Sunce291123

29. novembar '23. i poslednjih 48h.

Snimak Sunca sa svemirske opservatorije za solarnu dinamiku (Solar Dynamics Observatory), u talasnoj dužini ekstremnog ultraljubičastog svetla od 171 angstrema. Ova talasna dužina je posebno dobra za prikazivanje struktura petlji u sunčevoj koroni, ili atmosferi. 

AIA 0171 A prikazuje koronalne petlje i magnetne lukove ili linije sila magnetnog polja koje prati naelektrisana plazma koja izbija iz Sunca. U najsjajnijim delovima magnetno polje je izuzetno jako.

Talasna dužina: 171 angstrema (0,0000000171 m) = ekstremno ultraljubičasto područje elektromagnetnopg spektra.

Temperatura u ovom regionu atmosfere je 1 milion K.

Solarne baklje se dešavaju kada se magnetna polja u i oko Sunca ponovo povežu, rekonektuju. Ovo se dešava u aktivnim regionima, gde su magnetna polja najjača i koji se vide kao sunčeve pege.

Baklje su klasifikovane u klase od najmanje snage B, preko C, M do X, najveće snage. Unutar svake klase, postoji skala od 1 do 9. Izlazna energija baklji klase X je 10 puta M i 100 puta C.

Baklje klase C su preslabe da bi primetno uticale na Zemlju, M klase mogu da izazovu kratka radio-zamračenja na polovima i manje oluje radijacije koje bi mogle da ugroze astronaute. Klase X mogu da budu veće od 9.

Najsnažnija baklja se dogodila 2003. godine, tokom smanjenja solarnog maksimuma. Klasifikovana kao X17, kasnije je procenjena na oko X45 je preopteretila senzore mernih instrumenata. Ovakva moćna baklja može da stvori dugotrajne radijacijske oluje, koje mogu štetiti satelitima. Manjim dozama zračenja mogu biti ozračeni putnici u avionima, koji lete blizu polova. X baklje imaju potencijal da stvore globalne probleme prenosa, pa čak i nestanka električne energije na površini Zemlje.

Izbačaji koronalne mase (CME) su oblaci naelektrisanih čestica: elektrona, protona, jona mase milijarde tona, koji se kreću duž linija magnetnih sila koje izviru iz lokalnih magnetnih polja u predelu sunčevih pega. Izbačeni sa Sunca u svemir kreću se brzinom od oko 20 do 2000km/s.

https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/

SVE JE FIZIKA
Miša Bracić
MisaBracic portret 

 


Komentari

 • Baki said More
  Pročitao sam ovo i mislim da je... 11 sati ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  @Miško Oko toga nema nikakve dileme. I... 2 dana ranije
 • ljubica said More
  kakve su nam misli, takav nam je... 2 dana ranije
 • Miško said More
  Jedna od činjenica na kojima počiva... 2 dana ranije
 • andrija said More
  NAJSTARIJA ASTRONOMIJA NA PLANETI :D
  Za... 5 dana ranije

Foto...