Ni jedan katalog zvezda nije savršen. Ali neki se savršenstvu polako, vrlo polako  primiču.  

Ima nekoliko elemenata koje katalog mora da zadovolji da bi ušao u društvo dobrih. Naravno, govorimo o katalozima zvezda koji se koriste za iscrtavanje karti neba u kompjuterskim programima. 

konstelacije

kompletnost         

Prvo katalog treba da je kompletan do određene magnitude. Dakle, ako katalog prikazuje zvezde do 6m onda treba da prikaze SVE zvezde do 6m. Ovo je posebno vazno za 'nebeske tragače' jer ako neka zvezda na karti nedostaje to može da onemogući pronalaženje nekog objekta na nebu. Ako hoćete da na nebu pronađete neku galaksiju, kometu i sl. vi je prvo potražite u svom kompjuterskom programu, uočite raspored obližnjih zvezda i onda tražite po nebu. Ako je katalog ispustio neku zvezdu onda ćete imati problem da nađete svoj objekat. Osmatraču je dakle potrebna dobra predstava zvezdanog polja za uspešnu identifikaciju neke bledunjave tačkice na nebu. Ovo je naročito bitno baš za objekte dubokog neba jer su njihove koordinate neretko grubo određene.

preciznost              

Sem kompletnosti dobar katalog treba da je i precizan. On treba da daje tačne i precizne koordinate, ali i tačnu i preciznu fotometriju zvezda. Baš u ovom katalozi znaju da pogreše pa se dešava da za čitavu magnitudu (i više) promaše pravu sjajnost zvezde. To isto tako otežava identifikaciju. Neki katalozi daju i podatke o stvarnom kretanju zvezda. Baš tu su česte greške jer ovo kretanje može tačno da se odredi tek na osnovu više posmatranja - a to nije uvek slučaj sa katalozima zvezda.

duplikati                  

Zatim, dobar katalog jednu zvezdu prikazuje samo na jednom mestu. Dešava se, međutim, da katalog ima grešku, tj. da ima duplikat nekih zvezda. Jasno je da i to dovodi do konfuzije prilikom identifikacije objekata na nebu.

Problem se povećava kada program istovremeno prikazuje više kataloga. Jeste da je u tom slučaju karta zvezda bogatija, ali dešava se da je i prebogata jer prikazuje više zvezda nego sto ih stvarno ima.

zvezde


Dodaj komentar