Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 
Prethodni članak
<< U šta ljudi veruju (3)

NOJEVA BARKA

Analiza teksta Biblije, „božije reči“, kojoj se vernici sa strahopoštovanjem pokoravaju i ne komentarišu je.

6:5  I Gospod videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihovog svagda samo zle
6:6  Pokaja se Gospod što je stvorio čoveka na zemlji, i bi mu žao u srcu.
6:7  I reče Gospod: Hoću da istrebim sa zemlje ljude, koje sam stvorio, od čoveka do stoke i do sitne životinje i do ptica nebeskih; jer se kajem što sam ih stvorio.

Bog očigledno zaboravlja (!) da je: 1:27 - I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga;. Jasno je da Čovek liči, po obličju svom, na boga, i obratno, bog liči na Čoveka.

Sad, odjednom, gospod bog uvide: 6:5  I Gospod videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, … Veliko nevaljaštvo ljudsko znači, prvo, da je bog nevaljao, a zatim da je isti nevaljali bog stvorio čoveka - po obličju Božjem! Bog neće da vidi svoje nevaljalstvo već vidi samo nevaljalstvo Čoveka. To je božija pravda. To je bog Svemogući!

Hoću da istrebim sa zemlje ljude, koje sam stvorio,…

Nevaljali bog hoće da istrebi nevaljale ljude koje je stvorio, umesto da istrebi nevaljalog sebe.    

I to se naziva božija pravda.

6:11  A zemlja se pokvari pred Bogom, i napuni se zemlja bezakonja.

Bog stvaralac, bog Svemogući, bog koji upravlja svim živim bićima i stvarima, umesto da ispravi pokvarenu zemlju, i da uvede zakone, isti bog odlučuje da svojom voljom stvorene ljude istrebi.

**  **  **

6:8  Ali Noje nađe milost pred Gospodom.

6:9  Ovo su događaji Nojevi: Noje beše čovek pravedan i bezazlen svog veka; po volji Božjoj svagda življaše Noje.

6:14  Načini sebi kovčeg od drveta gofera, i načini pregratke u kovčegu; i zatopi ga smolom iznutra i spolja

Eto, Noje nađe milost pred gospodom, jer po božijoj volji življaše. Jasna poruka i pretnja vernicima. Ili poslušnost – ili smrt!

Libanski kedar

**  **  **

Drvo gofer, od koga je Noje izgradio svoj kovčeg –  je kedar sa Bahreinskih ostrva. Nije poznato da li je gofer vrsta drveta sa Bahreinskih ostrva koja raste u Nojevom okruženju. Verovatno se radi o Libanskom Kedru.

**  **  **

6:15  I načini ga ovako; u dužinu neka bude trista lakata, u širinu pedeset lakata, i u visinu trideset lakata;
6:16  Pusti dosta svetlosti u kovčeg; i krov mu svedi ozgo od lakta; i udari vrata kovčegu sa strane; i načini ga na tri boja: donji, drugi i treći.
6:17  Jer evo pustiću potop na zemlju da istrebim svako telo u kome ima živa duša pod nebom; šta je god na zemlji sve će izginuti.
6:18  Ali ću s tobom učiniti zavet svoj: i ući ćeš u kovčeg ti i sinovi tvoji i žena tvoja i žene sinova tvojih s tobom.
6:19  I od svega živog, od svakog tela, uzećeš u kovčeg po dvoje, da sačuvaš u životu sa sobom, a muško i žensko neka bude.
6:20  Od ptica po vrstama njihovim, od stoke po vrstama njenim, i od svega što se miče na zemlji po vrstama njegovim, od svega po dvoje neka uđe s tobom, da ih sačuvaš u životu.
6:21  I uzmi sa sobom svega što se jede, i čuvaj kod sebe, da bude hrane tebi i njima.

7:3  Takođe i od ptica nebeskih po sedam, mužjaka i ženku njegovu, da im se sačuva seme na zemlji.

7:4  Jer ću do sedam dana pustiti dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći, i istrebiću sa zemlje svako telo živo, koje sam stvorio.

7:4  Jer ću do sedam dana pustiti dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći, i istrebiću sa zemlje svako telo živo, koje sam stvorio.

Ovo su božije naredbe Noju, kako da se pripremi za potop. Sve radove Noje mora da završi za sedam dana:

7:10  A u sedmi dan dođe potop na zemlju.

7:19  I navaljivaše voda sve većma po zemlji, i pokri sva najviša brda što su pod celim nebom.
7:20  Petnaest lakata dođe voda iznad brda, pošto ih pokri.

7:24  I stajaše voda povrh zemlje sto pedeset dana.

8:3  I stade voda opadati na zemlji, i jednako opadaše posle sto pedeset dana;
8:4  Te se ustavi kovčeg sedmog meseca dana sedamnaestog na planini Araratu.

**  **  **

Analiziraćemo sada dimenzije Nojeve Barke: Prvo dužina Lakta: Lakat  – bilo je raznih dužina, starozavjetni lakat je iznosio 46 cm, duži lakat je bio oko 52 cm, NZ lakat je iznosio 55 cm.

Biblijski lakat (to je dugi lakat) iznosi 51,80cm). Starozavetni Lakat je iznosio 46 cm ;           1 metar = 2,1739 Starozavetnih Lakata. Odabraćemo Starozavetni Lakat.

  Lakat Koeficijent Metara
Dužina 300

2,1739

138
Širina 50 23
Visina 30 13,8

Jednostavnija analiza oblika Barke daće približni rezultat jer do tačnog rezultata dimenzija i parametara Barke svakako nećemo doći: Opredelićemo se za KVADAR datih dimenzija.

Zapremina kvadra iznosi: 138.0 x 23.0 x 13.8 = 43 800 m3.

… na tri boja: donji, drugi i treći. Barka ima Dno, dve Medjupalube i Krov. Kako se dno – donji boj – koristi za smeštaj životinja, to je dno ravno, horizontalno!

Vertikalna komunikacija izmedju medjupaluba i dna nije definisana. Zivotinje mogu da dodju do nivoa samo Kosim rampama. Kose rampe povećavaju površinu dasaka i težinu, a smanjuju korisnu površinu sa smeštaj životinja.

**  **  **

Površina dna, medjupaluba, krova i oplate Barke:

  A m1 B m1 Svega m2
Dno 138 23 3174
Krov 138 23 3174
Međupaluba 1 138 23 3174
Međupaluba 2 138 23 3174
oplata (138+23)x2 13,8 4443
UKUPNO     17139

Ove površine izgradjene su daskama, najmanje debljine 4.0 do 5.0 cm, srednje 4.5 cm. Tanje daske teško da se mogu upotrebiti, obzirom na opterećenje i ručnu obradu primitivnim alatkama.

**  **  **

Ukupna težina dasaka: U 1 m3 drveta idu 22 daske od 4,5 cm.

17139 : 22 = 779 m3 …                                         780 m3

Za konstrukciju, Koef. 1.0                                               780 m3

Ukupno zapremina                                            1560 m3

Specifična težina sirovog Kedra je 0.7 do 0.9 t/m3. Srednja: 0.8 t/m3.

1560 x 0.8 = 1248 tona.

Da bi se dobilo ovih 1560 m3 kedra primitivnim alatkama, potrebno je iseći najmanje dva puta toliko šume, ili, 1560 x 2 = 3120 m3! Odnosno obraditi 1248 x 2 = 2496 tona kedra!

Za sve ove radove, za gradnju Barke, za prikupljenje svih živih bića, bog je Noju odredio samo 7, sedam, dana!

Ali, kad je tako bog naredio onda nema sumnje da će tako biti i izvršeno!

**  **  **

Sastave dasaka koje su obradjene primitivnim ručnim alatkama, Noje je zatopio smolom.

i zatopi ga smolom iznutra i spolja: Da vidimo koliko je trebalo smole:

Ukupne daščane površine: 17139 m2. U jedan m2 smešta se oko 6 dasaka (15 sm daska).

17139 x 6,6 = 113117 metara dužnih dasaka.

Ako na svaki metar dužni se potroši … iznutra i spolja … najmanje oko 300 grama smole, to je:

113117 x 0,3 = 34 tona smole! Ovu smolu je sa drveta trebalo sakupiti, ugrejati, namazati spojeve dasaka a sve za samo 7, sedam, dana!

Ali, kad je tako bog naredio onda nema sumnje da će tako biti i izvršeno!

Svedeno opterećenje na Barku: Kedar 1248 tona, Smola 34 tone, Ukupno 1282 tone.

**  **  **

Ne govori se o tome čime su daske spajane. Sa sigurnošću se može reći da daske NISU spajane gvozdenim elementima. Moguće spajanje je konopcima, žljebovima, spojevima koji nisu konstruktivno pouzdani. Ovde se može samo govoriti o ozbiljno narušenoj stabilnosti Barke.

Poprečna i uzdužna stabilnost: Obzirom da je Barka stigla do svog cilja može se pretpostaviti da su postojale ove stabilnosti. Ili, kad je tako bog naredio onda nema sumnje da je to dobro i da će tako biti i izvršeno!

**  **  **

Analiza stabilnosti broda: Nećemo ulaziti u komplikovane proračune stabilnosti broda, već ćemo samo skicama pokazati da Nojeva Barka NIJE STABILNA! Treba naglasiti: PRAZNA NOJEVA BARKA NIJE STABILNA! Centar Gravitacije, tačka (T)G, je iznad nivoa vode što je osnovni uslov nestabilnosti! Takva Barka ne može da ni prazna da plovi!

Stabilnost broda

Sematski presek Nojeve Barke

**  **  **

Po naredbi boga, Noje je sakupio životinje. Bog Stvaraoc, stvorio je na Zemlji:

Procena broja živih bića na Zemlji (Sem Riba)
Grupa Subgrupa Procena broja vrsta
Kičmenjaci   Vodozemci 32900
Gmizavci 10038
Ptice 10425
Sisari 5513
Beskičmenjaci Insekti 1000000
Mekušci 85000
Pauci 102248
Baršunasti crvi 165
Svega   1246289

Izvor: Wikipedia.

African Elephant in Kenya

Po naredbi boga, Noje je odabrao:

6:19  I od svega živog, od svakog tela, uzećeš u kovčeg po dvoje, da sačuvaš u životu sa sobom, a muško i žensko neka bude.
6:20  Od ptica po vrstama njihovim, od stoke po vrstama njenim, i od svega što se miče na zemlji po vrstama njegovim, od svega po dvoje neka uđe s tobom, da ih sačuvaš u životu.

7:2  Uzmi sa sobom od svih životinja čistih po sedmoro, sve mužjaka i ženku njegovu; a od životinja nečistih po dvoje, mužjaka i ženku njegovu,…

7:3  Takođe i od ptica nebeskih po sedam, mužjaka i ženku njegovu, da im se sačuva seme na zemlji.

Nije poznat kriterijum razdvajanja  čistih po sedmoro, ili nečistih po dvoje. Zato ćemo razmatrati minimum čistih 30%, nečistih 70%. Insekte ćemo uzeti po par, a sve prema božijoj naredbi, kako je to u bibliji zapisano. Za svaku vrstu odabraćemo minimalnu prosečnu težinu.

Da sakupi sve životinje I hranu Noje je imao samo sedam, 7, dana. Tako je za to vreme doveo afričke slonove, sibirske tigrove i mamute, australijske kengure, južnoameričke lame, anakonde, afričke nilske konje i ostalo.

Ali, sve je to po naredbi boga Noje i uradio!

Dinosauruse nećemo razmatrati, njih danas nema a ni biblija ih ne spominje. Za Svemogućeg boga, tvorca, dinosaurusi nisu ni postojali. A i Barka je već prepuna što će se uskoro pokazati.

**  **  **

Analiza ukrcanih životinja u Barku, pretpostavljena prosečna težina, ukupna težina Barke, težina životinja i potrebne hrane za životinje:

 tabelaNA

Ovde treba naglasiti da u Barci nema biljaka koje su osnovna hrana insekata. Insekti su 150 dana većinom gladovali.

**  **  **

Uronuće Barke

Površina dna Barke je 3174 m2. Ukupna težina Barke je 5870 tona.

Uronuće:

5870 : 3174 = 1,849 metra!

Spomenuta tačka Gravitacionog centra je daleko iznad nivoa vode!

Barka ni prazna, ni pod teretom, NIJE STABILNA!

**  **  **

Broj životinja i insekata po 1 metru kvadratnom Barke:

Barka ima Dno i dve Medjupalube. Ukupno 3 174 x 3 = 9 522 m2.

U Barci se nalazi 3 366 620 životinja i insekata.

Po jednom kvadratnom metru ima životinja i insekata: 3 366 620 : 9 522 = 353!

353? Kako je to moguće? Može, ako je bog tako naredio, onda se sve MOŽE!

**  **  **

Potisak vode na dno Barke

Barka je uronjena u vodu 1,849 metra! Opterećenje na dno Barke na gore, potisak, je 1,849 tone po metru kvadratnom. Ili, 1849 kilograma. Ovo je ujedno i nosivost dna barke.

U današnjim stambenim zgradama, koje imaju betonsku tavanicu, nosivost je 150 kilograma po metru kvadratnom! Ovo ujedno znači da je drveno dno Barke izradjeno primitivnim ručnim alatkama 12, Dvanaest, puta jače od betonske tavanice današnjih dana!

(1849 : 150 = 12,326).

Može, ako je bog tako naredio, onda sve MOŽE!

**  **  **

Otpad

Životinje izluče dnevno oko 1.8% težine svog tela u vidu otpada. Biljojedi više, mesojedi manje.

Ukupna težina životinja je 1147 tona.

1147 x 1.8% = 20,6 tona. Za 150 dana plovidbe to je: 20,6 x 150 = 3 090 tona!

Ovaj otpad svakodnevno treba ćistiti.

Nije potrebno analizirati koliko ljudi je potrebno za ovaj posao.

Jedino ostaje da, ako je bog tako naredio, onda se sve MOŽE!

**  **  **

Pojenje životinja

Životinje treba svakodnevno pojiti. Količina vode je približna otpadu, oko 3000 tona.

Voda se nalazi van Barke. Vodu treba zahvatiti, doneti je do svake životinje, napojiti je.

Nije potrebno analizirati koliko ljudi je potrebno za ovaj posao.

Jedino ostaje da, ako je bog tako naredio, onda se sve MOŽE!

**  **  **

Količina vode potrebna za Potop

7:19  I navaljivaše voda sve većma po zemlji, i pokri sva najviša brda što su pod celim nebom.
7:20  Petnaest lakata dođe voda iznad brda, pošto ih pokri.

Najviše brdo pod celim nebom što je, pokri se vodom za Lakata 15 : 2,1739 = 6,9 metara! Zna bog šta je stvarao i koje je brdo najviše stvorio pod celim nebom što je.

Mont Everest, visine 8 848 metara, pokri se za jos sedam metara, te je vode bilo visine 8856 metara, a sve računajući od nivoa mora. Najlakše ćemo dobiti količinu vode putem površine.

Površina Zemlje je 510,072,000 km2 x  8,856 Km = 4 517 197 632 km3 vode!

Ali, na Zemlji ima ukupno:

Zapremina svih mora Sm

Što znači da je (4 517 197 632 : 1 375 500 000 = 3,284) količina vode Potopa veća je za 3,284 puta od količine voda svih mora i okeana na Zemlji.

Potpuni je apsurd postaviti pitanje odakle je ova voda došla i kuda je otišla! To samo božiji vernici znaju, jer veruju svemu kako kaže njihov bog svemogući stvaraoc. A božija reč, biblija, se od strane vernika ne komentariše.

**  **  **

Vraćanje životinja u svoja staništa

Posle 150 dana Potopa Noje je istovario životinje iz Barke. Ove životinje sada treba vratiti u svoja pirodna staništa, Afriku, Severnu i Južnu Ameriku, Sibir, Australiju, gde i danas žive, a što je Noje i učinio. Biljni svet, koji je prema opisu biblije pod vodom bio 150 dana, je uništen, nestao. Čime su se životinje hranile?

I na ovo pitanje i za ostale dogadjaje božiji vernici i biblija imaju odgovor: Sve je to delo boga svemogućeg stvaraoca!

svpismo

**  **  **

Tekst biblije, „božija reč“, ruši sve zakone Fizike, Matematike, Biologije, … a zatim i Logike, Etike i Morala. Sve nabrojano poništava, a zatim po svojim merilima uredjuje, Bog Svemogući. Vernici su mu slepo pokorni i veruju mu, i ne smeta im što veruju u nepostojeće! Bog, sa svim apsurdima, sa svim zdravopametnim nelogičnostima je njihov smisao života.

Celokupna biblijska priča, pa i ova o Potopu, je spisak ovozemaljskih apsurda i ništa više od toga.

LITERATURA:

- Biblija;
- Istorija mera za duzinu, Čedomir Stanković, Geoinformatičar;
http://www.astronomija.org.rs/nauka/fizika/4682-istorija-mera-za-duinu 
- Marina Matic, Magistar Inženjer Nautike, Stabilnost broda 


Prethodni članak
<< U šta ljudi veruju (3)


Komentari  

Igor
+11 #10 Igor 31-05-2016 22:34
@#8 Ljubomir 31-05-2016 03:44

Sta reci Ljubomire, vi rekoste (skoro) sve
Da, niko od vernika ne razmislja ne o nojevoj barci. Oni zapravo uopste I ne razmisljaju, jer kad bi razmisljali ne bi verovali.

Bog sve moze to je sustina verovanja. Apsolutno tacno.

Cemu onda ovakve price koje se provlace kroz proctor I vreme dakle I kroz novine (pa I ove astronomske). Vernike je tesko pokolebati, i tekstovi nisu za njih. Txt-ovi sa za “neke nove klince” koji u svet ulaze kriticki, koji ce da prosudjuju na koju stranu da se okrenu. Dakle ono sto je bilo jasno Epikuru (I bez racunanja) pre skoro 2.5 milenijuma nije jasno sadasnjim ljudima. I to ce da potraje.

Inace prethodni prikaz gospodina Veljvica moze se posmatrati kao Bibliske logicke prevare, a ovaj sadasnji kao faktografske lazi. Pametnom dosta.
Ljubomir
-10 #9 Ljubomir 31-05-2016 05:57
- Generalno, postoje dve teorije o postanku sveta I zivota na Zemlji: kreacionizam i evolucionizam. I sta mi sada pada na pamet?
*** Prvi primer. Naucnici smatraju da je svet nastao iz Velikog Praska pre oko 13-14 milijardi godina. Najsavremenija istrazivanja pokazuju da je, u smislu danasnjeg rasporeda Univerzuma kakav je, u tom Prasku sve reseno, koliko sam zapamtio, u prvih 0.2 sekunde. I sad se svi naucnici ozbiljno pitaju kako je to moguce? Kakva je to visa sila sve to zamesila u tako kratkom trenutku?
*** Drugi primer. Pre nekoliko godina, jedan od najpoznatijih americkih geologa, sada bradati dekica u penziji, posle 40 godina istrazivanja Velikog kanjona u Koloradu, izjavio je kako sedimenti kanjona uopste ne odgovaraju teoriji evolucije.
Ljubomir
-7 #8 Ljubomir 31-05-2016 05:44
- Cemu toliko proracun? Pa niko od vernika koji idu crkvu ne razmislja o Nojevoj barci. Ipak, kad smo vec kod racuna, sad sam se setio, postoji jedan racun, znatno laksi, a cesto se spominje i pretpostavljam da je vecina citalaca ovog sajta bar jednom culo za njega. A to je da je u vreme posta Isus sa 2 ribe nahranio 5000 ljudi "i svakom bi dosta". I to se spominje na 2-3 mesta u Bibliji. Dakle, Bog sve moze. Pa to je sustina verovanja. Ne znamo kako je to Bog postigao, ali to je eto doktrina hriscanstva.
Igor
+8 #7 Igor 30-05-2016 23:59
IV deo
@#3 Aleksandar 30-05-2016 15:10

Razmisljanje o greskama na kojima se bazira Biblija:
ako
ie u 2. glavi Jevandelja po Marku mogla da postoji jedna mala, sićušna greška, možda greške postoje i na drugim mestima. Možda, kad Isus kasnije u 4. glavi Jevanđelja po Marku kaže da je zrno gorušičino „manje od sviju sjemena na zemlji", ne moram da tražim maštovita objašnjenja za to kako je seme slačice najmanje od sveg semenja kad dobro znam da nije. A možda se te „greške" odnose i na krupnija pitanja. Kada Marko kaže da je Isus bio razapet jedan dan nakon što je obrok na Pashu pojeden (Mar. 14:12, 15:25), a Jovan kaže da je on umro dan pre nego što je taj obrok pojeden (Jovan 19:14) - možda to
čini pravu razliku. Ili, kad Luka u svojoj priči o Isusovom rodenju govori da su se Josif i Manja vratili u Nazaret posle nešto više od mesec dana od njihovog dolaska u Vitlejem (i obavili rituale pročišćenja, Luka 2:39), dok Matej kaže da su pobegli u Egipat (Mat. 2:19-22) - možda je i to razlika. Ili, kad Pavle kaže da, nakon što se preobratio na putu u Damask, nije pošao u Jerusalim da se susretne sa onima koji su bili apostoli pre njega (Gal. 1:16-17), dok se u Delima svetih apostola kaže da je to bilo prvo što je učinio po odlasku iz Damaska (Del. 9:26) - možda je i to razlika.

Dakle rec je o Dr.Bart Erhmanu
knjiga: "Isus to nije rekao"

Ako te zanima i ne nadjes je na netu poslacu ti celu knjigu, (ostvi mail neko)
Igor
+8 #6 Igor 30-05-2016 23:51
Evo i III deo i za tebe Aleksandre (a mozda i za jos nekog), mozda ti pomogne u veri i razmisljanju
dakle: @#3 Aleksandar 30-05-2016 15:10

Trudim se da ti posaljem nesto sto vredi, nesto iza cega stoji ceo zivot i karijera istknutog naucnika, koji je zbog Biblije naucio i strogrcki i hebrejski da bi citao izvorne tekstove, ne prevode koji su nam dostupni, a gomila ovih sto diskutuju (ukljucujuci i mene) nije nikad procitala Bibliju do kraja a nekmoli je izucavala...

A poceo je sa entuzijazmom:

Ako se potpuni smisao reči Svetog pisma može shvatiti jedino kada se ono prouči na grćkom (i hebrejskom), zar to ne znači da većina hrišćana, koji ne razumeju te stare jezike, nikad ncće imati potpum pnstup onome što Bog želi da oni znaju?

Prva proucavanja biblije:
U radu koji sam napisao za profesora Storija, upustio sam se u dugu i komplikovanu raspravu kako bih dokazao da, iako Marko ukazuje na to da se dogadaj zbio ,,dok je Avijatar bio prvosveštenik", to ne znači da je Avijatar zaista tada bio prvosveštenik, već da se taj dogadaj odigrava u onom delu Svetog pisma u kome Avijatar igra jednu od glavnih uloga. Moja rasprava se zasnivala na značenju grčkih reči i bila je donekle komplikovana. Bio sam siguran da će je profesor Stori uvažiti, pošto sam znao da je on dobar hrišćanski naučnik koji (kao i ja) nikad ne bi pomislio da u Bibliji može da postoji bilo kakva istinska greška. Ali, na kraju mog rada, on je dodao jednostavan komentar u jednoj rečenici, koji me je iz nekog razloga potpuno prodrmao. On je napisao: „Možda je Marko naprosto pogrešio"…

Ovde istice broj znakova...
Igor
+8 #5 Igor 30-05-2016 23:33
#3 Aleksandar 30-05-2016 15:10 II deo

Razmisljanje zrelog studenta:

moja vera je u potpunosti bila zasnovana na odredenom poimanju Biblije kao potpuno nadahnute, nepogrešive reči Božije. Sada više nisam posmatrao Bibliju na taj način. Biblija je počela da mi izgleda kao veoma ljudska knjiga. Baš kao što je ljudski rod dao pisare koji su prepisivali i menjali tekstove Svetog pisma, tako je ljudski rod dao autore koji su lzvorno napisali tekstove svetog pisma. Knjiga je bila
ljudsko delo od početka do kraja.
Igor
+8 #4 Igor 30-05-2016 23:28
#3 Aleksandar 30-05-2016 15:1
"Ja znam da cu ja licno verovati u nesto, ma sta god to bilo i kako se zvalo :)"

Pa rekao sam da je to licni izbor, mozda je lepo verovati jer to daje vise nekakve nade i mastanja...

Zbilja je malo drugacija, al posto citas ovakve stvari mozda bi te interesovalo da procitas vise o knjizi u koju "slepo verujes". Videces da ona zaparvo i "ne postoji", jer je sastvljana, prekrajna, sa grskama prepisivana, i slucajno i namerno...
Ako te zinteresuje poslacu ti knjigu da je pogledas

poslacu ti iz dva dela
Razmisljanja buduceg naucnika:

Ova spoznaja podudarila sa problemima sa kojima sam se suočavao prilikom detaljnijeg proučavanja preživelih grčkih rukopisa Novog zaveta. Jedna je stvar reći da su originali bili nadahnuti, ali je realna činjenica da mi nemamo originale – pa mi tvrdnja da su oni bili nadahnuti nije od koristi ukoliko nisam u stanju da rekonstruišem onginale. Štaviše, najveći broj hrišćana u čitavoj istoriji crkve nikad nije imao pristup originalima, što njihovu nadahnutost čini donekle spornom,

I dallje:
Mi ne samo da nemamo originale, nego nemamo ni prve prepise originala. A nemamo čak ni prepise prepisa originala, pa ni prepise prepisa prepisa originala. Mi samo imamo prepise koji su načinjeni kasnije - mnogo kasnije. U najvećem broju slučajeva, to su prepisi koji su naćinjeni mnogo vekova kasnije. A svi ti prepisi se međusobno razlikuju na više hiljada mesta. Kao što ćete videti kasnije u ovoj knjizi, ti prepisi se medusobno razlikuju na toliko mnogo mesta, da čak ni ne znamo koliko razlika ima. Možda je najlakše da to izrazimo poredenjem: ima više razlika medu našim rukopisima nego što ima reči u Novom zavetu.
Aleksandar
-8 #3 Aleksandar 30-05-2016 17:10
Kao sto rekoh - usniti san, ispricati sve prijateljima, opisati sled dogadjaja i nakon toga sa tim ljudima doziveti to na mestu gde nikada niko ranije nije bio, i oni sami u cudu jer je sled dogadjaja opisan do najsitnijih detalja, i nije bilo moguce izrezirati neke stvari, i samo reci - slucajnost??? Bojim se da to ipak prevazilazi naucne okvire. Kada mi neko to objasni naucno onda mogu odbaciti postojanje vise sile ili kako god da je neko zove... I Biblija nikako nije predvidjena da se bukvalizuje na nacin na koji je ovde izvadjena iz konteksta. Pa knjige vecine naucnika od pre samo pedeset godina su sada srpdnja iz ove tacke gledista... Hajde onda da izvlacimo iz konteksta i da se sprdamo svemu, a kamoli delu koje je staro 2000 godina. Ma dajte... Ali opet, svakom svoje... Ja znam da cu ja licno verovati u nesto, ma sta god to bilo i kako se zvalo :)
igor
+10 #2 igor 30-05-2016 14:51
@ #1 Aleksandar
To je stvar licnog ukusa. Neobjasnjivih stvari je vazda bilo, a covek se moze opredeliti da nesto "iznad nas" to izaziva, stvara i sl. a i ne mora.
Ko je nekad mogao objasniti munju, mesec, zvezde a sad se ipak mnooogo vise zna.

O svrsi zivota ima smisla diskutovati kad se usvoji kreacionizam... ako se covek opredeli za evoluciju onda je pitanje svrhe izlisno.
Aleksandar
-8 #1 Aleksandar 30-05-2016 09:15
Nisam neki vernik, i definitivno ne verujem u Boga na nacin na koji to Biblija i Crkva propovedaju, ali imao sam par puta u zivotu senzacije koje nauka ne moze da objasni. To mi je samo pojacalo veru da nesto iznad nas postoji, a da li cete ga zvati Bog , Alah itd nije vazno. Isto tako smatrati zivot samo put koji neminovno vodi u smrt kakav god da ga vodimo se kosi sa mojim poimanjem sveta. Zivis samo da bi umro, bio ubica, bio najbolji i to je svet. Ma daj. To je ono sto nema logike.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži