pomracenje
U ponedeljak, 4. juna Mesec će se delimično pomračiti, ali tom događaju nećemo biti svedoci jer će se on dogoditi u vreme kada je kod nas podne, a Mesec na suprotnoj strani planete.
odakle

Vide će ga, dakle, sa Novog Zelanda, iz većeg dela Australije, sa Kiribata, Maršalskih, Havajskih i drugih ostrva. Ipak da ga ovde zabeležimo.

Ovo je prvo pomračenje Meseca ove godine. Biće još jedno 28. novembra, ali ni ono neće pružiti nikakav doživljaj jer će Mesec biti pokriven samo Zemljinom polusenkom (koja se inače i ne vidi golim okom), a ni njega iz naših krajeve nećemo videti u celosti.
Ovo pomračenje od 4. juna počeće u 10:48 kada Mesec započne ulazak u polusenku, a završava se u 15:18 kada iz polusenke izlazi. Eo ostalih detalja.

Ulazak Meseca u polusenku:
10:48:09
Početak delimičnog pomračenja
11:59:53
Maksimum pomračenja:
13:03:13
Kraj delimičnog pomračenja:
14:06:30
Kraj pomračenja polusenkom:
15:18:17

Pomračenje Meseca

Kako dolazi do pomračenja Meseca?

O pomračenjima iz istorije

Zanimljivi podaci o pomračenjima Meseca tokom istorije.

Pomračenje Meseca - predanja

Ale hoće ponekad, govorilo se u našem narodu, da navale na Mesec i da ga jedu i otuda mrlje na Mesecu. Prema nekim pričama to se ustvari dešava svakog tridesetog dana (tj. kad je Mesec pun) samo se taj događaj ne vidi uvek.

Mala statistika pomračenja

Znate li da u jednoj godini može da bude najviše sedam pomračenja?


Dodaj komentar