Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 
Prethodni članak
<< U šta ljudi veruju (3)

NOJEVA BARKA

Analiza teksta Biblije, „božije reči“, kojoj se vernici sa strahopoštovanjem pokoravaju i ne komentarišu je.

6:5  I Gospod videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihovog svagda samo zle
6:6  Pokaja se Gospod što je stvorio čoveka na zemlji, i bi mu žao u srcu.
6:7  I reče Gospod: Hoću da istrebim sa zemlje ljude, koje sam stvorio, od čoveka do stoke i do sitne životinje i do ptica nebeskih; jer se kajem što sam ih stvorio.

Bog očigledno zaboravlja (!) da je: 1:27 - I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga;. Jasno je da Čovek liči, po obličju svom, na boga, i obratno, bog liči na Čoveka.

Sad, odjednom, gospod bog uvide: 6:5  I Gospod videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, … Veliko nevaljaštvo ljudsko znači, prvo, da je bog nevaljao, a zatim da je isti nevaljali bog stvorio čoveka - po obličju Božjem! Bog neće da vidi svoje nevaljalstvo već vidi samo nevaljalstvo Čoveka. To je božija pravda. To je bog Svemogući!

Hoću da istrebim sa zemlje ljude, koje sam stvorio,…

Nevaljali bog hoće da istrebi nevaljale ljude koje je stvorio, umesto da istrebi nevaljalog sebe.    

I to se naziva božija pravda.

6:11  A zemlja se pokvari pred Bogom, i napuni se zemlja bezakonja.

Bog stvaralac, bog Svemogući, bog koji upravlja svim živim bićima i stvarima, umesto da ispravi pokvarenu zemlju, i da uvede zakone, isti bog odlučuje da svojom voljom stvorene ljude istrebi.

**  **  **

6:8  Ali Noje nađe milost pred Gospodom.

6:9  Ovo su događaji Nojevi: Noje beše čovek pravedan i bezazlen svog veka; po volji Božjoj svagda življaše Noje.

6:14  Načini sebi kovčeg od drveta gofera, i načini pregratke u kovčegu; i zatopi ga smolom iznutra i spolja

Eto, Noje nađe milost pred gospodom, jer po božijoj volji življaše. Jasna poruka i pretnja vernicima. Ili poslušnost – ili smrt!

Libanski kedar

**  **  **

Drvo gofer, od koga je Noje izgradio svoj kovčeg –  je kedar sa Bahreinskih ostrva. Nije poznato da li je gofer vrsta drveta sa Bahreinskih ostrva koja raste u Nojevom okruženju. Verovatno se radi o Libanskom Kedru.

**  **  **

6:15  I načini ga ovako; u dužinu neka bude trista lakata, u širinu pedeset lakata, i u visinu trideset lakata;
6:16  Pusti dosta svetlosti u kovčeg; i krov mu svedi ozgo od lakta; i udari vrata kovčegu sa strane; i načini ga na tri boja: donji, drugi i treći.
6:17  Jer evo pustiću potop na zemlju da istrebim svako telo u kome ima živa duša pod nebom; šta je god na zemlji sve će izginuti.
6:18  Ali ću s tobom učiniti zavet svoj: i ući ćeš u kovčeg ti i sinovi tvoji i žena tvoja i žene sinova tvojih s tobom.
6:19  I od svega živog, od svakog tela, uzećeš u kovčeg po dvoje, da sačuvaš u životu sa sobom, a muško i žensko neka bude.
6:20  Od ptica po vrstama njihovim, od stoke po vrstama njenim, i od svega što se miče na zemlji po vrstama njegovim, od svega po dvoje neka uđe s tobom, da ih sačuvaš u životu.
6:21  I uzmi sa sobom svega što se jede, i čuvaj kod sebe, da bude hrane tebi i njima.

7:3  Takođe i od ptica nebeskih po sedam, mužjaka i ženku njegovu, da im se sačuva seme na zemlji.

7:4  Jer ću do sedam dana pustiti dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći, i istrebiću sa zemlje svako telo živo, koje sam stvorio.

7:4  Jer ću do sedam dana pustiti dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći, i istrebiću sa zemlje svako telo živo, koje sam stvorio.

Ovo su božije naredbe Noju, kako da se pripremi za potop. Sve radove Noje mora da završi za sedam dana:

7:10  A u sedmi dan dođe potop na zemlju.

7:19  I navaljivaše voda sve većma po zemlji, i pokri sva najviša brda što su pod celim nebom.
7:20  Petnaest lakata dođe voda iznad brda, pošto ih pokri.

7:24  I stajaše voda povrh zemlje sto pedeset dana.

8:3  I stade voda opadati na zemlji, i jednako opadaše posle sto pedeset dana;
8:4  Te se ustavi kovčeg sedmog meseca dana sedamnaestog na planini Araratu.

**  **  **

Analiziraćemo sada dimenzije Nojeve Barke: Prvo dužina Lakta: Lakat  – bilo je raznih dužina, starozavjetni lakat je iznosio 46 cm, duži lakat je bio oko 52 cm, NZ lakat je iznosio 55 cm.

Biblijski lakat (to je dugi lakat) iznosi 51,80cm). Starozavetni Lakat je iznosio 46 cm ;           1 metar = 2,1739 Starozavetnih Lakata. Odabraćemo Starozavetni Lakat.

  Lakat Koeficijent Metara
Dužina 300

2,1739

138
Širina 50 23
Visina 30 13,8

Jednostavnija analiza oblika Barke daće približni rezultat jer do tačnog rezultata dimenzija i parametara Barke svakako nećemo doći: Opredelićemo se za KVADAR datih dimenzija.

Zapremina kvadra iznosi: 138.0 x 23.0 x 13.8 = 43 800 m3.

… na tri boja: donji, drugi i treći. Barka ima Dno, dve Medjupalube i Krov. Kako se dno – donji boj – koristi za smeštaj životinja, to je dno ravno, horizontalno!

Vertikalna komunikacija izmedju medjupaluba i dna nije definisana. Zivotinje mogu da dodju do nivoa samo Kosim rampama. Kose rampe povećavaju površinu dasaka i težinu, a smanjuju korisnu površinu sa smeštaj životinja.

**  **  **

Površina dna, medjupaluba, krova i oplate Barke:

  A m1 B m1 Svega m2
Dno 138 23 3174
Krov 138 23 3174
Međupaluba 1 138 23 3174
Međupaluba 2 138 23 3174
oplata (138+23)x2 13,8 4443
UKUPNO     17139

Ove površine izgradjene su daskama, najmanje debljine 4.0 do 5.0 cm, srednje 4.5 cm. Tanje daske teško da se mogu upotrebiti, obzirom na opterećenje i ručnu obradu primitivnim alatkama.

**  **  **

Ukupna težina dasaka: U 1 m3 drveta idu 22 daske od 4,5 cm.

17139 : 22 = 779 m3 …                                         780 m3

Za konstrukciju, Koef. 1.0                                               780 m3

Ukupno zapremina                                            1560 m3

Specifična težina sirovog Kedra je 0.7 do 0.9 t/m3. Srednja: 0.8 t/m3.

1560 x 0.8 = 1248 tona.

Da bi se dobilo ovih 1560 m3 kedra primitivnim alatkama, potrebno je iseći najmanje dva puta toliko šume, ili, 1560 x 2 = 3120 m3! Odnosno obraditi 1248 x 2 = 2496 tona kedra!

Za sve ove radove, za gradnju Barke, za prikupljenje svih živih bića, bog je Noju odredio samo 7, sedam, dana!

Ali, kad je tako bog naredio onda nema sumnje da će tako biti i izvršeno!

**  **  **

Sastave dasaka koje su obradjene primitivnim ručnim alatkama, Noje je zatopio smolom.

i zatopi ga smolom iznutra i spolja: Da vidimo koliko je trebalo smole:

Ukupne daščane površine: 17139 m2. U jedan m2 smešta se oko 6 dasaka (15 sm daska).

17139 x 6,6 = 113117 metara dužnih dasaka.

Ako na svaki metar dužni se potroši … iznutra i spolja … najmanje oko 300 grama smole, to je:

113117 x 0,3 = 34 tona smole! Ovu smolu je sa drveta trebalo sakupiti, ugrejati, namazati spojeve dasaka a sve za samo 7, sedam, dana!

Ali, kad je tako bog naredio onda nema sumnje da će tako biti i izvršeno!

Svedeno opterećenje na Barku: Kedar 1248 tona, Smola 34 tone, Ukupno 1282 tone.

**  **  **

Ne govori se o tome čime su daske spajane. Sa sigurnošću se može reći da daske NISU spajane gvozdenim elementima. Moguće spajanje je konopcima, žljebovima, spojevima koji nisu konstruktivno pouzdani. Ovde se može samo govoriti o ozbiljno narušenoj stabilnosti Barke.

Poprečna i uzdužna stabilnost: Obzirom da je Barka stigla do svog cilja može se pretpostaviti da su postojale ove stabilnosti. Ili, kad je tako bog naredio onda nema sumnje da je to dobro i da će tako biti i izvršeno!

**  **  **

Analiza stabilnosti broda: Nećemo ulaziti u komplikovane proračune stabilnosti broda, već ćemo samo skicama pokazati da Nojeva Barka NIJE STABILNA! Treba naglasiti: PRAZNA NOJEVA BARKA NIJE STABILNA! Centar Gravitacije, tačka (T)G, je iznad nivoa vode što je osnovni uslov nestabilnosti! Takva Barka ne može da ni prazna da plovi!

Stabilnost broda

Sematski presek Nojeve Barke

**  **  **

Po naredbi boga, Noje je sakupio životinje. Bog Stvaraoc, stvorio je na Zemlji:

Procena broja živih bića na Zemlji (Sem Riba)
Grupa Subgrupa Procena broja vrsta
Kičmenjaci   Vodozemci 32900
Gmizavci 10038
Ptice 10425
Sisari 5513
Beskičmenjaci Insekti 1000000
Mekušci 85000
Pauci 102248
Baršunasti crvi 165
Svega   1246289

Izvor: Wikipedia.

African Elephant in Kenya

Po naredbi boga, Noje je odabrao:

6:19  I od svega živog, od svakog tela, uzećeš u kovčeg po dvoje, da sačuvaš u životu sa sobom, a muško i žensko neka bude.
6:20  Od ptica po vrstama njihovim, od stoke po vrstama njenim, i od svega što se miče na zemlji po vrstama njegovim, od svega po dvoje neka uđe s tobom, da ih sačuvaš u životu.

7:2  Uzmi sa sobom od svih životinja čistih po sedmoro, sve mužjaka i ženku njegovu; a od životinja nečistih po dvoje, mužjaka i ženku njegovu,…

7:3  Takođe i od ptica nebeskih po sedam, mužjaka i ženku njegovu, da im se sačuva seme na zemlji.

Nije poznat kriterijum razdvajanja  čistih po sedmoro, ili nečistih po dvoje. Zato ćemo razmatrati minimum čistih 30%, nečistih 70%. Insekte ćemo uzeti po par, a sve prema božijoj naredbi, kako je to u bibliji zapisano. Za svaku vrstu odabraćemo minimalnu prosečnu težinu.

Da sakupi sve životinje I hranu Noje je imao samo sedam, 7, dana. Tako je za to vreme doveo afričke slonove, sibirske tigrove i mamute, australijske kengure, južnoameričke lame, anakonde, afričke nilske konje i ostalo.

Ali, sve je to po naredbi boga Noje i uradio!

Dinosauruse nećemo razmatrati, njih danas nema a ni biblija ih ne spominje. Za Svemogućeg boga, tvorca, dinosaurusi nisu ni postojali. A i Barka je već prepuna što će se uskoro pokazati.

**  **  **

Analiza ukrcanih životinja u Barku, pretpostavljena prosečna težina, ukupna težina Barke, težina životinja i potrebne hrane za životinje:

 tabelaNA

Ovde treba naglasiti da u Barci nema biljaka koje su osnovna hrana insekata. Insekti su 150 dana većinom gladovali.

**  **  **

Uronuće Barke

Površina dna Barke je 3174 m2. Ukupna težina Barke je 5870 tona.

Uronuće:

5870 : 3174 = 1,849 metra!

Spomenuta tačka Gravitacionog centra je daleko iznad nivoa vode!

Barka ni prazna, ni pod teretom, NIJE STABILNA!

**  **  **

Broj životinja i insekata po 1 metru kvadratnom Barke:

Barka ima Dno i dve Medjupalube. Ukupno 3 174 x 3 = 9 522 m2.

U Barci se nalazi 3 366 620 životinja i insekata.

Po jednom kvadratnom metru ima životinja i insekata: 3 366 620 : 9 522 = 353!

353? Kako je to moguće? Može, ako je bog tako naredio, onda se sve MOŽE!

**  **  **

Potisak vode na dno Barke

Barka je uronjena u vodu 1,849 metra! Opterećenje na dno Barke na gore, potisak, je 1,849 tone po metru kvadratnom. Ili, 1849 kilograma. Ovo je ujedno i nosivost dna barke.

U današnjim stambenim zgradama, koje imaju betonsku tavanicu, nosivost je 150 kilograma po metru kvadratnom! Ovo ujedno znači da je drveno dno Barke izradjeno primitivnim ručnim alatkama 12, Dvanaest, puta jače od betonske tavanice današnjih dana!

(1849 : 150 = 12,326).

Može, ako je bog tako naredio, onda sve MOŽE!

**  **  **

Otpad

Životinje izluče dnevno oko 1.8% težine svog tela u vidu otpada. Biljojedi više, mesojedi manje.

Ukupna težina životinja je 1147 tona.

1147 x 1.8% = 20,6 tona. Za 150 dana plovidbe to je: 20,6 x 150 = 3 090 tona!

Ovaj otpad svakodnevno treba ćistiti.

Nije potrebno analizirati koliko ljudi je potrebno za ovaj posao.

Jedino ostaje da, ako je bog tako naredio, onda se sve MOŽE!

**  **  **

Pojenje životinja

Životinje treba svakodnevno pojiti. Količina vode je približna otpadu, oko 3000 tona.

Voda se nalazi van Barke. Vodu treba zahvatiti, doneti je do svake životinje, napojiti je.

Nije potrebno analizirati koliko ljudi je potrebno za ovaj posao.

Jedino ostaje da, ako je bog tako naredio, onda se sve MOŽE!

**  **  **

Količina vode potrebna za Potop

7:19  I navaljivaše voda sve većma po zemlji, i pokri sva najviša brda što su pod celim nebom.
7:20  Petnaest lakata dođe voda iznad brda, pošto ih pokri.

Najviše brdo pod celim nebom što je, pokri se vodom za Lakata 15 : 2,1739 = 6,9 metara! Zna bog šta je stvarao i koje je brdo najviše stvorio pod celim nebom što je.

Mont Everest, visine 8 848 metara, pokri se za jos sedam metara, te je vode bilo visine 8856 metara, a sve računajući od nivoa mora. Najlakše ćemo dobiti količinu vode putem površine.

Površina Zemlje je 510,072,000 km2 x  8,856 Km = 4 517 197 632 km3 vode!

Ali, na Zemlji ima ukupno:

Zapremina svih mora Sm

Što znači da je (4 517 197 632 : 1 375 500 000 = 3,284) količina vode Potopa veća je za 3,284 puta od količine voda svih mora i okeana na Zemlji.

Potpuni je apsurd postaviti pitanje odakle je ova voda došla i kuda je otišla! To samo božiji vernici znaju, jer veruju svemu kako kaže njihov bog svemogući stvaraoc. A božija reč, biblija, se od strane vernika ne komentariše.

**  **  **

Vraćanje životinja u svoja staništa

Posle 150 dana Potopa Noje je istovario životinje iz Barke. Ove životinje sada treba vratiti u svoja pirodna staništa, Afriku, Severnu i Južnu Ameriku, Sibir, Australiju, gde i danas žive, a što je Noje i učinio. Biljni svet, koji je prema opisu biblije pod vodom bio 150 dana, je uništen, nestao. Čime su se životinje hranile?

I na ovo pitanje i za ostale dogadjaje božiji vernici i biblija imaju odgovor: Sve je to delo boga svemogućeg stvaraoca!

svpismo

**  **  **

Tekst biblije, „božija reč“, ruši sve zakone Fizike, Matematike, Biologije, … a zatim i Logike, Etike i Morala. Sve nabrojano poništava, a zatim po svojim merilima uredjuje, Bog Svemogući. Vernici su mu slepo pokorni i veruju mu, i ne smeta im što veruju u nepostojeće! Bog, sa svim apsurdima, sa svim zdravopametnim nelogičnostima je njihov smisao života.

Celokupna biblijska priča, pa i ova o Potopu, je spisak ovozemaljskih apsurda i ništa više od toga.

LITERATURA:

- Biblija;
- Istorija mera za duzinu, Čedomir Stanković, Geoinformatičar;
http://www.astronomija.org.rs/nauka/fizika/4682-istorija-mera-za-duinu 
- Marina Matic, Magistar Inženjer Nautike, Stabilnost broda 


Prethodni članak
<< U šta ljudi veruju (3)


Komentari

 • polux11 said More
  "...Ove rekordne anomalije znače da... 2 dana ranije
 • kole99 said More
  prelijepo, koja je mto sila, velicina,... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Gauss je voleo da kaže da je matematika... 3 dana ranije
 • polux11 said More
  Genijalne stvari su tako jednostavne.... 3 dana ranije
 • Neđo said More
  Ovo je đavolje pitanje :)

  Svakako,... 3 dana ranije

Foto...