Meteorski roj Geminidi imaju aktivnost od 4-16.12. a maksimum roja traje jedan dan. Ove godine Geminidi su ostali na nivou broja meteora iz 2011 i 2012 godine, i ISON svojim prolaskom pored Sunca nije doprineo većem broju meteora. Intezitet roja u dosadašnjem praćenju sa ARAO povećava se iz godine u godine. Meteori ovog roja spadaju u grupu sporih meteora brzine 34,4km/s i prate se radioteleskopom za niže frekvencije 30-50MHz. (ARAO-30MHz). Maksimum roja je kompleksan sa izraženim maksimumom krupnijih meteora i koji kasne za maksimumom sitnijih meteora, takođe više promenljivosti je izraženo kod sitnijih meteora. Povoljan pravac radijanta roja je N-S, visina jonizacije je 95km, RA 112º, DEC +32º

arao-geminidi

Author: Žan Disterlo

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži