vodolija

Svako ko ima imalo soli u glavi shvata da astrologija nije nauka. Ona se zasniva na krajnje neutemeljenim predviđanjima, preterano generalizovanim tvrdnjama i pogrešnim premisama. Do sada sam u par navrata već pisao nešto o tome, ali naravno da to nije imalo uticaja na svuda-prisutne „vernike“. Takođe je naravno i da se ne sekiram previše oko toga, jer sam odavno shvatio da je u pitanju procenat ne samo naše, već i globalne populacije, koja ne haje mnogo ni za iole naučne dokaze.

Elem, potaknut mnogim objavljenim tekstovima na ovu temu, bilo mi je zanimljivije da pročitam neke tekstove i pozabavim se njihovim (astrološkim) glavnim premisama[1].

OSNOVNE PREMISE U ASTROLGIJI

Svaki astrolog tvrdi da položaj planeta i zodijačkih znakova (zvezdanih sazvežđa) u trenutku našeg rođenja – i uopšte tokom našeg čitavog života – utiče na naš karakter, sklonosi, ljubav, posao, i sl.

U ovom tekstu ne želim da ulazim u tzv. „metafizičke“ efekte, pogrešno shvaćene fizičke teorije (kvantnu fiziku, tamnu materiju i energiju, i sl.) pomešane sa nekim novokomponovanim pseudo-naučnim pojmovima (od „sudbine“ i „sreće“ do „planetne energije“ šta god to značilo). Ono o čemu ću ovde da govorim jesu tvrdnje astrologa da njihovi „prorčuni“ imaju uporište u nauci. Mnogi astrološki „vernici“ su ubeđeni da ako gravitacija može da utiče na te sline planete i zvezde, onda valjda može (i mora) da utiče i na naš mozak, a samim tim i na naše raspoloženje.

Mnogi ljudi uzimaju za primer Mesec. Njegova gravitacija je poznata po tome što izaziva plime i oseke – snažne sile kojima možemo svakodnevno da budemo svedoci. Sa te strane gledano, tvrdnja izgleda sasvim logično.

Pokušajmo da to ispitamo.

GRAVITACIJA; SILA MASE

Naučna činjenica koja egzistira i u mikro i u makro kosmosu, a dokazana i našim bitisanjem, kaže: Bilo koja dva tela koja poseduju ikakvu masi deluju gravitacionom silom jedno na drugo. Tačka. Ta sila zavisi jedino od mase objekata i njihovog međusobnog rastojanja, a izražava se sledećom formulom:

f1

gde G predstavlja univerzalnu gravitacionu konstantu, M i m masu tela, a r rastojanje između njih.

Pošto mi smrtnici o planetama razmišljamo kao o ogromnim objektima, ideja da njihova gravitacija utiče na naša tela zvuči nam vrlo OK. Ali oko novorođenčeta postoje i drugi „masivni“ objekti koji stvaraju istu vrstu sile kao i planete. Oni jesu neuporedivo manji od svake planete, ali su zato i neuporedivo bliži. Ako položaj planeta u momentu našeg rađanja definiše našu ličnost, zašto na to ne bi uticali i predmeti u porodilištu?

To se dâ lako dokazati.

TEST: PLANETE PROTIV PORODILIŠTA

Ako uporedimo dve sile, onu koja potiče od planeta i onu koja potiče od predmeta u porodilištu, na kraju teksta treba da zaključimo sledeće:

-         Ako sile od predmeta u porodilištu nadjačaju one od planeta, onda bi astrolozi, u najmanju ruku, trebali da pitaju težinu i položaj babica u prijemnom odelenju kada računaju naše karte.

-         Ako, međutim, nadjačaju sile planeta, onda bi astrologija mogla da ima neke naučne zasluge. To je ono što u suštini želimo da proverimo.

ŠTA JE OVO: MATEMATIKA? PANIKA!

Samo opušteno.

Moraćemo da izračunamo fizičke sile i zato nam je neophodno malo matematike, ali svako može da odabere da li će to da pogleda ili neće.

Ova matematika je u suštini jako prosta i svako može da je izvede i sam ako želi. Kome je i to previše, predlažem mu da samo nastavi da čita tekst. I to pomaže, takođe.

NAPOMENA: Sile su usmerene (vektori), ali u ovom slučaju, budući da želimo da izračunamo maksimalnu moguću silu, posmatraćemo ih kao da su „poravnate“, i izračunavaćemo ih numerički.

ŠTA JE SA MAMOM?

Tačno, majka je takođe u sobi, i njeno telo takođe deluje gravitacionom silom na bebu. Beba se nalazu unutar majke, praktično u njenom središtu. Ono je, skoro bukvalno, u središtu njene mase. U bilo kakvom razmatranju majčina gravitacija se „poništava“ u svim pravcima, te zato nema potrebe ni rezona uzimati je u bilo kakav (pro)račun.

PORODILIŠTE

Pošto nam je namera da izračunamo ukupne uticaje na bebu, napravićemo selekciju onih ljudi i predmeta koji su joj u trenutku rođenja najbliži. Ignorisaćemo veličinu bolnice, ostalo stručno (i ostalo) osoblje u njoj, i mnoge velike uređaje koji evidentno postoje u svakoj takvoj zgradi.

Zato ću ovde navesti spisak najosnovnijih elemenata u prosečnom građanskom porodilištu:

LJUDI:

 • Doktor (masa = 82 kg, udaljenost od bebe = 0,3 m),
 • Babica (masa = 75 kg, udaljenost od bebe = 1 m),
 • Medicinski tehničar (čiji je posao da pomogne doktoru i babici) (masa = 80 kg, udaljenost od bebe = 3 m),
 • Partner (ako ga nešto vuče da prisustvuje činu rađanja) (masa = 80 kg, udaljenost od bebe = 0,5 m).

PREDMETI:

 • Krevet ili porodiljska stlica (masa = 125 kg, udaljenost od bebe = 0,05 m),
 • Monitor rada srca (masa = 25 kg, udaljenost od bebe = 1 m),
 • Merači (za merenje težine i dužine bebe, i sl.) (masa = 3,5 kg, udaljenost od bebe = 3 m),
 • Sfigmomanometar (merač pritiska), fonendoskopi (stetoskopi), krevetac i sl. (masa = 5 kg, udaljenost od bebe = 4 m).

PRORAČUN

Sada nam predstoji da izračunamo sile koje deluju na novorođenče, a izaziva ih svaki od navedenih elemenata prema njihovim procenjenim masama i relativnim udaljenostima.

Pretpostavljena težina osoblja je u proseku 75-85 kg, bebe 3,6 kg, a pretpostavljeno je takođe i da je beba postavljena horizontalno, čime je izbegnuto uzimanje njene visine u proračun.

Ovde ću navesti primer proračuna za prvi elemenat (doktora), čija težina je recimo 82 kg a udaljenost od bebe tridesetak santimetara. Ista formula i isti sistem važi i za sve ostale elemente, te ja ovde neću prikazivati čitavu matematiku već samo konačne rezultate, ali ko voli neka sam izračuna.

Dakle:

f2

sila kojom doktor deluje na bebu je 2,19 × 10-7 N[2].

UKUPNA MAKSIMALNA SILA:

Za one koji ne vole sami da računaju (a i zbog preglednosti), sumiraćemo dobijene rezultate:

 • Doktor = 2,19 × 10-7 N
 • Babica = 1,8 × 10-8 N
 • Tehničar = 2,13 × 10-9 N
 • Partner = 7,68 × 10-8 N
 • Krevet = 1,2 × 10-5 N
 • Monitor = 6 × 10-5 N
 • Merači = 9,6 × 10-11 N
 • Ostali mali predmeti = 7,5 × 10-11 N

Ukupna sila:

Od ljudi:

 • 2,19 × 10-7 + 1,8 × 10-8 + 2,13 × 10-9 + 7,68 × 10-8 = 3,1593 × 10-7 N

Od predmeta:

 • 1,2 × 10-5 + 6 × 10-5 + 9,6 × 10-11 + 7,5 × 10-11 = 1,2006171 × 10-5 N

Ukupna sila u porodilištu: 1,232 × 10-5 N.

PLANETE

Svi astrolozi su oduvek tvrdili (a i danas to čine) da planete deluju na novorođenčad, a da promene u njihovim pozicijama nekako utiču na bebina lična opredeljenja i karakter.

Sama ideja da planete utiču silama, čak i na bebe, u osnovi je tačna. Da li se one uticajima drugih sila potiru ili pojačavaju nešto je sasvim drugo.

Naš sledeći potez biće da izračunamo najjače sile koje stvaraju pojedine planete, saberemo ih, i na kraju dobijemo maksimalnu moguću silu koju stvaraju sve planete zajedno. [Zbog krajnje sentimentalnih razloga, među planete sam uračunao i Pluton, iako on to više (bar zvanično) nije. Veliki problem u izračunavanju njegovog gravitacionog uticaja je i to što njegov „partner“ Haron ima skoro jednaku masu. Međutim, svaki astrolog koji drži do sebe (drugačijih izgleda da i nema) u svojim mapama i dalje imaju Plutona, pa rekoh, ako mogu oni zašto ne bih i ja ...]

I prilikom ovih izračunavanja primeniću isti sistem kao i malopre. Izračunaću uticaj samo jedne planete, a svi ostali proračuni su u potpunosti isti. Ko voli i koga to ne mrzi, neka radi sam, a ostali mogu da čitaju dalje.

Dakle:

Počeću kao što je i red, sa Merkurom. Njegova masa je 0,3302 × 1024 kg, a najmanja udaljenost od Zemlje 77.300.000 km (7,73 × 1010 m).

f3

Maksimalna gravitaciona sila od Merkura je 1,33 × 10-8 N.

UKUPNA SILA SVIH PLANETA:

Isti mnatematički postupak ćemo primeniti na sve ostale planete, sa akcentom na to da u računu namerno koristimo najmanju udaljenost od Zemlje. Šansa da se planete nađu zajedno baš u tom položaju neverovatno je mala. U stvarnosti se to praktično nikada ne dešava, tako da je realno ukupan zbir sila mnogo manji. Međutim, mi ćemo ipak da izračunamo teorijski maksimalnu silu kojom sve planete zajedno uopšte mogu da deluju na novorođenu bebu.

Navešću ostale rezultate:

 • Merkur = 1,33 × 10-8 N
 • Venera = 8,06 × 10-7 N
 • Mars = 5,17 × 10-8 N
 • Jupiter = 5,72 × 10-7 N
 • Saturn = 9,55 × 10-8 N
 • Uran = 3,13 × 10-9 N
 • Neptun = 1,27 × 10-9 N
 • Pluton = 1,27 × 10-13 N

Kada saberemo sve ove vrednosti, dobićemo da je ukupna sila 1,54297 × 10-6 N.

UPOREĐENJE

Šta smo na kraju dobili?

 • Ukupna sila u porodilištu =1,232 × 10-5 N
 • Ukupna sila od planeta = 1,543 × 10-6 N

Razlika

Prostim računom i uz pomoć običnog digitrona dobili smo da su sile u sobi za porađanje bebe 8 puta jače od najjače moguće sile idealno složenih planeta.

Protivnički tabor može da kaže da su ove vrednosti zapravo vrlo bliske. Možda one izgledaju bliske (ako se za nešto što je 8 puta veće može tako reći), ali treba se setiti još nekoliko bitnih stvari koje govore da su planetne sile minijaturne u odnosu na one koje neposredno okružuju bebu:

 • Planete nikada, baš nikada, ne stoje u položajima najbližim Zemlji kako je to prikazano u proračunu. Realno, privlačna sila planeta je mnogo manja.
 • Naša procena udaljenosti, broja ljudi u bolnici i njihova masa vrlo je uopštena. U stvarnosti, u bolnici se nalazi mnogo više ljudi i osoblja, kao i mnogo više opreme u sobi i van nje.
 • Bolnice su u principu ogromne. Ako planete udaljene milijardama kilometara deluju nekim silama na novorođenče, onda i MRI, uređaj za magnetnu rezonancu (koji je 50-60 puta teži od doktora, babice, sestre i tehničara zajedno) koji se nalazi par spratova ispod, ili skeneri, liftovi i peći u kotlarnici takođe imaju svoj uticaj. To bi moglo dramatično da poveća razliku između dve sile.
 • I na kraju, jedna bitna stvar: Potpuno smo ignorisali Zemljinu gravitaciju!

IGNORISALI SMO ZEMLJINU GRAVITACIJU!

I to sa razlogom, u oba računa, iz jednog prostog razloga: ona je naš adut! Cilj je bio da pokažemo da i bez uticaja gravitacije postoji razlika, i to velika.

Zemljina gravitacija je vrlo bitna za ovu priču.

Zemlja nije savršena lopta, te njen prečnik varira od 6357 km do 6378 km. Mi ćemo da pretpostavimo da je beba udaljena 6360 metara od središta naše planete.

f4

U ovom slučaju, ona deluje na bebu gravitacionom silom od 35,46 N.

Kao što vidimo, to je milion (106) puta jače od svih ostalih sila koje deluju u sobi za porođaje, i 10 miliona (107) puta jače od sile kojom deluju sve planete zajedno.

I još nešto. Zemljina gravitacija nije konstantna. Ona varira sa promenom njenog prečnika. Obično se uzima da je ubrzanje Zemljine teže okruglo 9,81 m/s2 (tačnije, 9,80665 m/s2, ali za različite lokacije na površini i ta vrednost se menja.

Ako vrli astrolozi tvrde da sile drugih planeta utiču na bebin budući život – a videli smo kako su te sile male! – onda bi i promene u jačini Zemljine gravitacije trebale da utiču na to. Zar ne bi u tom slučaju astrolozi trebali da nas pitaju i za mesto rođenja i nadmorsku visinu kao što pitaju za datum i vreme, ne bi li izračunali varijacije u sili Zemljine gravitacije?

Predlažem da sledeći put kad vam neko ponudi da vam izračuna vašu astralnu, ili kakvu već kartu, zatražite da vam u proračun doda i ovaj, videli smo, nemali, faktor. Baš me interesuje šta će reći ...

 

Prevod članka

http://www.smarterthanthat.com/astronomy/astrology-a-practical-test-objects-that-affect-you-at-birth/[1] Nešto što je unapred pretpostavljeno, istaknuto ili izjavljeno.

[2] 1N = 1 kg·m/s2; jedinica za silu u SI sistemu. Na površini Zemlje, masa od 1 kg izaziva silu od 9,8 N. Sila Zemljine gravitaciona na čoveka mase 70 kg je oko 686 N.

 

Evo još malo članaka o astrologiji:

Dragi astrolozi

S vremena na vreme stigne pismo od nekog astrologa ili ljubitelja astrologije. Uglavnom su sva ta pisma vrlo slična, sa nekoliko tipičnih primedbi. Nema smisla da svaki put posebno odgovaramo na ista pisma i zato:

Mudrost horoskopa

... i još malo

Astronomija <-> Astrologija

MUDROST HOROSKOPA - povodom tog članka

MUDROST HOROSKOPA - povodom tog članka

NELOGIČNOST HOROSKOPA

Gravitacija vs astrologija

Definitivno o astrologiji

MUDROST HOROSKOPA II - primeri iz prakse

Odgovor autora

MUDROST HOROSKOPA III - primeri iz prakse

Analiza stavova iz pisma Jasminke Holclajtner

MUDROST HOROSKOPA II - Odgovor na odgovor

MUDROST HOROSKOPA II - primeri iz prakse

O astrologiji
> O astrologiji
> O astrologiji
> O astrologiji

Astrologija - pogled iz ugla nauke

i tako dalje...

 

Draško Dragović
Author: Draško Dragović
Dipl inž. Drago (Draško) I. Dragović, napisao je više naučno popularnih knjiga, te više stotina članaka za Astronomski magazin i Astronomiju, a učestvovao je i u nekoliko radio i TV emisija i intervjua. Interesuje ga pre svega astronautika i fizika, ali i sve teme savremenih tehnologija XXI veka, čiji detalji i problematika često nisu poznati široj čitalačkoj publici. Izgradio je svoj stil, lak i neformalan, često duhovit i lucidan. Uvek je spreman na saradnju sa svojim čitaocima i otvoren za sve vidove komunikacije i pomoći. Dragovićeve najpoznatije knjige su "KALENDAR KROZ ISTORIJU", "MOLIM TE OBJASNI MI" i nova enciklopedija "NEKA VELIKA OTKRIĆA I PRONALASCI KOJA SU PROMENILA ISTORIJU ČOVEČANSTVA"

Zadnji tekstovi:


Komentari

 • dragant said More
  Otpratio. Kinez bio nisko, nije se... 20 sati ranije
 • Željko Perić said More
  Daleko je GPT-4 od veštačke... 20 sati ranije
 • Baki said More
  Dragant, nije mi namera da polemišem,... 22 sati ranije
 • dragant said More
  @Baki Dve su mogućnosti. Prva je Veliki... 1 dan ranije
 • dragant said More
  @Rapaid Ineteresantno razmišljanje ali... 1 dan ranije

Foto...