b) ima toliku masu da je u stanju da sopstvenom gravitacijom nadvlada dejstvo sila čvrstog tela tako da se nalazi u hidrostatičkoj ravnoteži i poprima (približno) okrugao oblik, 
(c) nije raščistilo okolinu duž svoje orbite i 
(d) nije satelit.

(3) Svi ostali objekti, sem satelita, koji se nalaze u orbiti oko Sunca biće kolektivno označeni kao "mala tela sunčevog sistema".

kometa

Komete su nebeska tela sa veoma izduženim putanjama koje ih često vode iznad i ispod ekliptike (ravan u kojoj se kreću planete oko Sunca). Sastoje se od jezgra (led i prašina) itd.

Asteroidi ili planetoidi su stenovita ili metalna tela veća od jednog metra koja samostalno ili u grupi obilaze oko Sunca. 

Tojanci isto to samo što se nalaze na putanji neke planete (ili satelita) i to na oko 60 stepeni ispred ili iza, mereći od Sunca (dakle, Sunce, planeta, trojanac)

Kentauri su asteroidi koji se kreću između gasovitih planeta….

Procenjuje se da u Kajperovom pojasu ima 35.000 objekata većih od 100 kilometara u prečniku. Takođe postoje procene da ovih tela prečnika do 20 kilometara ima 100 miliona. (O telima Kajperovog pojasa: Kajperov pojas - činjenice)

što se tiče Ortovog oblaka on je velika nepoznanica. Zapravo sva telea Ortovog obljaka su još uvek samo u domenu teorije jer još ne postoje mogućnosti da se neka ta tela posmatraju ni najmoćnijim teleskopima. Ipak neki proračuni govore o više biliona tela u tom prostoru.

 

E sad statistika: 

Koliko ima malih planeta? Prema pomenutom Centru za male planete trenutno (taj broj se stalno povećava kako se nova tela otkrivaju) ima otkrivenih 789.069. Od tog broja 20.077 se kreću u blizini naše planete, te neki od njih mogu preseći orbitu Zemlje oko Sunca, tj. lupiti u nas i zato mogu biti opasni. 

Kometa ima 4060.

Još jednom, to su tela za koja znamo. Inače, njihov ukupan broj je nebrojeno puta veći. A od otkrivenih tela 66% je numarisano (tj. dana im je zvanična oznaka), a 34% tek čeka svoju numeraciju. Svega 20.071 broj ovih tela ima i svoje lično ime. 

statistika

Tabela iz Vikipedije 


Komentari

 • polux11 said More
  "...Ove rekordne anomalije znače da... 1 dan ranije
 • kole99 said More
  prelijepo, koja je mto sila, velicina,... 1 dan ranije
 • Baki said More
  Gauss je voleo da kaže da je matematika... 3 dana ranije
 • polux11 said More
  Genijalne stvari su tako jednostavne.... 3 dana ranije
 • Neđo said More
  Ovo je đavolje pitanje :)

  Svakako,... 3 dana ranije

Foto...