Astronomija

Mali leksikon za astronome početnike - dopunjeno izdanje

leksikon 583

DRUGO, DOPUNJENO IZDANJE

Krajnji minimum, niz sasvim uprošćenih objašnjenja onoga što čovek treba da zna da bi mogao da razume običan novinski članak u vezi astronomije. I da bi mogao da učestvuje u smislenom razgovoru na astronomske teme, ili bar da zna da postavlja pitanja.

Misterija kretanja planeta unazad

retrogradnoOd vajkad se na nebu dešavaju čuda o kojih su neka tako upadljiva i strašna da su ih se čitavi narodi plašili, a učeni ljudi razbijali glavu da ih objasne. Vidite planetu koja se lagano i monotono kreće kroz sazvežđa, a onda jedne noći primetite da je ona stala i krenula unazad. Sve ostalo na nebu izgleda normalno, sem što jedna „zvezdica“, bez vidljivog razloga počne da se kreće na suprotnu stranu. Kasnije se opet vrati svom redovnom putovanju kroz zvezde.

Kretanje tela u Sunčevom sistemu: klasična VS. savremena nebeska mehanika

kkiDanas, na samom početku novog veka i milenijuma, možda je pravo vreme da se "podvuče crta" i da se sumiraju naučni rezultati i dostignuća, odnosno da se definiše ono sto predstavlja istorijsku dimenziju, savremeni trenutak i pravce budućeg razvoja jedne klasične naučne oblasti kao sto je nebeska mehanika. Ovaj kratki napis nema naravno ambicija da na apsolutno precizan i sveobuhvatan način predstavi čitavu oblast i ukupan postignuti napredak, već da predoči jedno lično, dakle neminovno i subjektivno, viđenje stanja i trendova u oblasti; namera autora je bila da se to u tekstu koji sledi ostvari na razumljiv način, blizak svakom zainteresovanom i bar donekle upućenom čitaocu, svesno rizikujući pri tom da se učine izvesni propusti i uvedu neka neizbežna pojednostavljenja.