Biografije

Jurij Gagarin

gagarin jurijRodio se 9. marta 1934. blizu Smolenska. Otac mu je bio stolar u jednoj zadruzi. U Luberecku je završio zanatsku školu 1951. a u Saratovu 1955. industrijski tehnikum i pilotski kurs u aero klubu. Školovanje je nastavio u Orensburgu i 1957. postao pilot-lovac Sovjetskih vazduhoplovnih snaga.

Galileo Galilej (1564-1642)

galillej_smItalijanski fizičar, astronom, filozof i metodolog nauke. Zaslužan za rastakanje Aristotelove naučne paradigme (koja se zasnivala na šemi: oset - definicije - dokaz - znanje) te doprineo pojavi Njutnove hipotetičko- deduktivne naučne paradigme.