Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Komentar povodom članka Sve bi bilo jednostavnije da svemir ne postoji

Jedna od božijih zapovesti glasi:

Blake God Blessing 250 Klosterkirche Fresko David 2 Gottvater 233 Ludovico Mazzolino God the Father 204 MarianartintheCatholicChurchjf0254 02 250

Bog. Autor: William Blake 
(1757 – 1827)

Bog otac, detalj.  Johann Zeiller (1744-48). Bog otac. Autor: Ludovico Mazzolino (1480 –c.1528). Prikaz Boga u crkvi u Latinskoj Americi (Wikipedia)

„Ja sam gospod tvoj i nemoj imati drugog boga osim mene“.

Ovo je božija reč koja se ne diskutuje, ne komentariše, ne sumnja se u nju, koja se prihvata bez pogovora, prihvata se pokorno, poslušno, verski snishodljivo, sa strahopoštovanjem.

U drugom delu zapovesti ova božija reč spominje „drugog boga“ koga „nemoj imati osim mene“!

Ovim božija reč navodi i priznaje da osim boga jedinoga, u izreci „ja sam gospod tvoj“, postoji i drugi bog koga „nemoj imati“!

Rečeni „drugi bog“ takodje ima svoju zapovest, koja, doslovno ili slično doslovnom, takođe zapoveda da „ja sam gospod tvoj“ i koja doslovno ili slično doslovnom naređuje: „nemoj imati drugog boga osim mene“.

Sada imamo sledeće: Dva boga jedina, u iskazu „ja sam gospod tvoj“ i dve negacije boga jedinoga, u iskazu „nemoj imati drugog boga osim mene“.

Uz sasvim malo zdrave logičke pameti da se zaključiti:

- Bog jedini, može biti samo jedan. Ako nije „jedan“ onda nije „jedini“.

- Snaga obe zapovesti „nemoj imati drugog boga osim mene“, znači da prvi bog potire drugoga, odnosno, drugi bog potire prvoga, a rezultat je logički jasan, nema više ni jednog boga!

Zves Shiva
Zevs, jedan od najpoznatijih bogova Šiva, jedno od najviših božanstava u Indiji

Međutim, stvari se dalje logički komplikuju sledećim: Na Zemlji je izbrojano oko 4300 religija. Tačan broj se ne zna. Svaka od ovih hiljada religija ima svoga boga koji takodje ima svoju zapovest, koja, doslovno ili slično doslovnom, takođe zapoveda da: „ja sam gospod tvoj“ i koja doslovno ili slično doslovnom naređuje: „nemoj imati drugog boga osim mene“.

Ovaj logički galimatijas razrešili su sami bogovi: Pogazili su sve ovozemaljaske zakone logičke zdrave pameti, pogazili su etiku i moral, pogazili su fizičke zakone, i mnogo toga još, proglasivši sebe svemogućim!

A kad su bogovi svemogući, onda zapovedaju vernicima strahoposlušnost, tako da nikome ni najmanje ne smeta što ima na hiljade „jedinih bogova“, ima na hiljade „drugih bogova osim mene“, što ima na hiljade zapovesti: „i nemoj imati drugog boga osim mene“!


Komentari

 • boriss said More
  Ma da,ko zna što će bit sa kometom u... 12 sati ranije
 • Ljubomir said More
  -
  - Da, pogled uzivo NE odgovara... 1 dan ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Uveren sam da su sve to obrađene... 2 dana ranije
 • Duca said More
  Zanima me da li pogled uživo odgovara... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Hipoteza o "tamnoj materiji". Čitajući... 2 dana ranije

Foto...