Sumrak (engl. twilight) je period dana koji nastaje pre izlaska i nakon zalaska Sunca kada je nebo delimično osvetljeno rasutim Sunčevim svetlom. 

Postoje tri vrste sumraka: građanski (ili civilni), nautički i astronomski, a svaki može biti večernjijutarnji. Vreme početka, odnosno kraja pojedinog sumraka određuje se prema položaju Sunca u odnosu na horizont.  

Astronomski sumrak

Vremenski period u toku koga se položaj centra Sunčevog diska nalazi između 12° i 18° ispod horizonta.
Astronomski je iz zato što njegovim završetkom počinje (kod večernjeg) ili se njegovim početkom završava (kod jutarnjeg) mogućnost astronomskih posmatranja svih objekata na nebu.

Nautički sumrak

Vremenski period u toku koga se položaj centra Sunčevog diska nalazi između 6° i 12° ispod horizonta.
Nautički je zato što njegovim završetkom počinje (kod večernjeg) ili se njegovim početkom završava (kod jutarnjeg) mogućnost navigacije pomoću zvezda.

Građanski sumrak 

Vremenski period od zalaska Sunca do trenutka kada centar Sunčevog diska padne na ispod horizonta za večernji ili od trenutka kada se centar Sunčevog diska približi na 6° ispod horizonta pa do izlazka Sunca za jutarnji sumrak.
Građanski je zato što njegovim završetkom nastupa potreba paljenja/gašenja ulične rasvete u gradovima.

sumraci

Ilustracija prema: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twilight_subcategories.svg 

sumrak na letenki

Sumrak na Letenki


Komentari

 • adv.draganmiladinovi... said More
  Na zalost . sve je 100 % tacno...Secam... 19 sati ranije
 • Baki said More
  Naš univerzum ima, koliko čitam, ima... 1 dan ranije
 • dragant said More
  Naučnici su otkrili da se svemir širi... 2 dana ranije
 • toddor said More
  Ono što meni nije jasno je sledeće:... 3 dana ranije
 • selena said More
  Zapravo prijava traje tokom cele godine!... 3 dana ranije

Foto...