ASTROLOGIJA

AstroLagarija              AstroMagija                AstrOObmana

1.1. NATALNA KARTA

Kratka analiza ulaznih parametara na kojima počiva Astrologija

Nebrojeni udžbenici, priručnici, uputstva astrologije definisu Natalnu kartu, ali svako na neki sebi svojstven, drugi način. Jedinstvena definicija natalne karte ne postoji.

Sabrano u jednu, postujući mnoge različite definicije, Natalna karta najkraće se definiše ovako:

Natalna karta je vaš lični horoskop koji se izračunava na osnovu ličnih podataka o položaju astroloških tela u trenutku vašeg rodjenja.

Vreme rodjenja predstavlja datum, sat i minut rodjenja.

Mesto rodjenja je geografski položaj.

1.2. Analiza vremena rodjenja

Prema definiciji Natalne karte, najmanja jedinica vremena rodjenja je MINUT. To je astrološki etalon položaja Zemlje i ostalih astroloških tela.

Svakog minuta, znači, menja se „položaj astroloskih tela” i menja se „lični horoskop” svakog čoveka na Zemlji.

Astronomski, minut je konvencija. To je vremenska jedinica koja se odnosi na rotaciju Zemlje oko svoje ose. Rotacija Zemlje ne utiče na revoluciju Zemlje, još manje, rotacija Zemlje ne utiče na revoluciju astroloških tela. Naprotiv, revolucija Zemlje nije deljiva rotacijom bez ostatka, već postoji nepravilni, nejednaki, ostatak koji stvara probleme sa kalendarom kroz vekove.

Za jedan minut ništa se neće desiti u položaju zodijačkih sazvezdja! Drugim rečima, rotacija Zemlje nema nikakvih zajedničkih sadržalaca sa revolucijom astroloških tela. Natalna karta upravo vezuje ova dva pojma, bez ikakvog osnova!

1.3. Tropska - Kalendarska godina

Tropska godina prosečno traje:

365 dana         [365 x 24 x 3600]        31 536 000 sec

5  sati                                                         18 000 sec

48 min                                                          2 880 sec

45 sec                                                              45 sec
            Ukupno: 31 556 925 sec

Kalendarska godina traje:

365 dana         [365 x 24 x 3600]              
             Ukupno: 31 536 000 sec

Razlika Tropska/Kalendarska godina je:    20 925 sec

 

Ovde su ovde obračunate prosečne vrednosti. Tropska godina nije za svaku revoluciju Zemlje ista:

Period

Dana

Sati

Minuti

Sekundi

1985—1986

365

5

48

58

1986—1987

365

5

49

15

1987—1988

365

5

46

38

1988—1989

365

5

49

42

1989—1990

365

5

51

06

1.4. Razlika

Razlika Tropske i Kalendarske godine znači da se svake godine Kalendarska godina završi ranije, kraća je od Tropske godine, zakasni u odnosu na Tropsku godinu, za 20 925 sekundi!

Ili, za 5 sati, 48 minuta, 45 sekundi.

Obračunato po danu: Svakog dana Zemlja kalendarski zakasni u odnosu na tropsku godinu za [ 20 925 sec  / 365 dana]  ... 57,328 sekundi dnevno! Skoro ceo minut!

Drugim rečima, svaki minut, astroloski etalon, NIJE tačno vreme položaja Zemlje pri  revoluciji oko Sunca. Samim tim ni astrološka tela se ne nalaze na onom mestu koje je definisano kalendarskim vremenom. Ova greška se svakim danom povećava, da bi četvrte godine dobila rektifikaciju od približno jednog dana, tj 24 sata, 29. februara. To znači da neposredno pre ovog datuma kalendarsko vreme ima razliku od [ 24 sata x 60 minuta] 1440 minuta.

Ili, položaj Zemlje i astroloških tela nisu na onom mestu koje oderedjuje minut, astrološki etalon, već su udaljeni – različiti  za 1440 astroloških etalona. Govoriti sada o nekoj tačnosti položaja astroloških tela je totalni astrološki apsurd!

Razlika-tropske-i-kalendarske-odine

1.5. Službeno vreme, vremenske zone

Službeno vreme na Zemlji podeljeno je po zonama. Zone su geopolitčka podela unificiranog vremena. Zbog toga zone nisu uglovno jednake. Longituda dostiže nekad i 300 , sto znači da zona vremenski obuhvata [3600 / 24 = 150 ... 1 sat]  2 sata. U ova dva sata ima 120 astroloških etalona, minuta. To, dalje, znači, da polozaj Zemlje i astroloških tela po Službenom vremenu NISU na onom mestu koje odredjuje Natalna karta, već se razlikuju i do 120 astroloških etalona! I ovde se može govoriti samo o totalnom astrološkom apsurdu!

1.6. Astroloska tela

Astrološki posmatrano, dvanaest zodijačkih sazvezdja zauzimaju jednak uglovni položaj. Tako su odredili astrolozi. Medjutim, zodijačka sazvezdja nisu iste uglovne veličine, a jedno sazvezdje, Zmijonoša, iz ovog spiska je nestalo. Astrolozi su na taj nacin postavili ova „svoja” sazvezdja potpuno proizvoljno, što ne daje nikakav osnov za bilo kakve egzaktne zaključke. Još manje, astrološka sazvezdja se ne poklapaju sa astronomskim!

Nikola Bozic:

Svih trinaest zodijačkih sazvežđa nemaju isti geometrijski oblik, pa samim tim ni prividna putanja Sunca kroz sva sazvežđa nije ista. Najduže Sunce „boravi” u sazvežđu Device oko 44 dana, a najkraće u sazvežđu Škorpije oko 8 dana. Međutim astrologija je odlučila da pun krug podeli na dvanaest oblasti i da svakom „znaku” odnsono sazvežđu dodeli isto trajanje. I u ovom slučaju trinaesto sazvežđe Zmijonoša stvara pometnju u astrologiji.

1.7. Vreme rodjenja, definicija

Natalna karta defniše vreme ... „ u trenutku vašeg rodjenja”. Nije jasno definisano koji je to trenutak: Prvi pokret fetusa, pucanje vodenjaka, pojavljivanje glave, rodjenje, prvi udisaj, prvi plač, presecanje pupka. Obzirom na minut, astrološki etalon, potrebno je vrlo precizno merenje ovog „trenutka” da bi trenutak odgovarao položaju astroloških tela. U protivnom slučaju, a to je Natalna karta, svi izvorni podaci i Natalna karta su netačni i za dalji rad pogrešni i neupotrebljivi!

Poznato je da se čovek, kao živo biće, stvara onog trenutka kada spermatozoid probije opnu jajne celije. Neposredno posle ovog dogadjaja počinje deoba ćelije, zigot, zigocit, odnosno, dalje, stvaranje fetusa.  Spermatozoidi mogu da žive u vagini i do 72 sata a jajna ćelija oko 24 sata. Znači, vremenski, mereno od koitusa, do oplodjenja moze doći i za 72 sata. Potpuno je jasno da je iluzorno, besmisleno, dokazivati da se ovo vreme stvaranja novog života može registrovati. Jedino je tačno da se ovo vreme ne može ni u kom slučaju registrovati. Ovo napred navedeno su podaci koji su dovoljni da se sve ono sto sadrži Natalna karta u vezi vremena rodjenja, odbaci kao šarlatanstvo, čime i Natalna karta gubi svaki logički smisao. O nekom naučnom pristupu iluzorno je gubiti vreme i razmatrati!

Ilustracije radi, ne dokaza radi, u mnogim zemljama i religijama zabranjen je abortus iz razloga što se tim činom vrši „ubistvo” živog stvora, nerodjenog čoveka!

Opet, ilustracije radi, neka posluži Zakon o nasledjivanju Republike Srbije, Sl. List broj 46/95, Član 3, koji glasi:

Clan-3-Crop

Ovde se jasno govori o začeću, o fetusu, o živom biću “... u trenutku ostaviočeve smrti,”!

Natalna karta, videli smo, bazira se na vremenu rodjenja. Bez obzira što se ovde misli, a i astrološka praksa to potvrdjuje, na sam čin kada plod napušta matericu, plod je živo biće već oko 270 dana. Preneseno na astrološke minute, to iznosi [270 x 24 x 60] 388800 astroloških minuta. Ovo, dalje, znači da je „položaj astroloških tela” od trenutka začeća do trenutka rodjenja promenjen 388800 puta. Ili, za toliko puta je načinjena greska u položaju „astroloskih tela”. Ovim se Natalna karta može smestiti samo u domen totalne fikcije pa je kao takva neupotrebljiva i obmanjivačka.

1.8. Kretanje Zemlje oko Sunca

Ilustracije radi navodim tabelu brzine kretanja Zemlje oko Sunca.

Za 1 sekund Zemlja predje                            29.79 Km
Za 1 minut – Astrološki etalon                  1 787    Km
Za 1 čas                                                107 244    Km
Za 6 časova, (na kraju svake godine)   643 464    Km
Za 1 dan                                             2 573 856    Km

Jasno je da je astrološki etalon od 1787 kilometara 1440 puta manji od razdaljine koju Zemlja predje za jedan dan, 29. februara, što je i mera razlike, greške, koju uzrokuje Natalna karta koristeci Kalendarsko vreme. Ili, ova greška se od početka, posle 29. februara, svakim danom povećava, što opet pokazuje da se kalendarskim vremenom ne mogu meriti ni utvrdjivati položaji zodijačkih tela, kako to ističe Natalna karta.

I sva zodijačka tela ne miruju, kreću se, i za jedan dan predju razdaljine koje se mere milionima kilometara. To je još jedan dokaz da Natalna karta i Kalendarsko vreme nemaju nikakvo uporište u položaju zodijačkih tela.

Za 270 dana, odnosno za period ploda kao živog bića, Zemlja predje:

[270 x 24 x 60 x 60 x 29.79] 694 941 120 kilometara.

Koliko za ovo vreme predju zodijačka tela iluzorno je računati. U svakom slučaju, položaj Zemlje i zodijačkih tela

„ ... u trenutku radjanja” prema Kalendarskom vremenu i Natalnoj karti drastično se razlikuju od stvarnog položaja ovih tela, što, opet, dokazuje da je Natalna karta daleko u zoni šarlatanstva!

2.1. ASTROLOGIJA U PRAKSI

2.2. Kako rade astrolozi

Astrolozi, na samo njima svojstven način, na osnovu položaja zodijackih tela, tumače sudbinu svakog čoveka na Zemlji i u svakom vremenskom periodu. Tako se može naći horoskop, recimo, Cezara, Napoleona, Aleksandra Makedonskog, Hamurabija, Marije Antoanete ili bilo kog drugog.

Uz malo matematike, analizirajuci stav astrologa, dolazimo do sledećeg:

Prema članku Draška Dragovica, Astronomski Magazin, Demografska statistika SAD objavila je da je 25. februara 2006. godine rodjen 6 500 000 000 – ti stanovnik Zemlje. Od tog dana na Zemlji ima više od šest milijardi i pet stotina miliona ljudi.

U vreme Rimske Imperije na Zemlji bilo oko 400 000 000 ljudi. Ako je prosečni vek jedne generacije u posmatranom periodu oko 50 godina, onda je do današnjeg dana na Zemlji živelo

2000 [godina] : 50 [prosečni vek] = 40 generacija, ili,

400 000 000 x 40 = 16 000 000 000 ljudi.

Ovih šesnaest milijardi ljudi je pod uslovom da se broj ljudi do danas nije povećavao.

Kako se broj ljudi na Zemlji povećavao, to je do danas na Zemlji živelo:

[(400 000 000 + 6 500 000 000) : 2] x 40 = 138 000 000 000 ljudi.

Ovo je broj ljudi koji je živeo na Zemlji samo od Rimskog Carstva do danas. Kako su i do ovog vremena ljudi živeli na Zemlji, to je iskazani broj svakako veći!

Prema podacima astrologa znamo da je Astrološki Etalon jedan minut! I da se svakog minuta menja položaj astroloških tela, samim tim i horoskop svakog čoveka na Zemlji. Od Rimskog Carstva do danas, u posmatranom periodu, ima

2000 x 365 x 24 x 60 = 1 051 200 000 Minuta, Astroloških Etalona!

To znači da astrolozi raspolažu podacima o položaju 12 zodijačkih sazvezdja, osam planeta, Meseca i Sunca za svaki Astrološki Minut, ili ukupno:

1 051 200 000 x (12+8+1+1) = 23 126 400 000 položaja zodijačkih tela, od Rimskog Carstva do danas!

Svaki od ovih 23 milijarde položaja zodijačkih tela je praktično neponovljiv. Astrolozi često ističu da se za isti položaj zodijačkih tela mogu predvideti iste sudbine ljudi. Koliko je neosnovana ova njihova tvrdnja pokazuje astronomska činjenica da se položaj samo osam planeta Sunčevog sistema ponavlja jednom u približno 1 350 000 godina! Ovaj broj je jos veći ako se uzmu u obzir precesija Zemlje i kretanje Sunca i zodijačkih sazvezdja.

Kako astrolozi tvrde, oni mogu da predvide sudbinu 138 milijarde ljudi a na osnovu 23 milijarde položaja astroloških tela. Cifre su im pozantne! Reklo bi se da astrolozi raspolažu preciznim razradjenim sistemom, nepogrešivim, koji je u stanju da savlada ovoliko milijardi podataka i izbaci precizan rezultat.

Kako sami tvrde, astrolozi raspolažu sa 138 x 23 milijardi kombinacija, ili preciznije:
138 000 000 000 x 23 126 400 000 = 3 191 443 200 000 000 000 000 Kombinacija!

Medjutim, astrološka stvarnost je daleko drugacija: Poznato je da za istu osobu ne postoje  dva identična, recimo, horoskopa, ako horoskope radi veliki broj astrologa! Ili, drugim rečima, svaki će astrolog na svetu sastaviti drugačiji horoskop, drugačiju sudbinu pojedinca, iako je reč o istoj osobi! Reč je, dakle, o osobi koja ima jednu te istu Natalnu kartu i jedan te isti astrološki etalon – položaj astroloških tela i koja osoba može imati onoliko predvidjanja svoje sudbine koliko astrologa tu sudbinu predvidja!

Isto tako, dve osobe rodjene u istom danu, satu i minutu, na istom mestu – uvek imaju različite horoskope! Ne postoje dve osobe istog Horoskopa!

Ova fatalna proizvoljnost astroloških predvidjanja rezultat je negiranja Natalne karte od strane samih asrologa. Jer, u preciznom sistemu, od istih polaznih elemenata uvek se dobijaju isti konačni rezultati! Kako istih konačnih rezultata NEMA, ovo je dokaz da Natalna karta, kao polazni elemenat, ne služi nicemu, pa ni proricanju sudbine. Tipičan primer proizvoljne manipulacije!

Kako je Natalna karta, sama po sebi, bez definisanog i tačnog vremena stvaranja čoveka, kako se Kalendarsko vreme znatno razlikuje od Tropskog vremena, to je Natalna karta ništavna. A ako je polazni element ništavan onda je i krajnji rezultat u najmanju ruku proizvoljan, sto znači bezvredan, ili, tačnije, manipulantski lažan!

2.3. PRIMERI ASTROLOŠKIH PREDVIDJANJA

Astrološka predvidjanja su generalno govoreći uopštena, dvosmislena, kontradiktorna, intelektualno uvredljiva, bezvredna  i nikad konkretna!

Ne postoji horoskop koji kaže: Danas ćete umreti u dva sata po podne. Ili, danas ćete slomiti nogu u 10 sati i 12 minuta! Ili, danas ćete dobiti premiju na lutriji!

A onih 138 milijardi ljudi svakako je umrlo jednog sudbonosnog dana, ali ni jedan nije umro po konkretnom predvidjanju astrologa! Ili, ako se astrologu ne kaže da je pokojnik u pitanju i predoči mu se Natalna karta pokojnika, on će i za njega, pokojnika, uraditi horoskop, dnevni, mesečni, godišnji, pa će mu astrolog predvideti i dogadjaje „do kraja života”.

Nijedan astrolog na svetu nije upozorio ni jednog nastradalog u nedavno poznatom cunamiju u Indoneziji, kada je stradalo više od 200 000 ljudi. Ako na Zemlji ima najmanje 100 000 astrologa, to je onda najmanje 20 milijardi mogućnosti za makar jedno upozorenje za makar jednog nastradalog. Poznato je da su slonovi, u vreme nadolaska cunamija, bežali od obale. Slonovi nemaju astrologe, slonovi nisu stradali. Ljudi imaju astrologe, ljudi su stradali!

Umesto konkretnih postoje uvredljiva predvidjanja:

Mogućnost dobitka na lutriji!
Mogući poziv i dobit iz inostranstva! Oprez u saobraćaju! Oprez sa lekovima!
Ova predvidjanja vredjaju zdrav razum. Kome nije potreban oprez u saobraćaju?
 
Najveći je broj kontradiktornih sudbinskih predvidjanja:
Zdravlje dobro, - za čoveka koji toga dana umire ili je umro juče!
Čuvajte se prehlade, - savetuje se čoveku koji je u tropima!
Na poslu novo poznanstvo, - za čoveka koji ne radi i koji je u poodmaklim godinama.
Opterećenje zbog problema u porodici, - savet za novorodjeno dete.
Prilagodite se situaciji, - pametan savet za lopova koji je tog dana u akciji.
Prijaće vam boravak u prirodi, - za čobanina koji je svakog dana u prirodi.
Važno je da imate dobru volju, - a kome to nije potrebno?
Nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi, - konstatacija za robijaša na dozivotnoj robiji!
Želite skratiti kosu, obojiti u crveno ili nešto potpuno treće. - Obraćanje ćelavcu!
Financije su nažalost dosta ranjivo područje, pa nemojte ulaziti u rizične pothvate ili ulaganja. -Dobar savet jednom beskucniku ili gladnom korisniku tzv narodnih kuhinja.
Problemi sa zubima, - savet osobi koja ima veštačku vilicu.

Ovakvih nasumice odabranih saveta ima na hiljade i hiljade, tako da njihovo dalje nabrajanje gubi svaki smisao.

Astrološka predvidjanja mogu imati i tragične posledice.

PEKING 12. 04. 2011 // Press

TANJUG

Kineskinja ubila svog unuka zbog horoskopa

Jedna Kineskinja sa istoka zemlje ubila je svog unuka, bacivši ga u bunar, pošto joj je lokalna vračara rekla da će horoskopski znak deteta doneti nesreću porodici, preneli su danas državni mediji

Žena, kojoj je navedeno samo prezime Ao, rešila je da ubije dete u gradu Nančang nakon što ju je gatara upozorila da je kineski znak zodijaka u "sukobu" sa znacima ostalih članova porodice, objavio je vebsajt vlade provincije Điangsi, a preneo AFP.
Kada je snaha Ao, po imenu Vang, bila trudna, Ao je nagovarala drugog unuka da šutne Vang u stomak kako bi ona pobacila, navodi sajt.
Ao je priznala policiji da je, nakon što je dete rođeno u januaru, ona odlučila da ga ubije. Tu nameru je i sprovela u delo 6. aprila, bacivši bebu u bunar dok je majka bila u kupatilu.
Ao je tada pobegla i nije je bilo dva dana, dok je policija nije pronašla i uhapsila.
I pored tri decenije brze modernizacije u Kini, kada u gradovima praktično više nema kuće bez televizije, mnogi ljudi, posebno stari i stanovnici siromašnih ruralnih provincija, kao Điangsi, još se drže tradicionalnih verovanja i robuju sujeverju.

Astrološka predvidjanja - obmane mogu biti i tragikomične:

Zvezde-kazu

Zbogom-Afriko

2.4. ASTROLOŠKE OBMANE

Kod svakog astrologa mogu se naći elementi slični ovim niže navedenim, a koje pokazuje analiza niza horoskopa jednog astrologa.

Pažljivi čitaoc sam će se uveriti da se radi o obmani čitalaca, da se radi o običnom prepisivanju sopstvinih tekstova, pakovanju istih tekstova slično mozaiku, da se radi o zameni infinitiva, o ispravljanju slovnih grešaka, ... itd.

Sadržaj teksta, Horoskop, ovde i sada se ne razmatra kao obmana čitalaca i to je naglašeno: tekst horoskopa nije ovoga puta relevantan, relevantno je sve gore navedeno u cilju obmane čitalaca. Ne treba zboraviti: Prema Natalnoj karti, kako kažu astrolozi, svakog minuta menja se položaj zodijačkih tela pa je i svakog minuta za svakog čoveka na Zemlji horoskop različit! Kako analiza pokazuje, potpuno isti tekst horoskopa javlja se u mnogim horoskopskim znacima, javlja se u različitim datumima, minutima, očigledno suprotno pravilima Natalne karte, što rečeno drugim rečima predstavlja čistu obmanu čitalaca.

A-VecernjeNovost250i B-VecernjeNovosti250
C-VecernjeNovost250i D-VecernjeNovost250i
E-VecernjeNovosti250 F-VecernjeNovosti250

2.5. KODEKS UDRUŽENJA NOVINARA SRBIJE

Rukovodjen analizom iz tačke 2.4. obratio sam se Sudu časti Udruženja Novinara Srbije, s predlogom da se, na osnovu Kodeksa novinara Srbije, osudi gruba obmana čitalaca.

Detaljno sam se pozvao na Kodeks, priložio sve priloge koji pokazuju manipulaciju tekstom horoskopa i od Suda časti dobio odgovor da Podnesak NIJE u njegovoj NADLEŽNOSI! Da ponovim, nije predmet razmatranja bio tekst horoskopa, njegov  naučni ili nenaučni sadržaj, već potpuno jasno, grubo, prepisivanje i ponavljanje sopstvenih tekstova od strane istog autora!

Pismo-UNS Odgovor-UNS-bez-adrese250
   

Ovim je svaka dalje diskusija sa Sudom časti Udruženja Novinara Srbije završena!

2.6. UMESTO ZAKLJUČKA

Danas, na početku dvadeset prvog veka, Astrologija, taj viševekovni anahronizam, mora da dobije ime koje joj odgovara:

AstroLagarija              AstroMagija                AstrOObmana!

Sufiks “Logija” – Nauka, nikako joj ne pripada. To najbolje pokazuje osnov astrologije, Natalna karta. Natalna karta počiva na proizvoljnosti, bolje je reći da počiva ni na čemu. Ni jedan element ove „Karte” nema uporište u bilo čemu logičnom, racionalnom. Sve je manipulacija, u krajnjoj liniji - obmana!

Igrom slučaja, bez dodirnih tačaka sa astrologijom, pokazalo se da je Srbija zemlja u kojoj se po medijima može pisati sve i svašta, pa i ordinarna obmana čitalaca, bez posledica. Onaj ko je prvi pozvan da to spreči – proglašava sebe da nije nadležan!

Pažljivom čitaocu mogu se nametnuti brojni zaključci, što i jeste svrha ove analize.


Pročitajte i ovaj članak:

Dragi astrolozi


ASTROLOGIJA

 

AstroLagarija              AstroMagija                AstrOObmana

 

1.1. NATALNA KARTA

Kratka analiza ulaznih parametara na kojima počiva Astrologija

Nebrojeni udžbenici, priručnici, uputstva astrologije definisu Natalnu kartu, ali svako na neki sebi svojstven, drugi način. Jedinstvena definicija natalne karte ne postoji.

Sabrano u jednu, postujući mnoge različite definicije, Natalna karta najkraće se definiše ovako:

Natalna karta je vaš lični horoskop koji se izračunava na osnovu ličnih podataka o položaju astroloških tela u trenutku vašeg rodjenja.

Vreme rodjenja predstavlja datum, sat i minut rodjenja.

Mesto rodjenja je geografski položaj.

1.2. Analiza vremena rodjenja

Prema definiciji Natalne karte, najmanja jedinica vremena rodjenja je MINUT. To je astrološki etalon položaja Zemlje i ostalih astroloških tela.

Svakog minuta, znači, menja se „položaj astroloskih tela” i menja se „lični horoskop” svakog čoveka na Zemlji.

Astronomski, minut je konvencija. To je vremenska jedinica koja se odnosi na rotaciju Zemlje oko svoje ose. Rotacija Zemlje ne utiče na revoluciju Zemlje, još manje, rotacija Zemlje ne utiče na revoluciju astroloških tela. Naprotiv, revolucija Zemlje nije deljiva rotacijom bez ostatka, već postoji nepravilni, nejednaki, ostatak koji stvara probleme sa kalendarom kroz vekove.

Za jedan minut ništa se neće desiti u položaju zodijačkih sazvezdja! Drugim rečima, rotacija Zemlje nema nikakvih zajedničkih sadržalaca sa revolucijom astroloških tela. Natalna karta upravo vezuje ova dva pojma, bez ikakvog osnova!

1.3. Tropska - Kalendarska godina

Tropska godina prosečno traje:

365 dana         [365 x 24 x 3600]        31 536 000 sec

   5  sati                                                      18 000 sec

  48 min                                                        2 880 sec

  45 sec                                                              45 sec            Ukupno: 31 556 925 sec

Kalendarska godina traje:

365 dana         [365 x 24 x 3600]                                            Ukupno: 31 536 000 sec

Razlika Tropska/Kalendarska godina je                                                        20 925 sec

Ovde su ovde obračunate prosečne vrednosti. Tropska godina nije za svaku revoluciju Zemlje ista:

Period

Dana

Sati

Minuti

Sekundi

1985—1986

365

5

48

58

1986—1987

365

5

49

15

1987—1988

365

5

46

38

1988—1989

365

5

49

42

1989—1990

365

5

51

06

1.4. Razlika

Razlika Tropske i Kalendarske godine znači da se svake godine Kalendarska godina završi ranije, kraća je od Tropske godine, zakasni u odnosu na Tropsku godinu, za 20 925 sekundi!

Ili, za 5 sati, 48 minuta, 45 sekundi.

Obračunato po danu: Svakog dana Zemlja kalendarski zakasni u odnosu na tropsku godinu za [ 20 925 sec / 365 dana] ... 57,328 sekundi dnevno! Skoro ceo minut!

Drugim rečima, svaki minut, astroloski etalon, NIJE tačno vreme položaja Zemlje pri  revoluciji oko Sunca. Samim tim ni astrološka tela se ne nalaze na onom mestu koje je definisano kalendarskim vremenom. Ova greška se svakim danom povećava, da bi četvrte godine dobila rektifikaciju od približno jednog dana, tj 24 sata, 29. februara. To znači da neposredno pre ovog datuma kalendarsko vreme ima razliku od [ 24 sata x 60 minuta] 1440 minuta.

Ili, položaj Zemlje i astroloških tela nisu na onom mestu koje oderedjuje minut, astrološki etalon, već su udaljeni – različiti za 1440 astroloških etalona. Govoriti sada o nekoj tačnosti položaja astroloških tela je totalni astrološki apsurd!

1.5. Službeno vreme, vremenske zone

Službeno vreme na Zemlji podeljeno je po zonama. Zone su geopolitčka podela unificiranog vremena. Zbog toga zone nisu uglovno jednake. Longituda dostiže nekad i 300 , sto znači da zona vremenski obuhvata [3600 / 24 = 150 ... 1 sat]  2 sata. U ova dva sata ima 120 astroloških etalona, minuta. To, dalje, znači, da polozaj Zemlje i astroloških tela po Službenom vremenu NISU na onom mestu koje odredjuje Natalna karta, već se razlikuju i do 120 astroloških etalona! I ovde se može govoriti samo o totalnom astrološkom apsurdu!

1.6. Astroloska tela

Astrološki posmatrano, dvanaest zodijačkih sazvezdja zauzimaju jednak uglovni položaj. Tako su odredili astrolozi. Medjutim, zodijačka sazvezdja nisu iste uglovne veličine, a jedno sazvezdje, Zmijonoša, iz ovog spiska je nestalo. Astrolozi su na taj nacin postavili ova „svoja” sazvezdja potpuno proizvoljno, što ne daje nikakav osnov za bilo kakve egzaktne zaključke. Još manje, astrološka sazvezdja se ne poklapaju sa astronomskim!

Nikola Bozic:

Svih trinaest zodijačkih sazvežđa nemaju isti geometrijski oblik, pa samim tim ni prividna putanja Sunca kroz sva sazvežđa nije ista. Najduže Sunce „boravi” u sazvežđu Device oko 44 dana, a najkraće u sazvežđu Škorpije oko 8 dana. Međutim astrologija je odlučila da pun krug podeli na dvanaest oblasti i da svakom „znaku” odnsono sazvežđu dodeli isto trajanje. I u ovom slučaju trinaesto sazvežđe Zmijonoša stvara pometnju u astrologiji.

1.7. Vreme rodjenja, definicija

Natalna karta defniše vreme ... „ u trenutku vašeg rodjenja”. Nije jasno definisano koji je to trenutak: Prvi pokret fetusa, pucanje vodenjaka, pojavljivanje glave, rodjenje, prvi udisaj, prvi plač, presecanje pupka. Obzirom na minut, astrološki etalon, potrebno je vrlo precizno merenje ovog „trenutka” da bi trenutak odgovarao položaju astroloških tela. U protivnom slučaju, a to je Natalna karta, svi izvorni podaci i Natalna karta su netačni i za dalji rad pogrešni i neupotrebljivi!

Poznato je da se čovek, kao živo biće, stvara onog trenutka kada spermatozoid probije opnu jajne celije. Neposredno posle ovog dogadjaja počinje deoba ćelije, zigot, zigocit, odnosno, dalje, stvaranje fetusa. Spermatozoidi mogu da žive u vagini i do 72 sata a jajna ćelija oko 24 sata. Znači, vremenski, mereno od koitusa, do oplodjenja moze doći i za 72 sata. Potpuno je jasno da je iluzorno, besmisleno, dokazivati da se ovo vreme stvaranja novog života može registrovati. Jedino je tačno da se ovo vreme ne može ni u kom slučaju registrovati. Ovo napred navedeno su podaci koji su dovoljni da se sve ono sto sadrži Natalna karta u vezi vremena rodjenja, odbaci kao šarlatanstvo, čime i Natalna karta gubi svaki logički smisao. O nekom naučnom pristupu iluzorno je gubiti vreme i razmatrati!

Ilustracije radi, ne dokaza radi, u mnogim zemljama i religijama zabranjen je abortus iz razloga što se tim činom vrši „ubistvo” živog stvora, nerodjenog čoveka!

Opet, ilustracije radi, neka posluži Zakon o nasledjivanju Republike Srbije, Sl. List broj 46/95, Član 3, koji glasi:

Ovde se jasno govori o začeću, o fetusu, o živom biću “... u trenutku ostaviočeve smrti,”!

Natalna karta, videli smo, bazira se na vremenu rodjenja. Bez obzira što se ovde misli, a i astrološka praksa to potvrdjuje, na sam čin kada plod napušta matericu, plod je živo biće već oko 270 dana. Preneseno na astrološke minute, to iznosi [270 x 24 x 60] 388800 astroloških minuta. Ovo, dalje, znači da je „položaj astroloških tela” od trenutka začeća do trenutka rodjenja promenjen 388800 puta. Ili, za toliko puta je načinjena greska u položaju „astroloskih tela”. Ovim se Natalna karta može smestiti samo u domen totalne fikcije pa je kao takva neupotrebljiva i obmanjivačka.

1.8. Kretanje Zemlje oko Sunca

Ilustracije radi navodim tabelu brzine kretanja Zemlje oko Sunca.

Za 1 sekund Zemlja predje                                         29.79   Kilometara

Za 1 minut – Astrološki etalon                              1 787        Km

Za 1 čas                                                              107 244        Km

Za 6 časova, (na kraju svake godine)                 643 464        Km

Za 1 dan                                                         2 573 856        Km

Jasno je da je astrološki etalon od 1787 kilometara 1440 puta manji od razdaljine koju Zemlja predje za jedan dan, 29. februara, što je i mera razlike, greške, koju uzrokuje Natalna karta koristeci Kalendarsko vreme. Ili, ova greška se od početka, posle 29. februara, svakim danom povećava, što opet pokazuje da se kalendarskim vremenom ne mogu meriti ni utvrdjivati položaji zodijačkih tela, kako to ističe Natalna karta.

I sva zodijačka tela ne miruju, kreću se, i za jedan dan predju razdaljine koje se mere milionima kilometara. To je još jedan dokaz da Natalna karta i Kalendarsko vreme nemaju nikakvo uporište u položaju zodijačkih tela.

Za 270 dana, odnosno za period plodakaoživog bića,Zemlja predje

[270 x 24 x 60 x 60 x 29.79]694 941 120Kilometara. Koliko za ovo vreme predju zodijačka tela iluzorno je računati. U svakom slučaju, položaj Zemlje i zodijačkih tela

„ ... u trenutku radjanja” prema Kalendarskom vremenu i Natalnoj karti drastično se razlikuju od stvarnog položaja ovih tela, što, opet, dokazuje da je Natalna karta daleko u zoni šarlatanstva!

2.1. ASTROLOGIJA U PRAKSI

2.2. Kako rade astrolozi

Astrolozi, na samo njima svojstven način, na osnovu položaja zodijackih tela, tumače sudbinu svakog čoveka na Zemlji i u svakom vremenskom periodu. Tako se može naći horoskop, recimo, Cezara, Napoleona, Aleksandra Makedonskog, Hamurabija, Marije Antoanete ili bilo kog drugog.

Uz malo matematike, analizirajuci stav astrologa, dolazimo do sledećeg:

Prema članku Draška Dragovica, Astronomski Magazin, Demografska statistika SAD objavila je da je 25. februara 2006. godine rodjen 6 500 000 000 – ti stanovnik Zemlje. Od tog dana na Zemlji ima više od šest milijardi i pet stotina miliona ljudi.

U vreme Rimske Imperije na Zemlji bilo oko 400 000 000 ljudi. Ako je prosečni vek jedne generacije u posmatranom periodu oko 50 godina, onda je do današnjeg dana na Zemlji živelo

2000 [godina] : 50 [prosečni vek] = 40 generacija, ili,

400 000 000 x 40 = 16 000 000 000 ljudi.

Ovih šesnaest milijardi ljudi je pod uslovom da se broj ljudi do danas nije povećavao.

Kako se broj ljudi na Zemlji povećavao, to je do danas na Zemlji živelo:

[(400 000 000 + 6 500 000 000) : 2] x 40 = 138 000 000 000 ljudi.

Ovo je broj ljudi koji je živeo na Zemlji samo od Rimskog Carstva do danas. Kako su i do ovog vremena ljudi živeli na Zemlji, to je iskazani broj svakako veći!

Prema podacima astrologa znamo da je Astrološki Etalon jedan minut! I da se svakog minuta menja položaj astroloških tela, samim tim i horoskop svakog čoveka na Zemlji. Od Rimskog Carstva do danas, u posmatranom periodu, ima

2000 x 365 x 24 x 60 = 1 051 200 000 Minuta, Astroloških Etalona!

To znači da astrolozi raspolažu podacima o položaju 12 zodijačkih sazvezdja, osam planeta, Meseca i Sunca za svaki Astrološki Minut, ili ukupno:

1 051 200 000 x (12+8+1+1) = 23 126 400 000 polozaja zodijačkih tela, od Rimskog Carstva do danas!

Svaki od ovih 23 milijarde položaja zodijačkih tela je praktično neponovljiv. Astrolozi često ističu da se za isti položaj zodijačkih tela mogu predvideti iste sudbine ljudi. Koliko je neosnovana ova njihova tvrdnja pokazuje astronomska činjenica da se položaj samo osam planeta Sunčevog sistema ponavlja jednom u približno 1 350 000 godina! Ovaj broj je jos veći ako se uzmu u obzir precesija Zemlje i kretanje Sunca i zodijačkih sazvezdja.

Kako astrolozi tvrde, oni mogu da predvide sudbinu 138 milijarde ljudi a na osnovu 23 milijarde položaja astroloških tela. Cifre su impozantne! Reklo bi se da astrolozi raspolažu preciznim razradjenim sistemom, nepogrešivim, koji je u stanju da savlada ovoliko milijardi podataka i izbaci precizan rezultat.

Kako sami tvrde, astrolozi raspolažu sa

138 x 23 milijardi kombinacija, ili preciznije:

138 000 000 000 x 23 126 400 000 = 3 191 443 200 000 000 000 000 Kombinacija!

Medjutim, astrološka stvarnost je daleko drugacija: Poznato je da za istu osobu ne postoje dva identična, recimo, horoskopa, ako horoskope radi veliki broj astrologa! Ili, drugim rečima, svaki će astrolog na svetu sastaviti drugačiji horoskop, drugačiju sudbinu pojedinca, iako je reč o istoj osobi! Reč je, dakle, o osobi koja ima jednu te istu Natalnu kartu i jedan te isti astrološki etalon – položaj astroloških tela i koja osoba može imati onoliko predvidjanja svoje sudbine koliko astrologa tu sudbinu predvidja!

Isto tako, dve osobe rodjene u istom danu, satu i minutu, na istom mestu – uvek imaju različite horoskope! Ne postoje dve osobe istog Horoskopa!

Ova fatalna proizvoljnost astroloških predvidjanja rezultat je negiranja Natalne karte od strane samih asrologa. Jer, u preciznom sistemu, od istih polaznih elemenata uvek se dobijaju isti konačni rezultati! Kako istih konačnih rezultata NEMA, ovo je dokaz da Natalna karta, kao polazni elemenat, ne služi nicemu, pa ni proricanju sudbine. Tipičan primer proizvoljne manipulacije!

Kako je Natalna karta, sama po sebi, bez definisanog i tačnog vremena stvaranja čoveka, kako se Kalendarsko vreme znatno razlikuje od Tropskog vremena, to je Natalna karta ništavna. A ako je polazni element ništavan onda je i krajnji rezultat u najmanju ruku proizvoljan, sto znači bezvredan, ili, tačnije, manipulantski lažan!

2.3. PRIMERI ASTROLOŠKIH PREDVIDJANJA

Astrološka predvidjanja su generalno govoreći uopštena, dvosmislena, kontradiktorna, intelektualno uvredljiva, bezvredna i nikad konkretna!

Ne postoji horoskop koji kaže: Danas ćete umreti u dva sata po podne. Ili, danas ćete slomiti nogu u 10 sati i 12 minuta! Ili, danas ćete dobiti premiju na lutriji!

A onih 138 milijardi ljudi svakako je umrlo jednog sudbonosnog dana, ali ni jedan nije umro po konkretnom predvidjanju astrologa! Ili, ako se astrologu ne kaže da je pokojnik u pitanju i predoči mu se Natalna karta pokojnika, on će i za njega, pokojnika, uraditi horoskop, dnevni, mesečni, godišnji, pa će mu astrolog predvideti i dogadjaje „do kraja života”.

Nijedan astrolog na svetu nije upozorio ni jednog nastradalog u nedavno poznatom cunamiju u Indoneziji, kada je stradalo više od 200 000 ljudi. Ako na Zemlji ima najmanje 100 000 astrologa, to je onda najmanje 20 milijardi mogućnosti za makar jedno upozorenje za makar jednog nastradalog. Poznato je da su slonovi, u vreme nadolaska cunamija, bežali od obale. Slonovi nemaju astrologe, slonovi nisu stradali. Ljudi imaju astrologe, ljudi su stradali!

Umesto konkretnih postoje uvredljiva predvidjanja:

Mogućnost dobitka na lutriji!

Mogući poziv i dobit iz inostranstva! Oprez u saobraćaju! Oprez sa lekovima!

Ova predvidjanja vredjaju zdrav razum. Kome nije potreban oprez u saobraćaju?

Najveći je broj kontradiktornih sudbinskih predvidjanja:

Zdravlje dobro, - za čoveka koji toga dana umire ili je umro juče!

Čuvajte se prehlade, - savetuje se čoveku koji je u tropima!

Na poslu novo poznanstvo, - za čoveka koji ne radi i koji je u poodmaklim godinama.

Opterećenje zbog problema u porodici, - savet za novorodjeno dete.

Prilagodite se situaciji, - pametan savet za lopova koji je tog dana u akciji.

Prijaće vam boravak u prirodi, - za čobanina koji je svakog dana u prirodi.

Važno je da imate dobru volju, - a kome to nije potrebno?

Nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi, - konstatacija za robijaša na dozivotnoj robiji!

Želite skratiti kosu, obojiti u crveno ili nešto potpuno treće. - Obraćanje ćelavcu!

Financije su nažalost dosta ranjivo područje, pa nemojte ulaziti u rizične pothvate ili ulaganja. -Dobar savet jednom beskucniku ili gladnom korisniku tzv narodnih kuhinja.

Problemi sa zubima, - savet osobi koja ima veštačku vilicu.

Ovakvih nasumice odabranih saveta ima na hiljade i hiljade, tako da njihovo dalje nabrajanje gubi svaki smisao.

Astroloska predvidjanja mogu imati i tragične posledice.

PEKING 12. 04. 2011 // Press

TANJUG

Kineskinja ubila svog unuka zbog horoskopa

Jedna Kineskinja sa istoka zemlje ubila je svog unuka, bacivši ga u bunar, pošto joj je lokalna vračara rekla da će horoskopski znak deteta doneti nesreću porodici, preneli su danas državni mediji

Žena, kojoj je navedeno samo prezime Ao, rešila je da ubije dete u gradu Nančang nakon što ju je gatara upozorila da je kineski znak zodijaka u "sukobu" sa znacima ostalih članova porodice, objavio je vebsajt vlade provincije Điangsi, a preneo AFP.
Kada je snaha Ao, po imenu Vang, bila trudna, Ao je nagovarala drugog unuka da šutne Vang u stomak kako bi ona pobacila, navodi sajt.
Ao je priznala policiji da je, nakon što je dete rođeno u januaru, ona odlučila da ga ubije. Tu nameru je i sprovela u delo 6. aprila, bacivši bebu u bunar dok je majka bila u kupatilu.
Ao je tada pobegla i nije je bilo dva dana, dok je policija nije pronašla i uhapsila.
I pored tri decenije brze modernizacije u Kini, kada u gradovima praktično više nema kuće bez televizije, mnogi ljudi, posebno stari i stanovnici siromašnih ruralnih provincija, kao Điangsi, još se drže tradicionalnih verovanja i robuju sujeverju.

Astrološka predvidjanja - obmane mogu biti i tragikomične:

(2 fotosa:  1 - futbal – predvidjanja astrologa; 2 - rezultat – poraz

Srbije)

2.4. ASTROLOŠKE OBMANE

Kod svakog astrologa mogu se naći elementi slični ovim niže navedenim, a koje pokazuje analiza niza horoskopa jednog astrologa.

Pažljivi čitaoc sam će se uveriti da se radi o obmani čitalaca, da se radi o običnom prepisivanju sopstvinih tekstova, pakovanju istih tekstova slično mozaiku, da se radi o zameni infinitiva, o ispravljanju slovnih grešaka, ... itd.

Sadržaj teksta, Horoskop, ovde i sada se ne razmatra kao obmana čitalaca i to je naglašeno: tekst horoskopa nije ovoga puta relevantan, relevantno je sve gore navedeno u cilju obmane čitalaca. Ne treba zboraviti: Prema Natalnoj karti, kako kažu astrolozi, svakog minuta menja se položaj zodijačkih tela pa je i svakog minuta za svakog čoveka na Zemlji horoskop različit! Kako analiza pokazuje, potpuno isti tekst horoskopa javlja se u mnogim horoskopskim znacima, javlja se u različitim datumima, minutima, očigledno suprotno pravilima Natalne karte, što rečeno drugim rečima predstavlja čistu obmanu čitalaca.

(sledi 8 ili više fotografija)

2.5. KODEKS UDRUŽENJA NOVINARA SRBIJE

Rukovodjen analizom iz tačke 2.4. obratio sam se Sudu časti Udruženja Novinara Srbije, s predlogom da se, na osnovu Kodeksa novinara Srbije, osudi gruba obmana čitalaca.

Detaljno sam se pozvao na Kodeks, priložio sve priloge koji pokazuju manipulaciju tekstom horoskopa i od Suda časti dobio odgovor da Podnesak NIJE u njegovoj NADLEŽNOSI! Da ponovim, nije predmet razmatranja bio tekst horoskopa, njegov naučni ili nenaučni sadržaj, već potpuno jasno, grubo, prepisivanje i ponavljanje sopstvenih tekstova od strane istog autora!

(Dve stranice UNS)

Ovim je svaka dalje diskusija sa Sudom časti Udruženja Novinara Srbije završena!

2.6. UMESTO ZAKLJUČKA

Danas, na početku dvadeset prvog veka, Astrologija, taj viševekovni anahronizam, mora da dobije ime koje joj odgovara:

AstroLagarija              AstroMagija                AstrOObmana!

Sufiks “Logija” – Nauka, nikako joj ne pripada. To najbolje pokazuje osnov astrologije, Natalna karta. Natalna karta počiva na proizvoljnosti, bolje je reći da počiva ni na čemu. Ni jedan element ove „Karte” nema uporište u bilo čemu logičnom, racionalnom. Sve je manipulacija, u krajnjoj liniji - obmana!

Igrom slučaja, bez dodirnih tačaka sa astrologijom, pokazalo se da je Srbija zemlja u kojoj se po medijima može pisati sve i svašta, pa i ordinarna obmana čitalaca, bez

posledica. Onaj ko je prvi pozvan da to spreči – proglašava sebe da nije nadležan!

Pažljivom čitaocu mogu se nametnuti brojni zaključci, što i jeste svrha ove analize.

Zoran Veljović


Komentari

 • Baki said More
  Hipoteza o "tamnoj materiji". Čitajući... 4 sati ranije
 • Ljubomir said More
  -
  - Ne vidimo vanzemaljsku... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  Zanimljiv komentar, u kome se pominje... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Interesantan tekst. U blizini... 2 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  Naredna generacija veliki teleskopi u... 3 dana ranije

Foto...