Sumrak (engl. twilight) je period dana koji nastaje pre izlaska i nakon zalaska Sunca kada je nebo delimično osvetljeno rasutim Sunčevim svetlom. 

Postoje tri vrste sumraka: građanski (ili civilni), nautički i astronomski, a svaki može biti večernjijutarnji. Vreme početka, odnosno kraja pojedinog sumraka određuje se prema položaju Sunca u odnosu na horizont.  

Astronomski sumrak

Vremenski period u toku koga se položaj centra Sunčevog diska nalazi između 12° i 18° ispod horizonta.
Astronomski je iz zato što njegovim završetkom počinje (kod večernjeg) ili se njegovim početkom završava (kod jutarnjeg) mogućnost astronomskih posmatranja svih objekata na nebu.

Nautički sumrak

Vremenski period u toku koga se položaj centra Sunčevog diska nalazi između 6° i 12° ispod horizonta.
Nautički je zato što njegovim završetkom počinje (kod večernjeg) ili se njegovim početkom završava (kod jutarnjeg) mogućnost navigacije pomoću zvezda.

Građanski sumrak 

Vremenski period od zalaska Sunca do trenutka kada centar Sunčevog diska padne na ispod horizonta za večernji ili od trenutka kada se centar Sunčevog diska približi na 6° ispod horizonta pa do izlazka Sunca za jutarnji sumrak.
Građanski je zato što njegovim završetkom nastupa potreba paljenja/gašenja ulične rasvete u gradovima.

sumraci

Ilustracija prema: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twilight_subcategories.svg 

sumrak na letenki

Sumrak na Letenki


Komentari

 • Baki said More
  Pročitao sam ovo i mislim da je... 21 sati ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  @Miško Oko toga nema nikakve dileme. I... 2 dana ranije
 • ljubica said More
  kakve su nam misli, takav nam je... 2 dana ranije
 • Miško said More
  Jedna od činjenica na kojima počiva... 2 dana ranije
 • andrija said More
  NAJSTARIJA ASTRONOMIJA NA PLANETI :D
  Za... 5 dana ranije

Foto...