Veoma vedro nebo 5. februara 2016. očišćeno laganom hladnom burom bilo je razlog da vizuelno potražim tri komete sa teleskopom reflektorom ’’Šeliak’’ (120/900 mm) vlastite konstrukcije starim skoro 30 godina.

Komete

Kometa 2013 X1 PANSTARRS

Na visini 30° iznad zapadnog horizonta u sazviježđu Pegaza, u 19 časova, krenemteleskopskim tražiocem 12x50 mm od zvijezde Gama Pegaza-Algenib (2,8 mag) pa 8,2° jugo-zapadno do zvijezde 77 Pegaza (5,1 mag). Otprilike 2° WNW lako uočim kometu pri 30x. Pri 45x sa ALP filterom kometa je bila difuznog lika, veličinekome 6' sa sjajnijim središnjim dijelom od 2' (DC=4) i zvjezdastim jezgrom sjaja 11 magnitude. Lako se vidila pa joj sjaj procjenim na 7,4 magnitudu.

Kada sam je prvi put posmatrao početkom januara 2016. kometi je tada naglo porastao sjaj za više od jedne magnitude, a večeras je bila vizuelno sjajnija za još jednu magnitudu od prvog posmatranja. Iako se Zemlje udaljava od komete, ona se kreće prema perihelu u aprilu 2016. pa je za očekivati da će joj sjaj rasti. Ove noći kometa je bila udaljena od Zemlje 2,27 astronomskih jedinica (a. j.), a od Sunca 1,71 a. j.

T (cet)= 19h 10m     R.A.= 23h 38m     Dec.= +10° 41’

Kometa 2014 S2 PANSTARRS

Nakon četvoročasovne pauze, da bi se komete podigle visočije na sjevernom nebu, od 23 časa pa do ponoći potražim još dvije komete. Prvo potražim kometu 2014 S2 PANSTARRSkoju sam našao 30° iznad NNE horizonta u sazvježđu Zmaja. Krenuo sam tražiocem 12x50mm od zvijezde Beta Malog medvjeda-Kohab (2,1 mag) pa preko zvijezde Gama Malog medvjeda -Ferkad (3,0 mag) na zvijezdu Eta Zmaja (2,7 mag). Od ove nađemzvijezdu 18 Zmaja (4,8 mag) gdje na 2° iznad lako uočim kometu pri 30x. Nalazila se 22' ispod zvijezde HD149198 Zmaja (6,5 mag). Kometa se vidila pri 45x sa ALP filterom kao manja, gusta mrljica, velika 3' sjajnijeg središta i zvjezdolikog jezgra 11 magnitude (DC=5). Sjaja joj procjenim na 8,4 magnitudu. Kometa je prošla perihel ali se do kraja februara približava Zemlji pa će joj sjaj možda još malo porasti. Ove noći kometa je bila udaljena od Zemlje 1,85 a. j., a od Sunca 2,21 a. j.

T (cet)= 23h 30m     R.A.= 16h 30m     Dec.= +66° 39’

Kometa 2013 US10 Catalina

Ovu kometu sam našao u sazviježđu Žirafe, otprilike 50° iznad sjevernog horizonta.Tražiocem krenem od zvijezde Delta Malog medvjeda -Jildun (4,4 mag) pa preko zvijezde Alfa Malog medvjeda - Polara (2,0 mag) u sazviježđe Žirafe do zvijezde HD33564 Žirafe (5,0 mag). Ispod nje na 1° je skupina šest zvijezda 6-e i 7-emagnitude, pa 45' južno od zvijezde HD34653 Žirafe (6,6 mag) veoma lako pri 30x uočim kometu. Vidila se u tražiocu 12x50mm pa joj sjaj procjenim na 6,9 magnitudu. U 12-cm reflektoru pri 45x sa ALP filterom kometa je bila gusta mrljica, velika 5' sjajnijeg središta i zvjezdastog jezgra 10-e magnitude (DC=5). Kometa je prošla perihel i udaljava se od Zemlje te će joj sjaja opadati. Noćas je kometa bila udaljena od Zemlje 0,99 a. j., a od Sunca 1,65 a. j.

T (cet)= 23h 50m     R.A.= 05h 34m     Dec.= +77° 16’


Dvije decembarske komete

Komete

Amaterska kometografija

KometeDodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži