ljudi

- 15. novembra 2022. svet je narastao na 8 milijardi ljudi.

- Do 2037. broj ljudi će da se poveća na 9 milijardi, a

- 2058 živeće 10 milijardi ljudi

- Od 1959, kada je na planeti živelo 3 milijardi ljudi, taj broj se za 40 godina udvostručio i 1999. na svetu je bilo 6 milijardi ljudi.

- Broj ljudi trenutno raste po stopi od oko 0,84% godišnje

- Vrhunac je bio 60-tih godina kada je stopa rasta iznosila 2,09%. 

- Stopa rasta sada opada i opadaće i narednih godina. 

- Ogromna promena dogodila se industrijskom revolucijom: dok je čitava ljudska istorija do 1800. godine bila potrebna da bi svetsko stanovništvo dostiglo 1 milijardu, druga milijarda je postignuta za samo 130 godina (1930), treća milijarda za 30 godina (1960), četvrta milijarda za 15 godina (1974), peta milijarda za 13 godina (1987), šesta milijarda za 11 godina (1998), sedma milijarda i osma milijarda za po 12 godina (2010 i 2022). Samo tokom 20. veka, populacija u svetu je porasla sa 1,65 milijardi na 6 milijardi.

SaturnZemlja
Fotografije sa orbitera Kasini. Vidimo Saturn i njegove prstenove, a u pozadini je Zemlja. Na toj tačkici:

2022

- Umrlo je 67 miliona ljudi

- Rodilo se 135 miliona

- 1,7 milijardi ljudi ima prekomernu težinu

- Gojaznih je bilo 825 miliona

- Pothrenjenih 866 miliona


- Proizvedeno je 83,5 miliona automobila  

- 155 miliona biciklova

- 237 miliona kompjutera

- Objavljeno 2,7 miliona knjiga

- Novina 170 miliona

- Mobilnih telefona 2,6 miliona

- Na video igre potrošeno je 114 milijardi dolara

- Izgubljeno šuma 5,2 miliona hektara

- Zbog erozije izgubljeno tla 7 miliona ha

- Ispušteno toksičnih hemikalija 9,7 miliona tona

- Nafte ima još za oko 40 godina


 Podaci prema https://www.worldometers.info

 


Komentari

 • dragant said More
  Pošto smo videli negativnu kritiku... 21 sati ranije
 • Danicic Predrag said More
  Vidimo se dolazim da budem dosadan... 1 dan ranije
 • Siniša said More
  Nije reč o superiornosti, već o... 3 dana ranije
 • Anonymous said More
  hvala :D :D :D
  dobro vece 4 dana ranije
 • dragant said More
  Pošto su Sinišin komentar i komentari... 4 dana ranije

Foto...