TV Astronomija

Evropa

TV-31  Evropa  Volite li Evropu? Evo jednog članka o njoj. A pogledajte i simpatičan film o njoj.

Mesec

youtube_sm   Animacija pokazuje geocentrične faze, libracije, ugao ose i prividni prečnik Meseca tokom 2011-te godine, u intervalima od jednog sata.