TV2012-logo

Za posmatrača sa Zemlje od planeta jedino Merkur i Venera mogu da pređu preko Sunčevog diska, a to se relativno retko dešava. U proseku Merkur načini tranzit, ili prelaz ispred Sunca, 13 puta u stoleću, a Venera mnogo ređe. Njeni tranziti se javljaju u parovima (sa osam godina razmaka), a između svaka dva para protekne 105,5, odnosno 121,5 godina (po ovom šablonu: 8 + 105,5 + 8 + 121,5 godina). Od 2000-te godine pre nove ere do 4000-te godine nove ere biće ukupno 81 tranzita Venere.

Prethodni tranzit Venere bio je 8. juna 2004. godine, a pre njega  6. decembra 1882. Sledeći tranzit biće u 10/11 decembra 2117. zatim 8. decembra 2125.

Ceo tok ovogodišnjeg tranzita Venere videće se iz istočne Azije, istočnog dela Australije i sa Pacifika. U Evropi i istočnom delu Afrike videće se samo kraj tranzita i to nakon izlaska Sunca. U SAD i severnom delu južne Amerike videće se početak tranzita pri zalasku Sunca.

zemlja-tranzit-510

Tok tranzita

VTgrafika-180Tranzit Venere počinje prvim kontaktom (I) a to je trenutak kada disk planete dodirne disk Sunca sa spoljne strane. Uskoro potom videće se delić planete. Ceo disk Venere moćiće da se vidi kada dođe do drugog kontakta (II), pošto disk planete dodirne ivicu diska Sunca sa unutrašnje strane. Zatim sledi nekoliko sati tranzita planete preko Sunčevog diska. Treći kontakt (III) nastaje u momentu kada disk Venere dotakne suprotni rub Sunca, takođe sa unutrašnje strane. Ceo tok tranzita se okončava četvrtim kontaktom (IV) kada disk Venere sa spoljne strane načini poslednji dodir sa diskom Sunca. Prvi i drugi kontakt su ulazni, a treći i četvrti izlazni.

Najveći tranzit je trenutak kada Venera bude na najmanjem rastojanju od centra Sunčevog diska.

Tranzit ove godine

TANZIT VENERE 2012. - IZ GEOCENTRIČNE TAČKE
Događaj Vreme UT Opis
I kontakt 22:09:38 Početak ulaza
II kontakt 22:27:34 Kraj ulaza
Centralni tranzit 01:29:36 Minimalna razdaljna od centra
III kontakt 04:31:39 Početak izlaza
IV kontakt 04:49:35 Kraj izlaza

Podaci iz tabele se odnose na centar, središte naše planete, dok za osmatrača sa površine Zemlje navedena vremena odstupaju za +/- 10 minuta zavisno od mesta odakle se tranzit posmatra. Do ovog odstupanja dolazi usled paralakse. Venerin poluprečnik iznosi 58" i posmatrano sa površine Zemlja on "skače" do 30" u odnosu na posmatrača iz centra Zemljine kugle.

Lokalna vremena tranzita

Tranzit-shemaSunce
Mesto III kontakt Kraj (IV kontakt)
Skoplje 06:37:55 06:55:23
Beograd 06:37:48 06:55:16
Sarajevo 06:37:52 06:55:21
Zagreb 06:37:48 06:55:16
Ljubljana 06:37:47 06:55:16

U gornjoj tabeli data su vremena trećeg kontakta i kraja (četvrti kontakt) tranzita Venere za navedena mesta. Vremena su data prema http://transitofvenus.nl/wp/where-when/local-transit-times/

 


Knjiga za najlepši snimak tranzita Venere

Kako se snima tranzit

Koristan program SunCalc!

Tranzit Venere - program

Trazit Venere 2012- najava


MALA ASTRONOMIJA

Šta je to tranzit?


Komentari

 • Miki said More
  Ja bih se malo ubacio, hipoteze o... 5 sati ranije
 • dragant said More
  Pošto smo videli negativnu kritiku... 23 sati ranije
 • Danicic Predrag said More
  Vidimo se dolazim da budem dosadan... 1 dan ranije
 • Siniša said More
  Nije reč o superiornosti, već o... 3 dana ranije
 • Anonymous said More
  hvala :D :D :D
  dobro vece 4 dana ranije

Foto...