Sateliti

Mala statistika prirodnih satelita

Moon Earth size comparison...Ali, šta je to prirodni satelit? Sama reč dolazi od latinskog satellite što znači straža, čuvar i pratilac. Ovo zadnje značenje je sasvim prigodno jer satelit obilazi oko planete (ili drugog tela) i tako ga prati na njegovom putu. Dakle, u astronomiji satelit je telo koje kruži oko drugog, masivnijeg tela.

Ledena kraljica Saturna

h2Saturn ima 62 potvrđena meseca, od kojih 53 imaju imena ali samo 13 ima prečnik veći od 50 km a čak 33 ispod 10 km. Jedan od tih većih je Helena, koga su Francuzi otkrili 1980. a do sada ga posetili 'Voyager 2' i 'Cassini'.

Rečnik Mesečeve nomenklature

PlatoD

 Napomene 

Nomenklatura Mesečevog reljefa podrazumeva označavanje reljefnih formi po morfološkim i drugim jedinstvenim karakteristikama tako da se one lako mogu locirati, opisati i o njima diskutovati. Nakon otkrića teleskopa astronomi počinju da daju imena površinskim (litosfernim) formama nebeskih objekata, posebno na Mesecu i Marsu. Za standardizaciju  nomenklature nebeskih tela zadužena je Međunarodna astronomska unija.

U vezi Mesečeve nomenklature treba reći da je ona latinizirana te tako reč planina na Mesecu ima latinsko ime monszaliv sinusdolina vallis itd. Nazivi se koriste kao prefiks u imenu datog objekta.

Potkategorije

MESEC
Broj članaka:
2