Astronomija

Mali leksikon za astronome početnike - dopunjeno izdanje

leksikon 583

DRUGO, DOPUNJENO IZDANJE

Krajnji minimum, niz sasvim uprošćenih objašnjenja onoga što čovek treba da zna da bi mogao da razume običan novinski članak u vezi astronomije. I da bi mogao da učestvuje u smislenom razgovoru na astronomske teme, ili bar da zna da postavlja pitanja.