Astronomija

Misterija kretanja planeta unazad

retrogradnoOd vajkad se na nebu dešavaju čuda o kojih su neka tako upadljiva i strašna da su ih se čitavi narodi plašili, a učeni ljudi razbijali glavu da ih objasne. Vidite planetu koja se lagano i monotono kreće kroz sazvežđa, a onda jedne noći primetite da je ona stala i krenula unazad. Sve ostalo na nebu izgleda normalno, sem što jedna „zvezdica“, bez vidljivog razloga počne da se kreće na suprotnu stranu. Kasnije se opet vrati svom redovnom putovanju kroz zvezde.

Kretanje tela u Sunčevom sistemu: klasična VS. savremena nebeska mehanika

kkiDanas, na samom početku novog veka i milenijuma, možda je pravo vreme da se "podvuče crta" i da se sumiraju naučni rezultati i dostignuća, odnosno da se definiše ono sto predstavlja istorijsku dimenziju, savremeni trenutak i pravce budućeg razvoja jedne klasične naučne oblasti kao sto je nebeska mehanika. Ovaj kratki napis nema naravno ambicija da na apsolutno precizan i sveobuhvatan način predstavi čitavu oblast i ukupan postignuti napredak, već da predoči jedno lično, dakle neminovno i subjektivno, viđenje stanja i trendova u oblasti; namera autora je bila da se to u tekstu koji sledi ostvari na razumljiv način, blizak svakom zainteresovanom i bar donekle upućenom čitaocu, svesno rizikujući pri tom da se učine izvesni propusti i uvedu neka neizbežna pojednostavljenja.

Građa i funkcija Sunčevog sistema

SSpdfJoš su prastari narodi primetili da se dve planete – Merkur i Venera – kreću tako što osciluju na istok i zapad od Sunca, a da se sve druge kreću sa zapada na istok – u direktnom smeru – povremeno zastanu i počnu da se vraćaju, da se kreću retrogradno, da bi ubrzo opet zastale i zatim produžile svoje redovno kretanje ka istoku...

Sve bi bilo jednostavnije da svemir ne postoji

s2Sve bi bilo mnogo jednostavnije da svemir ne postoji. Ovako, komplikacije samo iskaču u beskrajnom nizu. Fizičari od samih početaka svoje nauke pokušavaju da proniknu u suštinu sveta i otkriju osnovni element od koga je sve satkano, ali svi njihovi pokušaji, uprkos velikim prodorima u tajne prirode, vode samo ka sve složenijim i komplikovanijim rešenjima i novom nizu pitanja. Izlazi da je svemir toliko komplikovan da je čudno što uopšte postoji. Zamislite kulu od karata. Ona stoji samo ako su sve krate precizno postavljene na svoje mesto. Dovoljno je da se jedna u njenoj osnovi izmakne pa da se kula cela sruši. E to je svemir samo što se «svemirska kula» zida već 14 milijardi godina i sastoji se od karata čiji broj nema ime. Da bi egzistirala takva kula svaka karta mora da bude postavljena na svoje mesto sa beskrajnom preciznošću.