Astronautika: misije

NASA je održala prvu press konfverenciju na kojoj je podnet izveštaj o sletanju i stanju rovera Perseverance.

Sletanje je bilo savršeno. Pogledajmo prve objavljene fotografije.

Prvi dan 0

Slika 1. Fotografija rovera snimljena iz krana (modula sa raketnim motorima) za vreme spušta ka tlu. Vidimo kako rover visi na sajlama i kako je električnim kablom povezan sa kranom. Fotografija je snimljena na oko 2 m između tla i rovera. Takođe vidimo i dejstvo raketnih motora na pesak na tlu.

Prvi dan 1

Slika 2. Fotografija snimljena iz Marsovog orbitera MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). U zumiranom kvadratu vidimo padobran i rover u zaštitnom omotaču. Krug ispod je mesto sletanja.

Prvi dan 6

Slika 3. Prva fotografija koji je Perseverance snimio na Marsu. Snimljeno zadnjom sigurnosnom kamerom. Slika je crno bela, niskorezolucijska. Vidi se da je sletanje obavljeno gde nema veliki stena, nagiba ili litica. Nagib rovera na tlu je samo 1 stepen.

Prvi dan 2

Slika 4. Mali kružić u sredini slike pokazuje mesto sletanja. U Jezeru, blizu delte gore levo. Krug označava planiran prostor sletanja.

Prvi dan 5

Slika 5. Geološki prikaz terena gde je Perseverance sleteo. Vidimo raznolikost geološkog tla, što je i bio razlog izbora Jezera za sletanje.

Prvi dan 3

Slika 6. Prednji desni točak rovera. Vidimo stene, rupe u stenama koje mogu nastati od dejstva tečnosti i pesak.

Prvi dan 4

Slika 7. Za kraj, visokorezolucijska kolor fotografija mesta sletanja.

Na konferencija je rečeno da su svi testirani sistemi na roveru u funkciji. Narednih nekoliko dana će proći u proveri ostalih sistema.

 Članci o ovoj misiji:


Komentari

 • Baki said More
  Prvorodne crne rupe, koje su se pojavili... 21 sati ranije
 • Baki said More
  Prava tema. Program ASPTRE trebalo bi da... 2 dana ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Liv wrote:
  Postoji li slican kamp jos negde na...
  2 dana ranije
 • Dragan Tanaskoski said More
  @Sveta 4
  "Pa i nije dat odgovor na... 2 dana ranije
 • Liv said More
  Postoji li slican kamp jos negde na... 3 dana ranije

Foto...