Godina 1995. U bioskopima prikazivao se film Zlatno oko (Golden eye) iz špijunskog serijala o Džejmsu Bondu. Sledeće 1996. godine počeo je razvoj jednog drugog Zlatnog oka - Džejms Veb teleskopa. Danas 25.12.2021. dočekali smo njegovo uspešno lanisiranje. Gde se uputio i šta će raditi narednih dana?

Džejms Veb se uputio ka Lagranžovoj tački L2. Italijansko-francuski matematičar Lagranž je 1772. radio na čuvenom problemu tri tela i otkrio tačke u prostoru između dva tela u rotaciji, u kojima objkat može da stoji u istom položaju prema ta dva tela jer se u njima gravitacione i centrifuglane sile poništavaju.

1

Na slici vidimo Sunce u centru, Zemlju koja kruži oko Sunca i Mesec koji kruži oko Zemlje (nije u proporciji). Prikazano je i gde se nalaze Lagranžove tačke L1, L2, L3, L4 i L5.

-   L1 tačka je između Zemlje i Sunca i odlično je mesto za satelite koji osmatraju Sunca. U njoj se nalazi solarna i heliosferna opservatorija (SOHO).

-   L2 tačka je na suprotnoj strani od L1, u prividnoj Zemljinoj senci i idelano je mesto za teleskope kao što je Džejms Veb.

-   L3 tačka je sa suprotne strane Sunca i pitanje je da li će je čovek koristiti. Možda u budućnosti, postavljajući dva ista teleskopa jedna u L2, drugi u L3 tački i time će moći da u svakom trenutku osmatra celo nebo. Dodatna komplikacija je što nema mogućnosti direktne komunikacije sa satelitom u toj tački, ali je moguće sa pomoćnim satelitom u tačkama L4 ili L5.

-   L4 i L5 su preostale dve Lagranžeove tačke.

2

Slika nam prikazuje u proporiciji rastojanja do Meseca i do L2 tačke ka kojoj sada putuje Džejms Veb teleskop. Vidimo i gde se nalazi Habl teleskop, tik uz Zemlju (veličina Zemlje nije u proporciji sa rastojanjima).

Proces raspakivanja Zlatnog oka počeće po lansiranju, otvaranjem solarnih panela i komunikacione antene pomoću jednostavnih i proverenih mehanizama. Najstrašnija dešavanja počinju sedmog dana po lansiranju, na putu ka L2.

3

Faze razvijanja Džejms Veb teleskopa. Prvo se otvara štit. Tri crvene tačke označavaju trajanje od tri dana. Dve žute tačke su dani raspakivanja sekundarnog ogledala i prateće strukture. Potom ide otvaranje dva krila teleskopa na kojima je glavno ogledalo. Žute tačke. Konačno sledi manevar ulaska u L2 tačku.

Raspakivanje samog teleskopa se sastoji od 344 mehaničkih operacija od kojih su 304 kritične. 304 mogućnosti da 25 godina rada i 10 milijardi dolara propadne. 107 zakačaljki koje drže zaštitnik od Sunca treba da se jedna po jedna oslobode omogućavajući motorima, kablovima, nosačima, oprugama da razvuku štit u tačno predviđen oblik. Taj proces će trajati 3 dana i završava se fiksiranjem štita. Nakon toga sledi otvaranje dva krila teleskopa.

4

L2 tačka nije potpuno stabilna tako da će teleskop biti u Halo oribti u L2 tački. Na slici je prikazano da je teleskop u Zemljinoj senci. To nije tačno. Slika nije u proprociji. U stvarnosti teleskop je na daljini od oko 120 Zemljinh prečnika, tako da je Zemljin disk suviše mali da bi dao sigurnu senku. Senku i zaštitu od toplotnog zračenja će stvarati petoslojni štit na samom teleskopu veličine teniskog terena.

5a

5b

 

Na ove dve slike je prikazno da Džejms Veb može da se pomera od -5 do +45 stepeni. I može da rotira oko svoje ose. Teleskop ne može u svakom trenutku gledati bilo koji deo neba ali obilaskom oko Sunca i leđima uvek okrenutim Suncu, tokom godine može pokriti svaki deo neba.

Putovanje do L2 tačke očekuje se da traje oko 30 dana. Podešavanje ogledala i instrumenata će trajatai više meseci tako da se prve slike očekuju za 6 meseci. Čekali smo Zlatno oko preko dve decenije, sačekaćemo i tih 6 meseci, samo da sve faze prođu glatko kao što je glatko prošlo lansiranje i napuštanje Zemljine orbite.

https://sh.wikipedia.org/wiki/Lagran%C5%BEeva_ta%C4%8Dka

https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_orbit


 

Komentari

 • Kevin Garnet said More
  Niste mu isplatili dnevnice!  :x :lol: 10 sati ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Sve su to važne i zanimljive teme.... 3 dana ranije
 • Duca said More
  Hm,  vakcinacija i nuklearke, čini se... 3 dana ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Bez obrazloženja prestao je da se... 4 dana ranije
 • Lazar said More
  Zašto nema novih članaka od Draška... 4 dana ranije

Foto...