formule1 

Naučnici koji su doprineli definisanju nekih fizičkih veličina i u čiju čast su dati nazivi jedinica ovih veličina

 Naučnik   Jedinica  Fizička veličina  Matematička definicija (Formula)
 Čarls Kulon  1C      (Kulon)  Naelektrisanje  q = I • t
 Džems Vat  1W      (Vat)  Snaga električne struje  P = U ∙ I
 Aleksandro Volta  1V       (Volt)  Električni napon  U = A / q
 Andre Amper  1A       (Amper)  Jačina električne struje   I = q / t
 Džordž Om  1Ω      (Om)   Električna otpornost  R = U / I
 Majkl Faradej  1F      (Farad)  Električni kapacitet  C = q / V
 Jozef Henri  1H      (Henri)  Indukcija  D = U ∙ t / I
 Vilhelm Veber  1Wb    (Veber)  Magnetni fluks  Φ = U ∙ t
 Verner fon Simens  1S      (Simens)  Električna provodnost  G = 1 / R
 Džejms Džul  1J       (Džul)  Rad električne struje  A = U ∙ I ∙ t
 Nikola Tesla  1T       (Tesla)  Magnetna indukcija  B = Φ / S
 Rudolf Herc  1Hz     (Herc)  Frekvencija   ν = 1 / T
 
SVE JE FIZIKA
Miša Bracić
MisaBracic portret

Maglina Heliks

Maglina Heliks od Blanko i Habl teleskopa


 

 

 


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži