O poreklu vode Zemlji više puta smo pisali jer je to interesantna tema, a sad ima i novih vesti. Ali prvo da ponovimo gradivo.

Na Zemlji ima više vode nego što bi trebalo s obzirom na mesto njenog nastanka i o njenom poreklu vode se teške rasprave. Prvo je bila predložena teorija po kojoj je ona na Zemlju dospela u periodu teškog bombardovanja planete pre oko četiri milijarde godina, kada su velika tela po više desetina, čak i stotina kilometara u prečniku besomučno bombardovali planetu – više stotina miliona godina. Mnoga od tih tela bile su komete koje su sa sobom donosile i vodu.

To je jedno vreme bilo prihvatljivo rešenje za postojeću količinu vode na Zemlji, ali posle su se pojavile sumnje. Ispostavilo se da voda na kometama, bar onima koje su ispitane (Halejeva, Hejl-Bopova, Hijakutake i dr.), ima duplo više deuterijuma nego što je ima voda u našim okeanima. Deuterijum je vodonik, ali sa dva neutrona, za razliku od običnog vodonika koji ima samo proton (bez neutrona). I na Zemlji se može naći deuterijum, ali na svaki atom deuterujma dođe oko 6500 atoma vodonika. 

Znači, voda naših okeana ne vodi poreklo od kometa, bar ne pretežno, i morao se naći neki drugi izvor za toliku vodu. Zato su kao sledeće dobro rešenje ponuđeni asteroidi. Oni su takođe bombardovali Zemlju, a veći njih dolazi iz područja od oko tri astronomske jedinice, tj. 400 i nešto više miliona kilometara daleko od Sunca. Ti asteroidi su takođe sadržali vodu u sebi. 

O nastanku vode na Zemlji pročitajte ovaj tekst: Otkud voda na Zemlji.

Itokawa 1
Itokawa

E sad dolazimo do vesti s početka teksta. O čuvenoj japanskoj misiji Hayabusa pisali smo više puta. Ona, ta misija je završena 2010. godine kada se, nakon sedam godina putovanja po svemiru, vratila na Zemlju. Sa sobom je donela fotografije, brojne podatke, ali i nešto uzoraka asteroida Itokawa. Malo je misija koje su uspele da donesu materijal sa drugog sveta i zato je ovaj bio dragocen. Sem toga, ovaj materijal je omogućio naučnicima da zavire u ranu istoriju Sunčevog sistema jer se asteroidi od svog nastanka nisu gotovo uopšte menjali.

Materijal asteroida Itokawa studirali su naučnici širom sveta, pa istraživači sa Državnog univerziteta u Arizoni koji su nakon silnih analiza nedavno objavili da su u zrncima stena  otkrili iznenađujuće veliku količinu vode.

dustgrain
Zrno prašine iz asteroida Itokava.

Za nas obične ljubitelje astronomije i nauke posebno je interesantno što su ovi naučnici na raspolaganje dobili svega pet zrna sa Itokawe, a svako zrno je široko kao pola dlake ljudske kose. Dva od tih pet zrnca su sadržale mineral piroksena, a piroksen često sadrži vodu. Da bi utvrdili koliko vode ima na tim zrncima naučnici su koristili maseni spektrometar i – ne samo da su našli da su zrnca oblivena vodom, već i da ta voda odgovara vodi na Zemlji. 

Iz ovog izlazi da se voda nalazila bliže Zemlji u periodu njenog formiranja nego što se ranije pretpostavljalo. Itokawa se nalazi dosta blizu Sunca, na 1,32 A.J. – što je njegova srednja udaljenost – a postoji mnogo asteroida sličnih Itokawi. Prema novim proračunima naučnika oni su mogli da isporuče polovinu ukupne količine vode na Zemlji, a ostatak vode, moguće je da je Zemlja pokupila iz istog područja tokom svog formiranja. 

Naravno, ovo o vodi sa Itokawe, samo je jedan detalj koji ide u prilog teoriji da su vodu na Zemlju doneli asteroidi. Za siguran zaključak o poreklu vode na Zemlji biće potrebno još mnogo istraživanja, a neka od njih su na pomolu. Japanska letelica Hayabusa 2 trenuto istražuje asteroid Ryugua, a Nasina misija OSIRIS-REx istražuju asteroid Benu. A biće i novih misija. 


Komentari  
dragant
+1 #1 dragant 04-05-2019 16:25
Nastanak vode ne Zemlji je najvažnije i najteže pitanje u potrazi za odgovorom o nastanka današnje Zemlje. Odgovor na to pitanje sigurno vodi i do odgovora o nastanku i postojanju života na Zemlji. Za sada nismo našli ni jedan dokaz postojanja vanzemaljskog života. S druge strane nismo našli ni jednu planetu sa velikim količinama tečne vode na svojoj površini (mora se reći da je potraga za egzoplanetama u zonama gde bi mogla postojati tečna voda je nova obećavajuća disciplina). Povezivanjem postojanja vode i postojanja života zaključujemo da je za postojanje života neophodna tečna voda na planeti. Drugi važan zaključak je da je Zemlja prijateljski nastrojena prema životu i da je kao takva jedinstvena u svemiru. Prvenstveno zbog postojanja tečne vode, a zatim i zbog ostalih brojnih faktora (masa planete, rotacija, postojanje Meseca...). Za ostalu poznatu vasionu ne možemo reći da je prijateljski nastrojena prema životu.
Stvaranje vode na planetama će biti uz stvaranja atosfere glavni zadatak buduće tehnologije zemljooblikovan ja (teraformatiran ja). Tim pre ako se pokaže da ne može postojati za čoveka prihvatljiva atmosfera bez postojanja okenaskih masa vode i života u njima s obzirom na to koliki je veliki udeo planktona na stvaranju i održavanje naše atmosfere. Kada čovek bude dosegao ta znanja i moći, sigurno će se znati poreklo vodenih masa na Zemlji, a do tada stoji rečenica iz teksta: Za siguran zaključak o poreklu vode na Zemlji biće potrebno još mnogo istraživanja, a neka od njih su na pomolu...
Dodaj komentar