Ocena korisnika:  4 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivna
 
Prethodni članak
<< U šta ljudi veruju

[A]

Bog je tvorac svih živih bića i neživih stvari. Bog upravlja svim bićima i stvarima.

...

Prva knjiga Mojsijeva (Postanje) 1 Moj. Glava 01

1 Moj. Glava 01 Stari Zavet

Knjige Staroga zaveta - Prva knjiga Mojsijeva (Postanje)

[B]

1:27 - I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.

...

Adam i Eva Rubens
Adam
Embrion sa repom
Kicma Rep

Ad [A]; [B]:

Biblija, božija reč, se od strane vernika prihvata sa strahopoštovanjem i ne komentariše se.

Tako i Čovek, koga „po obličju Božjem stvori ga“ bog, se prihvata kao božije delo i ne komentariše se.

...

Da analiziramo bliže čoveka „po obličju božijem“, odnosno da analiziramo boga koji je stvorio čoveka „po obličju svom“, a na osnovu teksta, božije reči, iz biblije.

Na Zemlji ne postoje dva identična čoveka. To znači da je bog „po obličju“ identičan svakom čoveku.

Dalje, kad bog ima obličje svakog čoveka, onda je bog: i belac, i crnac, i žute rase, i pigmej, i eskim, … da ne redjamo dalje stotine različitih obličja čoveka na Zemlji.

Čovek, stvoren „po obličju božijem“ odlikuje se i svojim karakterom. Na osnovu toga, bog je: dobrotvor, čovekoljub, human, kriminalac, razvratnik, oceubica, deceubica, krvnik, ratnik, lopov, … da ne redjamo dalje stotine karakternih osobina boga koje je isti bog preneo svoje osobine čoveku „po obličju božijem“. Sve što čini čoveka od boga je.

Koliko je ljudi, obličja božijih, teško je reći, gotovo nemoguće. Poslužićemo se približnim brojkama:

Danas je na Zemlji oko 7 milijardi ljudi. Svi od boga stvoreni. [A].

U vreme Rimske Imperije na Zemlji bilo oko 400 000 000 ljudi. Ako je prosečni vek jedne generacije u posmatranom periodu oko 50 godina, onda je do današnjeg dana na Zemlji živelo

2000 [godina] : 50 [prosečni vek] = 40 generacija, ili,

400 000 000 x 40 = 16 000 000 000 ljudi.

Ovih šesnaest milijardi ljudi je pod uslovom da se broj ljudi do danas nije povećavao.

Kako se broj ljudi na Zemlji povećavao, to je od Rimskog carsva do danas na Zemlji živelo:

[(400 000 000 + 7 000 000 000) : 2] x 40 = 148 000 000 000 ljudi.

U sledećih 2000 godina (Samo!) na Zemlji će živeti:

7 000 000 000 x 40 = 280 000 000 000 ljudi

s tim da se broj ljudi na Zemlji uslovno ne povećava.

Tako će za samo 4000 godina bog, stvralac čoveka “po obličju svom” ,imati

428 000 000 000 svojih, božijih, obličja na osnovu kojih će stvarati čoveka! [A].

U daljem razmatranju, na svakih 1000 godina, bog će imati novih svojih obličja:

7 000 000 000 (ljudi) x 20 (generacija) = 140 000 000 000

Za milion godina? Nećemo dalje računati, jer, i ovo do sada je previše!

Ovde se radi o čoveku kao jedinki. Medjutim, svaki čovek ima hiljade osobina koje ga izdvajaju od ostalih ljudi: izgled, rast, organi, intelekt, … što znači da ovaj približni broj božijih odličja treba pomnožiti najmanje sa hiljadu!

Dosadašnje razmatranje „božijih obličja“ odnosi se samo na JEDNOG boga! Na Zemlji, znamo, ima oko 4000 religija (!), isto toliko i bogova, pa samo i pokušaj da se dodje do približnog broja božijih obličjaje apsurd! Po matematičkoj logici, sve gornje krajnje cifre treba pomnožiti sa 4000!

Biblija lukavo prećutkuje po čijem je obličju i kako stvoreno ovih 4000 bogova! Iz toga ishodi da su se bogovi stvorili sami od sebe i uprkos onom bogu koji kaže: Ja sam bog tvoj i nemoj imati drugih bogova osim mene. Šta je to drugo do Rat Bogova! I to Rat Bogova izazvan biblijom! Jedan bog protiv hiljade bogova, hiljade bogova protiv jednog boga! Totalni Rat!

Posmatrano s druge strane: Na Zemlji ima četiri hiljade bogova koji su stvorili sedam milijardi ljudi. Ili, svakog čoveka stvaralo je četiri hiljade bogova, po onoj poznatoj zapovesti: Ja sam bog tvoj …

Kad je već tako, onda svi bogovi liče na jednog čoveka, jer je taj čovek stvoren „po božijem obličju“, drugim rečima, svi bogovi su identicni! I to, svaki od četiri hiljade bogova identičan je svim bogovima ne jednom, već sedam milijardi puta. Kada su bogovi toliko identični, pitanje je: Zašto ih toliko ima? Čemu?

„Nemoj imati drugog boga osim mene“ postaje nonsens kad su svi bogovi identični. Kako bogovi nisu identični, tu se zatvara svaki logički krug. Samo biblijski slepac može da prihvati ovaj verski apsurd!

Bog je po svom obličju stvorio i Sodomu i Gomoru koju je iz poznatih razloga uništio. I stvori Bog čoveka po obličju svom“ a to božije „svoje obličje“ je nemoral, razvrat, porok, bludničenje.

Bog, jednom samostvoren, živi večno, ne umire. Tako i čovek, po obličju boga stvoren, ima ovozemaljski život koji napušta da bi se preselio u večni, neumirući, blaženi život. Ili u večni pakao! U svakom slučaju čoveku je, kao i bogu, prema božijoj reči, bibliji, zagarantovan večni život.

Bog je stvorio Adama iz zemnog praha a Evu od Adamovog rebra. Na svim slikama i Adam i Eva imaju pupak! Ni Adam ni Eva nisu od majke rodjeni pa je pupak njima nepotreban, ali i svi ljudi na Zemlji imaju pupak, a njih je bog stvorio „po obličju svom“, što znači da bog ima pupak. Koja li je to Majka Božija rodila boga? Ko li joj je presekao božiji pupak, biblija prećutkuje. Sledstveno „obličju svom“ bog ima i reproduktivne organe i Muškaraca i Žena i zna šta su porodjajni bolovi.

Adam, a i svi muškarci na svetu, imaju bradavice na grudima. Zašto je bog Adamu i svim muškarcima stvorio bradavice iz kojih niko nikad neće sisati, samo bog zna!Ili, bog je to uradio zato jer i sam ima beskorisne i nepotrebne bradavice na svojim grudima, koje takodje niko I nikad neće posisati, pa je „po obličju božijem“ tako i uradio Adamu i svim muškarcima na Svetu.

Bog je Adamu i Evi, i svim ljudima na Zemlji, stvorio REP!

Lat: Os coccygis.

Većina primata (majmuna!) i Čovek imaju ostatak repa, rudiment, koji se, za razliku od životinja ne nalazi van tela. Rep se jasno vidi na kosturu i na embrionu čoveka. Bog je ovu čisto životinjsku tvorevinu prikrpio čoveku samo zato što „stvori Bog čoveka po obličju svom“, što znači da bog ima rep!


Prethodni članak
<< U šta ljudi veruju


Komentari

 • polux11 said More
  Genijalne stvari su tako jednostavne.... 1 sat ranije
 • Neđo said More
  Ovo je đavolje pitanje :)

  Svakako,... 2 sati ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  S druge strane skoro sve je predvidela. 20 sati ranije
 • Baki said More
  Retko koja naučna fantastika uspeva da... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  Ne znam, da li znate, ali naš je jezik,... 2 dana ranije

Foto...