- Međunarodna astronomska unija je 2006. godine utvrdila definiciju planete:

1)   «Planeta» je nebesko telo koje 
(a) se nalazi u orbiti oko Sunca, 
(b) ima toliku masu da je u stanju da sopstvenom gravitacijom nadvlada dejstvo sila čvrstog tela tako da se nalazi u hidrostatičkoj ravnoteži i poprima (približno) okrugao oblik, i
(c) koje je raščistilo okolinu duž svoje orbite.

Planete

- Ima osam planeta u Sunčevom sistemu: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Uran, Neptun (poređano po udaljenosti od Sunca).

- Terestričke planete su četiri Suncu najbliže planete (Merkur, Venera, Zemlja i Mars). Naziv terestričke planete dolazi od Latinskog Terra = Zemlja i to su po svom sastavu „zemljolike“ planete. Sastoje se pretežno od silikatnih stena i metala, sa čvrstom površinom. 

- Gasovite planete su gigantske, sa masom od preko 10 masa Zemlje. Sve se nalaze iza Marsa.

- Merkur je najmanja i Suncu najbliža planeta. Njegovi krateri dobijaju imena po čuvenim umetnicima. 

- Venera je najtoplija planeta iako nije najbliža Suncu. To je zbog duboke atmosfere pune gasova staklene bašte. 

- Zemlja možda jedino mesto u svemiru na kojem ima života. Taj život čuva atmosfera koja sprečava prodor kosmičkih zraka. Ona takođe štiti živi svet od meteoroida.

- Na Marsu je možda nekada bilo života. Zato je ta planeta za naučnike najinteresantnija i zato je ta planeta najčešća destinacija astronautskih misija. 

- Jupiter je najveća planeta. Njegova masa je duplo veća od mase svih drugih planeta zajedno. Jupiter svojom gravitacijom čuva Zemlju. 

- Saturn ima najviše (bar do sada otkrivenih) satelita. Njega obavija veličanstven prsten. 

- Uran je najhladnija planeta Sunčevog sistema. Neobično je nagnut pa se oko Sunca kreće gotovo položeno. 

- Neptun je najdalja planeta od Sunca. I najmanja je od gasovitih planeta. 

- Moguće je, gotovo je izvesno da u Sunčevom sistemu postoji još tela koja po karakteristikama mogu biti planete

- Sve planete, izuzev Neptuna i Urana, mogu da se vide i golim okom

- Planete sadrže 0,14% mase Sunčevog sistema. Od toga 99% mase otpada na gasovite džinove. 

Planete nose imena po rimskim bogovima. Izuzetak je Zemlja. 

Redosled planeta po veličini je ovaj: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Zemlja, Venera, Mars i Merkur koji je najmanji. 

Ime
Prečnik
Rastojanje od Snca
Dužina godine
Merkur
4.879 km
57.909.227 km
88 Zemljinih dana
Venera
12.104 km
108.209.475 km
225  Zemljinih dana
Zemlja
12.742 km
149.598.262 km
365,24 dana
Mars
6.779 km
227.943.824 km
1,9    Zemljinih godina
Jupiter
139.822 km
778.340.821 km
11,9  Zemljinih godina
Saturn
116.464 km
1.426.666.422 km
29,5  Zemljinih godina
Uran
50.724 km
2.870.658.186 km
84,0  Zemljinih godina
Neptun
49.244 km
4.498.396.441 km
164,8  Zemljinih godina

Solar sys8

 

Izvori: Space Facts, Wikipedia, The Planets... Nasa ...


Činjenice o okolini
- krakti podaci o drugim telima (planetama, galaksijama...)
 
svemir1 

Komentari

 • Boris Saksida said More
  Hm.....čudo od čoveka....samo da... 3 dana ranije
 • moravac said More
  :) Dobar dan, dear A.M.2024-jul koji je... 6 dana ranije
 • milo said More
  prekrasno, prekransno Pre 1 nedelje
 • Baki said More
  Svaka od milion slika Hubble je... Pre 1 nedelje
 • zalukajmy said More
  „Problem sa tri tela“ je... Pre 2 nedelje

Foto...