Sateliti

Putujući pesak na Fobosu

f1Fobos, najveći Marsov mesec, fascinantno je mesto uprkos tome što je, što se tiče pažnje, uvek u senci Crvene planete. Taj krompirasti satelit dimenzija 27×22×18 km liči na zarobljeni asteroid, ali danas znamo da je verovatno formiran, kao i Dejmos, nakon sudara jednog velikog tela sa Marsom kretko posle formiranja solarnog sistema. Taj sudar je verovatno stvorio i druge satelite[1]koji su vremenom isčezli. Zapravo i Fobos će nestati ali za 40 miliona godina zbog plimskih sila koja će terati mesec sve bliže i bliže Marsu. No izvan njegovog porekla i kraja, Fobos čuva mnoge tajne. Jedna od njih je razlika u boji površine...

Voda na Mesecu

 voda

U najmračnijim i najhladnijim delovima polarnih područja direktno su posmatrani definitivni dokazi o postojanju vodenog leda na površini Meseca. Ova nalazišta leda su razdvojena i moguće je da su drevna. Na južnom polu većina leda je koncentrisana u kraterima dok je led severnog pola razuđen.

Mala statistika prirodnih satelita

Moon Earth size comparison...Ali, šta je to prirodni satelit? Sama reč dolazi od latinskog satellite što znači straža, čuvar i pratilac. Ovo zadnje značenje je sasvim prigodno jer satelit obilazi oko planete (ili drugog tela) i tako ga prati na njegovom putu. Dakle, u astronomiji satelit je telo koje kruži oko drugog, masivnijeg tela.

Potkategorije

MESEC
Broj članaka:
2