Prema podacima sa evropske letelice Venus Express koja se nalazi u misiji istraživanja Venere, susedna planeta je za čitavih 6,5 minuta usporila svoju rotaciju u poslednjih 16 godina. Do tog zaključka naučnici su došli poredeći brzinu rotiranja danas sa brzinom iz devedesetih godina. Tih dvedesetih godina Veneru je osmatrao orbieter Magelan. Tada se Venera oko svoje ose obrtala za tačno 243,0185 zemljiniz dana, a  vreme rotiranja prema podacima sa Venus Expresa je u  proseku za 6,5 munuta duže.

Naravno, naučnici su odmah krenuli u potragu za uzrokom ovog usporavanja. Ima više mogućnosti a  jedna jedecenijsko divljanje vetrova u gustoj Venerinoj atmosferi. Veneriaa atmosfera je 90 puta gušća od Zemljine i moguće je da dugortrajni burni atmosferski ciklusi usporavaju planetu. Naučnici napominu da jei naša planeta osetljiva na vremenske, a posebno na plimske prilike, s tim što se usporavanje rotacije Zemlje uzrokovano meteo uslovima meri milisekundama i zavisi od sezonskih promena u atmosferi.

Ne odbacuje se ni gravitacioi efekat prolaska Venere podred Zemlje, mada je taj efekat suviše slab za tako veliku promenu brzine rotiranja Venere.

U svakom slučaju uočeno usporenje je veoma važno za naučnike i ono može pomoći da se utvrdi unutrašnja struktura Venere i utvrdi da li ta planeta ima tečno jezgro što će pomoći da se bolje razume kako je planeta formirana i kako je potom tekla njena evolucija.

Sve ovo je važno i za planiranje budućih misija na Veneru jer su precizne informacije neophodne za dobar  izbor potencijalnog mesta spuštanja budućih letelica na ovu planetu.

Članak napisan prema Universe Today

LINKOVI:

Venera Express

VENUS EXPRESS – PRVIH STO DANA

VENERA, ZEMLJINA ZLOČESTA BLIZANKINJA

VENERA - MISIJE

Venera - O planeti Veneri

Venera - Još jedna priča o Veneri

Venera - O veneri + misije na VEneru

VENERA 3 I ZLATNO DOBA SOVJETSKE KOZMONAUTIKE

 

 


Dodaj komentar