Biografije

Umro je Boris Čertok

Certok-120Sinoć, 13. decembra 2011. u 100-oj godini preminuo je doajen sovjetske kosmonautike Boris Čertok. Akademik Čertok je bio na izvorima sovjetske raketne tehnike. Godinama su ga novinari nazivali 'patrijarhom' kosmonautike.

Enriko Fermi

Fermi-crop

Enriko Fermi je bio najkompletniji fizičar prošloga veka – teoretičar svetskog nivoa i prvoklasan eksperimentator. Nijedan drugi fizičar posle Fermija nije tako lako balansirao između teorije i eksperimenta i nije verovatno da će se takav uopšte naći. Polje istraživanja se previše proširilo da bi takvi skokovi bili mogući.

FERMIJEVO PITANJE

vanz-oko-170"Tako je jednom prilikom Fermi, u tipično svom stilu, pitao američke studente: „Koliko u Čikagu ima klavir-štimera?" Umesto da gađamo naslepo, možemo i da kvalifikovano pogađamo na sledeći način. Prvo, pretpostavimo da u Čikagu..."