Jupiter kako ga je video Svemirski teleskop Habl 27. juna 2019. godine. Za snimanje upotrebljena je Hablova širokougaona kamera a u momentu snimanja Jupiter je od nas bio udaljen 644 miliona kilometara i to je bila njegova najmanja razdaljina od Zemlje ove godine. 

Jupiterom dominuraju njegove pruge i crvena, ali i bele pege.  Ta pega su oluje. Naročito je intrigantna crvena koja divlja već nekoliko vekova – najmanje. 

Pruge su interesantne za osmatrače. Evo dole i njihove podele. 

 

  JupiterHubbleST

Credits: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley); CC BY 4.0

 VELIKA FOTOGRAFIJA 3050 x 3050 px

 

pruge

Pojasevi i zone na Jupiteru

Skracenica 

Engleski naziv

Naš naziv

SPR  

South Polar Region         

Jušno polarno područje 

SSTZ

South South Temperate Zone

Južnija umerena zona

SSTB  

South South Temperate Belt

Južniji umereni pojas  

STZ

South Temperate Zone

Južnija umerena zona

STB 

South Temperate Belt 

Južni umereni pojas

STrZ

South Tropical Zone

Južna tropska zona

SEB

South Equatorial Belt 

Južni ekvatorski pojas

EZ

Equatorial Zone

Ekvatorska zona

NEB

North Equatorial Belt

Severni ekvatorski pojas

NTrZ

North Tropical Zone 

Severna tropska zona

NTB

North Temperate Belt 

Severni umereni pojas

NTZ

North Temperate Zone 

Severna umerena zona

NNTB

North North Temperate Belt

Severniji umereni pojas

NNTZ

North North Temperate Zone

Severnija umerena zona

NPR

North Polar Region

Severno polarno podrucje

GRS 

Great Red Spot

Velika crvena pega

WOS 

White Oval Spots

Bele ovalne pege


Komentari

 • Ljubomir said More
  -
  - Ne vidimo vanzemaljsku... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  Zanimljiv komentar, u kome se pominje... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Interesantan tekst. U blizini... 2 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  Naredna generacija veliki teleskopi u... 3 dana ranije
 • Baki said More
  Dobat tekst. Moguć samo u domenu... 3 dana ranije

Foto...