ison-putanja

Kometa ISON je sve bliža Suncu, pa iako je nad nama, narednih dana ćemo je sve teže videti jer je sve više zasenjuje svetlost Sunca. Zato treba požuriti i iskoristiti nekoliko narednih jutara za posmatranje i snimanje ove komete. Njen sjaj je sada već u dometu ljudskog oka (iznosi 4,69 m), ali samo pod idealnim osmatračkim uslovima. Uzmite, dakle, dvogled da biste je uočili.

Ne zaboravite da je kometa blizu Sunca, a da je posmatranje Sunca opasno po vid! Sunce se može posmatrati samo kroz specijalne filtere.

Evo nekoliko karti sa obeleženim položajem komete ISON u 6 sati 22, 24, i 25. novembra 2013.

2211 2411 2511
 22. novembar 24. novembar 25. novembar

Putanju komete ka i oko Sunca pogledajte u ovom sjajnom programu:

sakabd    ISON


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži