Nauka

Naučnici ustaju u odbranu nauke

nauka2Naučnici sa svih instituta i fakulteta u Srbiji poslednjih nekoliko dana dižu svoj glas protiv odustajanja Ministarstva nauke i prosvete od sprovođenja Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i ukidanja fondova za naučna istraživanja.

Bez muke nema nauke!

logob92   Svuda u svetu je nauka tesno povezana sa privredom. Što bogatija neka zemlja bila ona više ulaže u naučna istraživanja i obrazovanje. Sa druge strane što je nauka razvijenija privreda je uspešnija. A kod nas?

Sakriveni genije

logob92    Oštećenje mozga je pokrenulo izvanredne talenate u maloj grupi inače običnih pojedinaca. Da li će nauka moći da pronađe način da svako pronađe svog unutrašnjeg virtuoza?