Lenard 1
SkySafari Pro 6

Razgrnite oblake i na nebu potražite kometu Leonard (C/2021 A1). Ona, kažu izveštaji, može da se vidi i golim okom, ali pod idealnim osmatračkim uslovima. Ipak ne oslanjajte se previše na te priče, samo vi lepo uzmite dvogled i bacite se na traganje za njom.

Lenard 2
Pogled iz ravni ekliptike. SkySafari Pro 6

Kometu je 3. januara ove godine pronašao astronom G. J. Lenard sa opservatorije Mount Lemmon (Arizona, SAD). Tada je kometa od Sunca bila udaljena oko 750 miliona kilometara (tj. oko pet astronomskih jedinica). Kometa ima retrogradnu orbitu (kreće se u smeru kazaljke na satu). 12. decembra ona će biti udaljena 34,9 miliona kilometara od nas, a (ovo je važno za osmatrače) šest dana kasnije, 18. decembra, biće 4,2 miliona kilometara udaljena od Venere. 

Lenard 3
18. decembra 2021. Položaj komete, SkySafari Pro 6

Kometa se sada približava Suncu da bi se 3. januara 2022. našla na najmanjem rastojanju od naše zvezde: na 90 miliona kilometara. Tog dana ona pravi luk oko Sunca i počinje da se udaljava od njega.

Kometa sada ima sjaj od oko +5,2 m (m = magnituda, manji broj označava veći sjaj). Taj sjaj će još i da se poveća, možda čak do +4 m, ali kometa je magličast objekat koji ćete teže opaziti nego neku zvezdu istog sjaja. Drugim rečima uzmite dvogled i tako potražite Leonarda. I ako ovu kometu spazite, imajte na umu da je vidite sad – i nikad više. Nakon ovog njenog prolaska kroz unutrašnjih planetarni sistem ona se više neće pojaviti na zemaljskom nebu. I, zapravo, biće izbačena iz Sunčevog sistema. 

Možda je i ovo interesantno: ova kometa je vrlo brza i kreće se brzinom od 70,67 kilometara u sekundi – u odnosu na Zemlju. 

Dakle, sad ili nikad (a kakvo je vreme ovih dana možda je stvarno nikad, tj. ni sad nećemo videti). Dobro je ako je tražite dvogledom. Ukoliko imate teleskop, a znate tačnu poziciju Leonarda, onda kometu posmatrajte teleskopom. Naravno, još je bolje ako kometu slikate!

 

Prema: EarthSky, Wikipedia 

 

 


Dodaj komentar