ec.magU utorak, 25. oktobra 2022. godine senka Meseca će projuriti planetom, tj. Mesec će zakloniti Sunce, posmatrano iz nekih delova planete. Biće to delimično pomračenje Sunca jer Mesec neće potpuno zakloniti Sunce.

Slede podaci o vremenu pomračenja za pojedina mesta u regionu.

SRBIJA


Novi Sad

Početak
11:21:21
Maksimum: 
12:28:31  Magnituda 0,422
Kraj
13:36:17
Trajanje
2 sata, 14 minuta, 56 sekundi

Beograd

Početak
11:22:19
Maksimum: 
12:29:53 Magnituda 0,425
Kraj
13:37:57
Trajanje
2 sata, 15 minuta, 38 sekundi

Niš

Početak
11:25:26
Maksimum: 
12:33:45 Magnituda 0,425
Kraj
13:42:18
Trajanje
2 sata, 16 minuta, 52 sekunde

Zrenjanin

Početak
11:21:26
Maksimum: 
12:29:08  Magnituda 0,431
Kraj
13:37:21
Trajanje
2 sata, 15 minuta, 55 sekunde

Subotica

Početak
11:20:02
Maksimum: 
12:27:20   Magnituda 0,431
Kraj
13:35:17
Trajanje
2 sata, 15 minuta, 15 sekunde

BH

Sarajevo

Početak
11:22:54
Maksimum: 
12:28:03  Magnituda 0,382
Kraj
13:33:57
Trajanje
2 sata, 11 minuta, 03 sekunde

Prijedor

Početak
11:20:27
Maksimum: 
12:24:26   Magnituda 0,375
Kraj
13:29:25
Trajanje
2 sata, 08 minuta, 58 sekunde

Zenica

Početak
11:22:08
Maksimum: 
12:26:58  Magnituda 0,381
Kraj
13:32:36
Trajanje
2 sata, 10 minuta, 28 sekunde

HRVATSKA

Zagreb

Početak
11:18:53
Maksimum: 
12:22:34    Magnituda 0,377
Kraj
13:27:19
Trajanje
02 sata, 08 minuta, 26 sekunde

Vidulini

Početak
11:19:30
Maksimum: 
12:20:23    Magnituda 0,336
Kraj
13:22:31
Trajanje
02 sata, 03 minuta, 01 sekunde

Split

Početak
11:22:50
Maksimum: 
12:25:39    Magnituda 0,349
Kraj
13:29:25
Trajanje
02 sata, 06 minuta, 35 sekunde

MAKEDONIJA

Skoplje

Početak
11:27:27
Maksimum: 
12:34:46    Magnituda 0,400
Kraj
13:42:21
Trajanje
02 sata, 14 minuta, 54 sekunde

CG

Podgorica

Početak
11:25:42
Maksimum: 
12:31:00   Magnituda 0,375
Kraj
13:36:53
Trajanje
02 sata, 11 minuta, 11 sekunde

SLOVENIJA

Ljubljana

Početak
11:18:04
Maksimum: 
12:20:20  Magnituda 0,360
Kraj
13:23:49
Trajanje
02 sata, 05 minuta, 45 sekunde

Podaci prema TIMEENDDATE

Delimično pomračenje Sunca 25. oktobra 2022.


Magniteuda pomračenja Sunca

magnitude of eclipse

Magnituda pomračenja Sunca je deo prečnika Sunca koji pokriva Mesec.

 

elipsa 710

 


MALA ŠKOLA POMRAČENJA SUNCA

ecl


Prva pokretna slika astronomskog fenomena - pomračenje Sunca 1900.


Komentari

 • Aleksandar Zorkić said More
  Baki wrote:
  ...Možda će nove činjenice naterati...
  7 sati ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  S obzirom kako teško ide sletanje na... 9 sati ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Do spoljne granice Ortovog oblaka ima... 15 sati ranije
 • Goran Stanković said More
  Greška u tekstu: prečnik Sunčevog... 1 dan ranije
 • Baki said More
  Mnogi astronomi tvrde da JVST ima... 1 dan ranije

Foto...