Tom brzinom (približno 670-ti deo brzine svetlosti) trebalo bi nam negde oko 6 milijardi godina!
(Koristim milje zbog ilustracije koju imam. 1 milja = 1,609 km)

DoRupe 1
Ljudi nemaju predstavu koliko je 1 milijarda veća od 1 miliona.

1 miliona sekundi iznosi oko 11 dana.

1 milijarda sekundi iznosi oko 31,5 godina!

Reč milion je staroitalijanskog porekla, nastala od reči mille, 'hiljadu'. U matišu i nauci se često piše samo kao 1 × 106. Na oko 600 stranica A4 formata imamo oko milion karaktera. Točak automobila napravi toliko okretaja tokom jednog tipičnog letovanja kolima u Grčkoj. Ako uzmemo da je običan palac širine 22 mm, milion palčeva bu značilo dužinu od oko 22 km – daljina koju pešak prevali za 5 i više sati. Da bi se napunila jedna kofa od 1 litra, treba milion kubnih mililitara (male kapljice), a milion mililitara vode ima u 1 toni vode. Ako kažemo da novčanica od 1000 dinara teži 1 gram, milion novčanica je teško 1 tonu, a to vredi 1.000.000.000 dinara, odn. €8,5 miliona. Kaže se da u Americi ima oko 8,8% milionera, što je skoro 40% svih milionera na svetu – ni sledećih 10 zemalja zajedno nema toliko.

Milijarda je hiljadu puta veća – 1 × 109. U astronomiji i geologiji milijarda godina se često naziva eon. Kod naših političara i ekonomista ova jedinica predstavlja pravu moru, jer prepisujući zapadne tekstove teško kapiraju da Britanci (ali ne i Amerikanci!) rečju 'billion' označavaju milion miliona. Pre oko milijardu dana pojavio se u Africi Australopitekus, a pre milijardu minuta pojavilo se Hrišćanstvo. Pre oko milijardu decenija pojavile su se prve galaksije u univerzumu, a pre 13,8 milijardi godina grunuo je Veliki prasak. Milijardu km je 6 puta duže od udaljenosti Zemlje do Sunca. Puna kada vode sadrži 1 milijardu kubnih milimetara. Još 2016. 'Apple' je prodao 1 milijardu 'iPhonea', postavši tako najprodavaniji proizvod u istoriji, pretekavši Play Station i Rubikovu kocku.

i tako dalje. Brojevi su carevi!

DoRupe 2

 

 

Draško Dragović
Author: Draško Dragović
Dipl inž. Drago (Draško) I. Dragović, napisao je više naučno popularnih knjiga, te više stotina članaka za Astronomski magazin i Astronomiju, a učestvovao je i u nekoliko radio i TV emisija i intervjua. Interesuje ga pre svega astronautika i fizika, ali i sve teme savremenih tehnologija XXI veka, čiji detalji i problematika često nisu poznati široj čitalačkoj publici. Izgradio je svoj stil, lak i neformalan, često duhovit i lucidan. Uvek je spreman na saradnju sa svojim čitaocima i otvoren za sve vidove komunikacije i pomoći. Dragovićeve najpoznatije knjige su "KALENDAR KROZ ISTORIJU", "MOLIM TE OBJASNI MI" i nova enciklopedija "NEKA VELIKA OTKRIĆA I PRONALASCI KOJA SU PROMENILA ISTORIJU ČOVEČANSTVA"

Zadnji tekstovi:


Dodaj komentar