Nauka

Kopernik i renesansa heliocentrizma

logob92   Petar Grujić  | Ako bi se pravio izbor monografi ja koje su obeležile razvoj naučne misli, pre svega one na zapadu, u prvih pet svakako bi ušle (po hronološkom redu): 1. Elementi (Στοιχια) Eukilda (c. 300 s.e.), 2. Almagest (Μαθηματική Σύνταξιϛ – ΗΜεγάλη Σύνταξιϛ) Ptolomeja (c. 90- c. 168) n.e. , 3. De Revolutionibus Orbium Coelestium Nikole Kopernika (1473 - 1543), 4. Principia Mathematica Philosophiae Naturalis Isaka Njutna (1642-1727) i 5. O poreklu vrsta Čarlsa Darvina (1809-1882).

Nauka u Srbiji na izdisaju?

knjige

logob92  "Želim da ovim tekstom pojasnim okolnosti u kojima se zadesila naša naučna zajednica, okolnosti u kojima smo spas počeli da tražimo na ulici, okolnosti koje prete da nepovratno unište i ovo malo nauke koje imamo. Takođe, želim da ukažem i na moguća rešenja ovog problema. Rešenja svakako ima različitih, ali vremena za njihovu primenu ima sve manje", kaže dr Šuvakov u svom ličnom osvrtu na stanje nauke u Srbiji.