Kakve misli te održavaju budnim tokom noći? Ako su to pitanja o tome kako će Sunčev sistem doći do svog kraja – wow, onda se ti zaista fokusiraš na velike stvari! Ali i neki naučnici se bave istim pitanjima i oni imaju odgovor za tebe: kada Sunce ostari deo Sunčevog sistema će biti progutan, a ostatak rasturen. 

sunce danas crvenidzin
Sunce danas Kroz sedam milijardi godina Sunce će se naduti.

 

Nakon što Sunce ostari

Prema nedavno objavljenoj publikaciji Jon Zicka (sa UC Los Anđeles) izučavanje moguće sudbine Sunčevog sistema spada u najstarije zadatke astrofizičara koji polaze od Njutnovih principa. Istorija izučavanja Sunčevog sistema je duga, a problem veoma složen jer podrazumeva rešavanje dinamičkih interakcija između brojnih tela. 

Ali ne radi se ovde samo o nepromenljivim objektima, već i o Suncu koje će dramatično da evoluira silaskom sa glavnog niza* tako što će se tokom narednih sedam milijardi godina „naduvati“ i proširiti toliko da će zahvatiti i progutati orbite Merkura i Venere i doći do same Zemlje. U tom procesu Sunce će izgubiti gotovo polovinu svoje mase. 

* Zvezde u centralnoj fazi svoje evolucije, tj. fazi u kojoj se odigrava fuzija vodnika u helijum. Većina zvezda se nalazi u glavnom nisu.

sun

Spoljne planete će preživeti ovu evoluciju Sunca, ali neće proći bez posledica jer njih u orbitama drži gravitacija Sunca, a kako masa naše zvezde bude opadala tako će i Sunčeva gravitacija slabiti i ove planete će se polako od Sunca udaljavati.

Šta će se dalje desiti? Zink i njegovi saradnici su napravili scenario na osnovu numeričkih simulacija N-tela. 

Nestanak Sunčevog sistema

Similacije autora pokazuju šta se dešava sa našim udaljenijim planetama nakon što Sunce proguta bliže planete, izgubi polovinu svoje mase i započne svoj novi život kao beli patuljak. Zink i njegovi saradnici pokazuju kako se velike planete pomeraju ka spoljašnosti, zbog gubitka Sunčeve mase, formirajući konfiguraciju u kojoj će se Jupiter i Saturn kretati u rezonanci 5:2 (dok Jupiter obiđe Sunce pet puta, Saturn će to učiniti svega dva puta).

Ali Sunčev sistem ne postoji izolovano od drugih zvezda u galaksiji, a jedna prolazi blizu nas svakih 20 miliona godina. Zink i saradnici u obzir uzimaju i uticaj ovih zvezda na evoluciju Sunčevog sistema. Po njima u periodu od 30 milijardi godina zvezde u bliskom prolazu pored Sunca će poremeti putanje udaljenih planeta toliko da će njihovo kretanje postati haotično i većina njih će biti izbačene iz Sunčevog sistema. Poslednja spoljna planeta će napustiti Sunčev sistem nakon 100 milijardi godina. Posle toga, izbačene planete će lutati galaksijom poput drugih slobodnih planeta bez matične zvezde. 

Sudbina Sunčevog sistem je mračna. Evolucija Sunca, smanjenje njegove mase i uticaj okolnih zvezda dovešće do potpunog raspada Sunčevog sisteme. Ali, s druge strane, ta sudbina Sunčev sistem očekuje kroz više milijardi godina, što je dovoljno daleka budućnost da o njoj ne moramo da razmišljamo.

Evo linka za originalni članak iz časopisa "Sky & Telescope" 

https://skyandtelescope.org/astronomy-news/the-eventual-fate-of-our-solar-system/

Author: Miroslav Krstić

Komentari

 • Ljubomir said More
  -
  - Ne vidimo vanzemaljsku... 23 sati ranije
 • Siniša said More
  Zanimljiv komentar, u kome se pominje... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Interesantan tekst. U blizini... 2 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  Naredna generacija veliki teleskopi u... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Dobat tekst. Moguć samo u domenu... 3 dana ranije

Foto...