| Nikola Božić  logob92

Dešavanja na Suncu - pege koje blede i smanjena magnetska aktivnost u blizini polova, mogu biti znak da se naše Sunce priprema za period manje aktivnosti narednih godina

Sunce1

Rezultati tri odvojena istraživanja pokazuju da iako trenutni ciklus sunčevih pega treba da ide ka maksimumu, Sunce možda ulazi u period svog 11 godišnjeg ciklusa u kojem će mu aktivnost značajno biti smanjena ili potpuno obustavljena.

Ovi rezultati su predstavljeni danas na godišnjem okupljanju solarnih fizičara Američkog astronomskog društva, koje se održava tokom ove nedelje u Novom Meksiku.

Da li smo možda danas na početku novog Maunderovog minimuma? Ova tri istraživačka tima su nezavisno došla do istog zaključka: sunčev regularni ciklus aktivnosti se smanjuje ili čak ide i u hibernaciju. Veliki pad aktivnosti Sunca se predviđa za njegov naredni ciklus (25. po redu), a sadašnji ciklus može biti poslednji tipičan ciklus.

sunce2

Ovo veoma podseća na period od 1645. do 1715. godine, koji se naziva Maunderov minimum, u kojem skoro da nije bilo pega na Suncu. Ovaj minimum Sunčeve aktivnosti je koincidirao sa pojavom Malog ledenog doba na Zemlji, tokom kojeg su zime u Evropi i na Severu Amerike bile veoma hladne. Međutim nema dokaza da postoji direktna veza između ova dva fenomena.

Iako se poslednjih godina mislilo da je Sunce u poslednje vreme bilo aktivno, kako se približava svom očekivanom maksimumu 2013. godine, tri nezavisne grupe dokaza ukazuju da sunčev ciklus možda ide u pauzu. Ti dokazi su: nedostatak mlaznih struja plazme sa površine, smanjena aktivnost blizu polova, kao i slabljene magnetnog polja i smanjenje broja pega. Jedan od istraživača kaže da „materija na Suncu eruptira, ali da nema dovoljno energije da formira pege“.

Sunčeve pege se stvaraju usled jake magnetske aktivnosti Sunca, a ponekad se pretvaraju u erupcije - jake solarne energetske oluje. One su veoma važne za astronome jer predstavljaju indikatore Sunčeve aktivnosti koja osciluje u 11-godišnjem ciklusu.Sunce3

Normalno je potrebno oko 5.5 godina da Sunce predje od solarnog minimuma u kome postoji nekoliko pega, do maksimuma kada je sunčeva aktivnost znatno pojačana. Trenutno se nalazi u Ciklusu broj 24 i kreće se ka svom solarnom maksimumu. Međutim, dokazi ukazuju na to da će aktivnost u Ciklusu broj 25 biti značajno umanjena.

Za kraj naučnici koji su predstavili rezultate kažu: „Ako se to odvija na način na koji pretpostavljamo da se dešava, ovo će biti poslednji solarni maksimum koji ćemo videti u narednih nekoliko decenija, a to će poremetiti mnoge stvari. Od mogućnosti za istraživanje svemira do Zemljine klime.“

Author: B92

Komentari

 • selena said More
  AM je časopis zasnovan na volonterskom... 3 dana ranije
 • radmilo89 said More
  Dobro vece, dragi i staaari A. 8)
  Zasto... 3 dana ranije
 • kiSINiša said More
  Poštovanje. 
  Odlična komparacija za... 3 dana ranije
 • davor&anka said More
  :D Preleo, zahvaljujemo se 4 dana ranije
 • Željko Kovačević said More
  Ljudi će i dalje biti neophodni… Ali... 4 dana ranije

Foto...